Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rodinné domy

Možná si říkáte, že na pořizování prvků zabezpečení nemáte dostatek finančních prostředků, přitom často ke zvýšení bezpečí vašeho domova stačí málo. Platí, že nám nepomůže ani nejdražší zabezpečovací systém, pokud při odchodu z domu nezamkneme, necháme otevřená okna nebo případný alarm zůstane neaktivní. Nic nestojí ani udržování dobrých sousedských vztahů, které mohou hrát v případě útoku zloděje zásadní roli. Pokud jste však ochotní do zabezpečení vašeho domova investovat, nabízíme přehled doporučení různých typů bezpečnostních prvků. 

Rodinný dům - celkové mechanické zabezpečení

RD mechanické - front.png

1. Zárubeň
Tvoří pevný bezpečnostní prvek. Doporučujeme duté kovové zárubně vyplnit směsí, která po zatuhnutí zabrání roztažení zárubně. Doporučením jsou zárubně vyrobeny podle ČSN 74 6501 v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. Dveřní uzávěr musí mít platný certifikát shody vydaný výrobcem dveří. V zárubni musí být odpovídající otvory pro uzamykací body zámkového mechanizmu zajišťující jeho bezpečné uzamčení.

2. Dveře
Doporučujeme dveře v bezpečnostní třídě podle ČSN EN 1627:2020 RC 2, lépe RC 3 nebo vyšší v protipožárním a protihlukovém provedení min Rw=32 dB. Dveře, které oddělují prostory s rozdílnými teplotami a vlhkostí, musí být speciálně upraveny, aby takovým podmínkám odolaly. Doporučujeme u těchto dveří odolnost vůči teplotním rozdílům do 20°C a rozdílu relativní vlhkosti zhruba do 50%. Dveře mohou mít skleněné prvky, které však nesmí narušit jejich bezpečnost.

3. Panty
Standardně je zárubeň osazena 3 závěsy, pevné nebo stavitelné (šroubovací). Panty umístěny v interiéru bytu. Panty musí být stavěny na příslušnou váhu dveří a nesmí docházet ke svěšení dveří. Pevné panty standardní bez označení jsou do 50 kg váhy dveřního křídla. Panty s označením "Z" do 80 kg, s označením "M" a "V" do 50 kg s označením "X" a "TRIO" do 120 kg. Únosnost závěsů se řídí normou ČSN EN 1935:2002 a jejich odolnost je ověřována v rámci zkoušek Bezpečnostních dveří podle ČSN EN 1627:2020. Největší riziko je umístit závěsy na vnější straně Bezpečnostních dveří. Panty a závěsy je třeba udržovat podle pokynů výrobce.

4. Kování dveří
Dveřní kování, stavební kování vstupních dveří se řadí mezi bezpečnostní prvky. Doporučujeme bezpečnostní kování s bezpečnostním krytem cylindrické vložky. Certifikace podle normy ČSN EN 1906:2012 a podle Přílohy č. 1 kap. 2.2 k vyhlášce č. 528/2005 Sb  do UST 2 (uzamykací systém typ)  vhodné pro montáž do Bezpečnostních dveří v bezpečnostní třídě RC 3 podle normy ČSN EN 1627:2020.

5. Zadlabací zámek
Zadlabací zámek je systém, který společně s vložkovým zámkem (cylindrická vložka) zajišťuje otevírání a zavírání dveří pomocí střelky (jazýčku) a aktivních bodů po obvodu.. Doporučujeme vícebodový celokovový zadlabací zámek vyrobený podle prEN 15685 třída 4, nebo rozvorové zadlabací zámky podle ČSN EN 12209 třída 4 a podle Přílohy č. 1 kap. 2.2 k vyhlášce č. 528/2005 Sb do UST 2 (uzamykací systém typ)  vhodné pro montáž do Bezpečnostních dveří v bezpečnostní třídě RC 3 podle normy ČSN EN 1627:2020. Vícebodový zadlabací zámek je součástí výrobku bezpečnostních dveří a je tak certifikovaný jako celek. Doporučujeme minimálně více jak 3 aktivní body na straně zámku a více jak 3 pasivní body na straně pantů.

6. Cylindrická vložka
Cylindrická vložka je srdcem celého dveřního mechanizmu. Doporučujeme instalovat bezpečnostní cylindrickou vložku v UST 2 (RC 3) podle Přílohy č. 1 kap. 2.2 k vyhlášce č. 528/2005 Sb. a bezpečnosti klíče a napadení podle ČSN EN 1303 třída 4 a třída 1/C. Doporučujeme u bezpečnostní cylindrické vložky vyžádat certifikát NBÚ s označením typ 2, SS4=2. Pro účely vyššího zabezpečení doporučujeme Cylindrické vložky s patentovou ochranou s platností patentu v době pořízení minimálně 5 let a více. Certifikované v UST 3 (RC 4) podle Přílohy č. 1 kap. 2.2 k vyhlášce č. 528/2005 Sb., a bezpečnosti klíči a napadení podle ČSN EN 1303 třída 6 a třída 2/D. S certifikací NBÚ typ 3, SS4=3. Doporučujeme zjistit dostupnost přidělání náhradního klíče, která musí být na základě předložení bezpečnostní karty a jen u autorizovaných služeb. Cylindrické vložky u rodinných domů lze sjednotit v rámci systému jednoho klíče MKS (postaru SGHK).

7. Přídavný zámek
Přídavný zámek tvoří bezpečnostní doplněk uzamykání dveří. Doporučujeme instalovat přídavné zámky do horní 1/3 dveřního křídla. Zámek ve shodě s normou EN 1154 a certifikaci UST 2 (RC 3) podle Přílohy č. 1 kap. 2.2 k vyhlášce č. 528/2005 Sb.

8. Kukátko
Kukátko tvoří součást bezpečnostních prvků vyvážené soustavy. Je přídavným prvkem, který eliminuje vstup nežádoucích osoby do prostoru bytu. Doporučujeme kukátko s e skleněnou čočkou odolnou proti destruktivnímu napadení a instalaci provádět do míst, kde otvor nenaruší konstrukci dveřního křídla. Alternativou standardního kukátka je digitální dveřní kukátko se záznamem kombinující bezpečnost a pohodlí. Doporučujeme provedení antivandal, které splňuje podmínky podle normy ČSN EN 60529 s krytím IP 54.

9. Přídavný řetízek
Přídavný řetízek je doplňkem, kde není přídavný zámek a je třeba zamezit vstupu nežádoucích osoby. Doporučujeme pořízení a instalaci zajistit u autorizovaných služeb zámkařů. Důležitá je správná instalace a použití spojovacího materiálu v souladu s dveřním křídlem a zárubní. Doporučujeme produkty v pevném a robustním provedení. Vhodným doplňkem je videotelefon, který zamezí vstupu nepovolaných osob na pozemek a je spojený s ovládáním vstupu na pozemek.

10. Bezpečnostní fólie na okna
Doporučujeme bezpečnostní folie na sklo, které slouží jako zabezpečení oken. Zároveň bezpečnostní a ochranné fólie chrání osoby před zraněním rozbitým sklem. Doporučujeme do oken v přízemí a dostupných v patře z venkovní strany použít bezpečnostní fólie o tloušťce 0,35 mm - 3mm s bezpečnostním atestem podle ČSN EN 356 P4A - P8B a minimálními požadavky pro zasklení podle EN ČSN 1627:2020 RC 2 – RC 6. Tyto chrání před rozbitím a napadením, ale i prohození nebezpečných předmětů, kamenů či zápalných lahví okny. Doporučujeme nákup a instalaci svěřit odborné firmě, která provede instalaci se zárukou a po celé ploše skla i pod zalištováním. Rozlišujeme typ "Security"- proti vniknutí a typ "Safety" - proti vysypání skla.

11. Okenice
Doporučujeme instalovat okenice na dosažitelné zasklené plochy v přízemí bez žebříku. Okenice musí být uzavíratelná jištěním ovládané z vnitřní strany. Doporučujeme produkty certifikované podle ČSN EN 1627:2020 v bezpečnostní třídě RC 2 – RC 4.

12. Mříže na okna
Doporučujeme instalovat mříže (otevírané, nůžkové nebo pevné) na okna dosažitelné bez žebříku, zasklené plochy, které jsou vyrobeny a namontovány v souladu s normou ČSN EN 1627:2020 v bezpečnostní třídě RC 2 a vyšší. Doporučujeme se obrátit na odbornou firmu, která provede instalaci se zárukou a správným ukotvením.

13. Přídavné zámky na okna a balkonové dveře
Doporučujeme přídavné zámky na okna, které zabezpečí okna i při otevřené ventilaci. Ochranu proti vypáčení pantů, uzamykatelné balkonové kliky, uzamykání střešních oken a rozvorové uzamykací systémy. Všechny tyto komponenty jsou ovládané mechanickým klíčem nebo mechanickým číselným kódem. S nákupem a instalací doporučujeme se obrátit na odbornou firmu, která provede instalaci se zárukou. Pokud máme zamykání pomocí petlice s oky na visací zámek, doporučujeme visací zámek a petlici certifikovaný podle Přílohy č. 1 kap. 2.2 k vyhlášce č. 528/2005 Sb. do UST 2 (RC3) nebo UST 3 (RC 4) a podle ČSN EN 12 320 do třídy bezpečnosti TB 3 nebo vyšší.

14. Trezory
Pro úschovu cenností doporučujeme pořízení trezoru. Jedná se o úschovný objekt pro zabezpečení cenností a důležitých dokumentů. Nákup a instalaci doporučujeme konzultovat s odborníky, kteří dodají a instalují trezor odpovídající požadavkům zákazníka i pojišťovny.

vytisknout  e-mailem