Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Rok 2011 - výroční zpráva

 

Výroční zpráva za rok 2011 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - Česká republika
                        
 

Výroční zpráva za rok 2011 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - kraj
 • počet podaných (přijatých) žádostí o informace - 7
 • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti (o neposkytnutí informace) vydaných v I. Stupni - 1
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 1
 • počet rozhodnutí o odvolání vydaných Vaším útvarem jako II. instancí - uveďte výsledek odvolání - výrok rozhodnutí (podle stávající úpravy by se tento bod měl týkat jen SCP) – 1
(Na základě přijaté stížnosti byla informace poskytnuta zcela.)
 • veškerá vydaná rozhodnutí soudů v roce 2011 ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, pokud jste byli za Policii ČR žalovanou stranou nebo i v případě, že žalovanou stranou bylo Ministerstvo vnitra ČR, rozhodnutí se týká žádosti, kterou jste vyřizovali v I. stupni a toto rozhodnutí máte
  k dispozici (texty v elektronické podobě, bez uvedení osobních údajů, postačí iniciály žalobce) - 0
 • přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech
  a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., a to včetně nákladů na Vaše zaměstnance a nákladů na právní zastoupení - 0
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, pokud k tomu došlo - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání
  a stručný popis způsobu jejich vyřízení – 1
  (viz bod 4)
Stěžovatel se dožadoval poskytnutí informace týkající se měření rychlosti a proškolení konkrétních dopravních policistů při manipulaci s radarem. Tato informace mu zprvopočátku nebyla poskytnuta. Po přehodnocení jsme informaci poskytli. 
 • usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. týkající se stížnosti na postup Vašeho útvaru při vyřizování žádosti o informace
  (tento údaj se zveřejňuje na základě § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 106/1999 Sb.) - 0
 • 10. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

 

 
                                                                          mjr. Mgr. Ivana Ježková
                                                                            vedoucí PIO, v.r.
    

vytisknout  e-mailem