Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Rozhovor s plk. Mgr. Josefem Bačkovským

KRAJ VYSOČINA: „Jsem rád, že mým nástupcem je člověk, který stál při budování kraje po mém boku.“ 

V úterý 30. listopadu 2010 - ukončí po dlouhých 31 letech a 90 dnech služební poměr u Policie České republiky plk. Mgr. Josef Bačkovský.
 
Odchází poté, kdy se mu podařilo vybudovat a nastartovat tím správným směrem krajské policejní ředitelství na Vysočině. Odchází ale také v době, kdy před vedením všech policejních útvarů v celé České republice stojí nutnost razantních ekonomických opatření.
 
Pane řediteli, oznámení o vašem odchodu do civilu mnohé překvapilo a vyvolalo také celou řadu spekulací a otázek. Tou nejčastější otázkou bylo - proč?
Jsem si toho vědom, ale nehledejte v mém rozhodnutí žádné velké složitosti. Nebyly v tom žádné politické tlaky ani problémy jiného charakteru. Bylo to čistě mé osobní rozhodnutí, k němuž jsem v posledních několika měsících postupně dospěl. Jsem přesvědčený, že odcházím s pocitem, že se mi společně s mými nejbližšími kolegy v týmu podařilo vybudovat životaschopný útvar, a tím je Krajské ředitelství policie kraje Vysočina.
 
Tento útvar jste z pozice náměstka tehdejšího ředitele jihomoravské policejní správy obtížně a složitě budoval a poté celých jedenáct měsíců stál v jeho čele. Podařilo se naplnit a vybudovat všechno, co jste si kladl za cíl?
Tím nejdůležitějším cílem bylo, aby Vysočina měla od 1. ledna 2010 své vlastní krajské policejní ředitelství. A to se bezezbytku podařilo. Policejní útvary v kraji se řídí z jednoho centra. V této souvislosti je nutné připomenout, že v krajské Jihlavě vznikly také některé nové policejní útvary, které za dobu jedenácti měsíců nejednou prokázaly, že jejich zřízení bylo krokem správným směrem.
Mám na mysli například odbor služby pořádkové policie, odbor služby dopravní policie, pohotovostní a eskortní oddělení, odbor obecné kriminální policie, který se specializuje na vyšetřování násilné a majetkové trestné činnosti a odbor hospodářské kriminální policie zaměřená na odhalování hospodářské kriminality.
Své pevné místo v systému zaujala zásahová jednotka, která je dislokovaná v Jaderné elektrárně Dukovany. Jednotka disponuje týmem speciálně vycvičených policistů a ostatní útvary ji využívají k zásahům proti nebezpečným pachatelům nebo při pátrání po pohřešovaných osobách. Jiné, úzce specializované policejní útvary, jejichž zřízení by bylo pro každý kraj neekonomické, využíváme na základě stanovených dohod s jinými krajskými ředitelstvími. Patří sem například speciální pořádková jednotka.
 
Jak zřízení a fungování Krajského útvaru na Vysočině pocítili obyvatelé kraje?
Změnu pocítili samozřejmě také obyvatelé našeho kraje, neboť se zvýšil počet policistů v přímém výkonu služby. Zcela zásadní změny se dotkly frekventované dálnice D1, kterou v délce 93 kilometrů střeží policisté z dnes početně největšího Dálničního oddělení, které sídlí ve Velkém Beranově. Pro veřejnost je také důležité, že se nám podařilo vytvořit desetičlenný tým krizových interventů, kteří mají ve své středu tři psychology. Členové tohoto týmu jsou připraveni pomáhat při vyjednávání s pachateli trestných činů, ale také pomáhat obětem trestných činů i rodinám případných obětí trestného činu nebo obětem a viníkům tragických dopravních nehod.
 
Řízení Krajského ředitelství předáte svému dosavadnímu statutárnímu zástupci – tedy jednomu z nejbližších lidí z vašem týmu, kteří s vámi útvar budovali…
Tomu jsem velice rád, protože v osobě plk. Miloše Trojánka získává celý tým krajského ředitelství policie zkušeného člověka, který stál při zrodu krajského útvaru a byl při každém zásadním rozhodování o jeho formování. Nyní už bude na něm a na jeho nejbližším týmu, jak naváže na uplynulých jedenáct měsíců. Věřím, že štafetu, kterou mu dnes předávám, ponese k cíli, který jsme si na začátku našeho snažení společně stanovili.
 
Ale připusťme, že to váš nástupce nebude mít nijak jednoduché. Mám nyní na mysli návrh rozpočtu Policie České republiky na příští rok, který je velmi restriktivní. Přepokládá úspory v oblasti provozních nákladů a investic i úspory na platech policistů a občanských zaměstnanců. Ve srovnání s rokem 2010 jde o razantní rozpočtové škrty..
Ano, to je pravda. Rozpočtový rok 2011 bude pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina mimořádně obtížný. Jestliže dostane krajské policejní ředitelství v našem kraji v příštím roce na provoz pouze 47 milionů korun, oproti letošním 95 milionům korun tak je jasné, že se tyto úspory odrazí ve všech oblastech policejní činnosti. Výrazně šetřit se bude plošně na všech druzích výdajů. A musíme si uvědomit, že takto nastavený rozpočet se výrazně dotkne výkonu služby, tedy i veřejnosti, která byla zvyklá na určitý standard z naší strany. Ale tady je zapotřebí, aby někdo na centrální úrovni jasně řekl, které činnosti nebude policie ze zákona zabezpečovat, protože na to prostě nebude mít příští rok peníze. A náš kraj je na tom ve srovnání s ostatními vůbec nejhůře.
 
Jak to myslíte, že jsme na tom ve srovnání s ostatními nejhůře?
To je velice prosté, my nemáme žádné možnosti, kde bychom mohli ještě dál škrtat. My jsme kraj budovali s vědomím toho, že neplýtváme a s vědomím maximálních úspor, takže nyní nemáme prostor pro nějaké další snižování počtu policistů nebo občanských zaměstnanců. Mohu otevřeně říci, že některé kraje jsou na tom nesrovnatelně lépe, ale z centrální úrovně zatím chybí adekvátní porovnání a ubírá se všem. A na tyto škrty náš kraj výrazně doplácí. I přes zásadní omezení finančních prostředků musí zůstat prioritou mého nástupce zajistit bezpečnost a veřejný pořádek na území kraje Vysočina. Podle mého mínění bude ale nemožné zajistit, aby úsporná opatření neměla dopad na přímý výkon základních policejních činností.
 
Pane řediteli, odborná i laická veřejnost bude zcela určitě sledovat vaše další působení v civilním životě. Máte už nějaké plány?
Plány má přece každý člověk…. nebo by je měl mít.
 
Dobře, zeptám se tedy přímo – prozradíte nám, co budete po odchodu ze služebního poměru dělat?
Lhal bych, kdybych řekl, že nemám v hlavě určité myšlenky týkající se možností svého dalšího uplatnění. Ale nechtěl bych to v tuto chvíli nějak konkretizovat. Nabídky na uplatnění přišly jak z veřejné správy, tak ze soukromého sektoru. Velice rád bych ale zůstal v určitém kontaktu s děním v resortu, s děním v našem kraji. Určité možnosti mého uplatnění se rýsují také v oblasti spolupráce s některými subjekty na úseku vzdělávání. Ale zatím nejsem úplně rozhodnut. Ale jedno vím zcela jistě - nedokázal bych najednou jen tak zahálet. I když od zítřka už budu mít ten svůj budík natažený se zvoněním na jinou dobu než jsem byla po celá ta léta zvyklý.
 
mjr. JUDr. Dana Čírtková, vrchní komisař
1. prosince 2010

plk. Mgr. Josef Bačkovský obdržel nejvyšší policejní vyznamenání - Kord Policie ČR za zvlášť významné zásluhy o Policii ČRplk. Mgr. Josef Bačkovský obdržel nejvyšší policejní vyznamenání - Kord Policie ČR za zvlášť významné zásluhy o Policii ČR

vytisknout  e-mailem