Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Rozhovor s npor. Radkem Hamžou

JIHLAVSKO: Vedoucí dopravního inspektorátu zhodnotil loňský rok. 

 

Rozhovor s vedoucím Dopravního inspektorátu Jihlava npor. Radkem Hamžou.
 
Kolik dopravních nehod policisté vloni na Jihlavsku šetřili?
V roce 2010 jsme šetřili 433 dopravních nehod a dále jsme vyjížděli k 512 událostem v silničním provozu, což jsou havárie a střety vozidel, na něž se nevztahuje povinnost nehodu oznámit. V roce 2009 policisté šetřili 258 dopravních nehod a 619 událostí v silničním provozu. Celkově jsme tak v loňském roce řešili o 68 nehod více než v roce předcházejícím.
 
Můžete přiblížit, jaké nehody mají řidiči za povinnost oznámit policii?
Účastníci dopravní nehody jsou povinni ohlásit neprodleně dopravní nehodu policistovi, dojde-li při ní k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 korun. Povinnost oznámit dopravní nehodu policistům platí i v případě že, dojde k poškození nebo zničení komunikace, účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení provozu nebo dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby. Výjimkou je škoda na vozidle a přepravovaném nákladu, jehož řidič má účast na dopravní nehodě.
 
Jaký byl rok 2010 na silnicích Jihlavska z hlediska následků?
Loňský rok byl bohužel z hlediska následků na lidských životech velmi tragický. Při dopravních nehodách zemřelo 11 lidí, což je o čtyři více než v roce 2009. Dalších 317 osob bylo v průběhu roku 2010 při nehodách zraněno, z toho 24 těžce. V roce 2009 evidujeme celkem 262 osob zraněných při dopravních nehodách. Škoda, která při nehodách vloni vznikla, přesáhla částku 34 milionů korun. V roce 2009 byla tato škoda o téměř 11 milionů nižší.
 
Je ve statistice nehodovosti v loňském roce něco pozitivního?
Ano, v loňském roce klesl počet řidičů, kteří způsobili dopravní nehodu pod vlivem alkoholu. V průběhu roku jsme zjistili ovlivnění alkoholem u 31 viníků nehody. V roce 2009 jich bylo 44 a v roce 2008 dokonce 70.
 
Když jsme u řízení pod vlivem alkoholu, jsou opilí řidiči skutečně tak nebezpeční pro ostatní?
Určitě ano a neplatí to jen pro řidiče pod vlivem alkoholu, nebezpeční jsou i řidiči pod vlivem drog. Takoví řidiči ohrožují při jízdě nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Reakce opilého člověka se výrazně zpomalují, přestává vnímat okolní provoz a brát zřetel na dopravní předpisy, špatně odhaduje vzdálenosti, často přeceňuje své síly a v neposlední řadě je emocionálně nestabilní se sklonem k agresi. Totéž platí i pro řidiče pod vlivem drog, který může ve svém stavu navíc vnímat realitu velmi zkresleně.
 
Jaké jsou hlavní příčiny dopravních nehod?
Nejčastější příčinou dopravních nehod je, že řidič nepřizpůsobí jízdu stavu a povaze vozovky, svým schopnostem a aktuálnímu počasí, nevěnuje se za jízdy plně řízení vozidla nebo nedodržuje bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Poměrně často dochází k dopravním nehodám a zejména těm vážným vlivem vysoké rychlosti jízdy, nerespektování přednosti v jízdě a předjíždění v místě, kde je to zakázáno.
 
Můžete řidičům doporučit, jak se mohou při jízdě vozidlem sami chránit?
Pro každého by mělo být samozřejmost se při jízdě ve vozidle připoutat bezpečnostním pásem a umístění dětí do autosedaček. Ve vozidle by neměly být volně odložené předměty, které by mohly zejména v případě otočení vozidla na střechu zranit jeho osádku. Také zvíře volně se pohybující po vozidle představuje velké riziko. Řidič by se měl plně věnovat řízení a sledovat provoz na komunikaci. Rizikem vzniku dopravní nehody je telefonování za jízdy a dále například manipulace s autorádiem, kouření cigarety nebo řízení vozidla v době, kdy je řidič unavený a hrozí mu mikrospánek.
 
Jaké je doporučení pro motocyklisty, cyklisty a chodce?
Pro motocyklisty je pro jejich bezpečnost zásadní helma a speciální oblečení a obuv určené na motocykl nejlépe doplněné o reflexní prvky. Cyklisté zvýší svoji bezpečnost zejména vhodným oblečením s reflexními prvky, cyklistickou přilbou a kvalitní obuví. Pokud chtějí svoji bezpečnost při pohybu po komunikacích zvýšit chodci, je dobré si oblékat zvláště v noci a za snížené viditelnosti oblečení výraznějších barev nebo opět použít reflexními prvky. Pro všechny účastníky silničního provozu samozřejmě platí to nejdůležitější a to dodržování pravidel silničního provozu.
 
Pokud už k vážnější dopravní nehodě dojde, co by měl řidič udělat?
Je nutné nepropadnout panice. Bezprostředně po střetu je téměř každý řidič a případná osádka vozidla ve velkém stresu. Je důležité se co možná nejrychleji zklidnit. Po dopravní nehodě je řidič povinen vozidlo neprodleně zastavit. Dále je nutné označit a zajistit místo nehody, aby nebyla ohrožena bezpečnost dalších osob a zabezpečit havarovaná vozidla proti požáru, převrácení nebo nekontrolovanému pohybu. Mezi důležitou povinnost všech účastníků dopravní nehody patří v případě zranění osoby poskytnout jí podle svých schopností první pomoc a přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Pokud to nevyžaduje bezpečnost silničního provozu nepřemísťovat vozidla, která měla na nehodě účast. Když má k přemístění těchto vozidel v zájmu bezpečnosti silničního provozu dojít, musí účastník nehody původní situaci vyznačit. Řidič nesmí do příjezdu policistů požívat alkohol a jiné návykové látky. Dále má povinnost na místě nehody setrvat a spolupracovat při zjišťování skutkového stavu, pokud tomu nebrání jiné odůvodněné skutečnosti.
 
Co byste řidičům do nového roku 2011 popřál?
Hodně šťastných kilometrů bez dopravních nehod.
 
Děkuji za rozhovor
 
por. Bc. Jana Kroutilová
5. ledna 2010 

vytisknout  e-mailem