Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Rozhodnutí k dopravnímu značení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

Žádám o zaslání kopie rozhodnutí, podle kterého bylo stanoveno dopravní značení na pozemku parc. č. ... trvalý travní porost, v obci Jiříkov, katastrální území Sovinec a parc. č. .. k.ú.Sovinec, zastavěná plocha - zbořeniště,. a to informativní dopravní značka provozní  -  Parkoviště s parkovacím automatem /viz. přiložené foto/.“

 Odpověď:

Povinný subjekt žádost posoudil a poskytuje Vám informaci, že DI Bruntál nedisponuje ve věci stanovení místní úpravy provozu (umístění trvalého dopravního značení) na pozemku parc. č. ... a parc č. .... v k.ú. Sovinec žádným rozhodnutím silničního správního úřadu – odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Rýmařov. V této věci ani DI Bruntál nebyl osloven jakožto dotčený orgán tímto silničním správním úřadem. Pro úplnost uvádíme, že DI Bruntál (resp. obecně jakýkoliv organizační článek policie) není oprávněn vydávat takovéto rozhodnutí, ani vést řízení o stanovení nebo změně místní úpravy dopravního značení. Povinný subjekt tak nedisponuje žádnou zaznamenanou informací ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ.

vytisknout  e-mailem