Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Rozloučení s dětmi ze Zvláštní školy

Dnešního dne proběhla poslední ze série besed věnovaných žákům Zvláštní a speciální školy v Kolíně. 

Od začátku roku proběhlo na této škole 12 besed věnovaných různým problematikám. Po poradě s pedagogy se policistky z preventivně informační skupiny rozhodly věnovat každé třídě zvlášť , nespojovat děti do větších skupin, a to nejen kvůli různé věkové skladbě žáků. Rozhodly jsme se tak zejména z důvodu lepšího  udržení dětské pozornosti a z předcházejích zkušeností, kdy se nám osvědčila intenzivní spolupráce s menším kolektivem. Témata byla volena vždy dle konkrétních problémů, které se v dané třídě objevily a upravena věku dětí. Besedy probíhaly za pomoci interaktivních pomůcek, využily jsme také DVD a videa z preventivnímy filmy. ( Policejní akademie, filmy nadace Malina)  Při besedách jsme se u vyšších ročníků zaměřily zejména na problematiku trestní odpovědnosti, alkohol a jiné návykové látky. Zodpovězeno bylo mnoho otázek týkajících se bezpečného chování nejen ve škole, ale také doma, na ulici i internetu. Mladší děti se učily dopravní značky, vysvětlily jsme jim povinnou výbavu kola, všichni společně jsme shlédli preventivní film. Celý půlrok byla spolupráce s dětmi i pedagogy úžásná, těšíme se proto na další , kterou bychom rádi zahájily v září letošního roku.

vytisknout  e-mailem