Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ROADPOL SAFETY DAYS a informační kampaň zaměřená na zahraniční řidiče

ROADPOL, organizace sdružující dopravní policie členských států, vyhlásila v rámci letošního Evropského týdne mobility (16. - 22. září 2020) Dny bezpečnosti, které se zaměřují celkově na bezpečnost na pozemních komunikacích a osvětu všech účastníků silničního provozu. V rámci preventivní kampaně také může každý zodpovědný řidič složit svůj slib bezpečnosti, a to online na stránkách www.roadpolsafetydays.eu. 

ROADPOL SAFETY DAYS v ČR.jpgROADPOL SAFETY DAYS v ČRČeská republika se nachází ve středu Evropské unie, je proto významnou tranzitní zemí. A tak není divu, že řidiči s cizí státní příslušností zaviní ročně na našem území několik tisíc nehod, při nichž několik desítek osob zemře a více než tisícovka účastníků silničního provozu je zraněna. Jednou z příčin nehodovosti cizinců je dozajista i nedostatečná znalost českých pravidel silničního provozu. Policie České republiky, coby člen organizace ROADPOL, proto přistupuje v letošním roce společně s Platformou Vize 0 a Autoklubem ČR v rámci Evropského týdne mobility k informování všech řidičů o bezpečném pohybu na pozemních komunikacích. Důraz kampaně je přitom kladen právě na zahraniční řidiče, kteří za loňský rok zavinili na našem území 7689 dopravních nehod, při nichž bylo 48 osob usmrceno. To představuje téměř 9 procent z celkového počtu obětí dopravních nehod za rok 2019. Prostředkem pro komunikaci s řidiči cizinci o nejdůležitějších pravidlech silničního provozu na území České republiky je leták v několika jazykových mutacích (němčina, polština, angličtina), který bude poskytován při dopravně preventivních akcích na vybraných hraničních přechodech se všemi sousedními státy a dále při běžných dopravních kontrolách. Pro zahraniční řidiče je leták k dispozici i v elektronické verzi na webovém portálu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, které materiály rozeslalo také příslušným zastupitelským úřadům. Pro další subjekty a například i pro půjčovny aut je informační materiál volně stažitelný na webových stránkách www.policie.cz, www.platformavize0.cz a www.autoklub.cz .

Informovat zahraniční řidiče o pravidlech silničního provozu na území ČR má smysl. Z celkového počtu dopravních nehod zaviněných cizími státními příslušníky byl v 59,5 procentech případů hlavní příčinou v roce 2019 nesprávný způsob jízdy (4574 dopravních nehod). Ve 22 procentech případů se jednalo o nedání přednosti v jízdě (1692 dopravních nehod), u dalších 16,9 procent nehod byla na vině nepřiměřená rychlost. Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu představovaly 6,9 procent z celkového počtu (529 dopravních nehod) a 1,6 procent nehod bylo způsobeno nesprávným předjížděním (124 dopravních nehod).

Apel v rámci informační kampaně směřuje ale i k českým řidičům. Základní přehled pravidel silničního provozu v české verzi bude distribuován i jim. „Dodržování pravidel silničního provozu, rozvaha, předvídavost a ohleduplnost k ostatním účastníkům silničního provozu by mělo být jakýmsi automatismem řidiče při každém usednutí za volant doma i v zahraničí“, dodává plk. Zuzana PIDRMANOVÁ, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

S porušováním předpisů a nehodami zahraničních řidičů se potýká většina zemí EU

S nehodami zahraničních řidičů mají své zkušenosti i v dalších členských státech Evropské unie. V Lucembursku spáchají cizinci zhruba 30 procent ze všech zaregistrovaných dopravních přestupků a jsou viníky téměř čtvrtiny smrtelných dopravních nehod. Ve Francii pak v příhraničních oblastech mají na svědomí až čtvrtinu dopravních deliktů, ve vnitrozemí je to 15 procent. Zatímco na deliktech spojených s překračováním maximální povolené rychlosti se v zemi galského kohouta zahraniční řidiči podílejí průměrně z jedné čtvrtiny, v době turistické sezony tento podíl vzrůstá až na jednu polovinu. V Rakousku mají zahraniční řidiči na svědomí každý šestý spáchaný přestupek, v Nizozemsku každý desátý. Ze Švýcarska pak přišel poznatek, že tito šoféři se na celkovém dopravním výkonu podílejí 15 procenty, na spáchaných deliktech však z celé poloviny. Evropská komise uvádí, že pravděpodobnost, že zahraniční řidič spáchá přestupek, je zhruba třikrát vyšší než u domácího řidiče.

Co stojí za nebezpečným chováním zahraničních řidičů?

„Jednou z hlavních příčin páchání deliktů ze strany zahraničních řidičů bývá nejednou pocit beztrestnosti. Hodně lidí si myslí, že když vyjedou za hranice, tak se jich tamní pravidla netýkají. Na ochotě dodržovat pravidla silničního provozu se rovněž podepisují zvyklosti panující na silnicích v domovině zahraničních motoristů,“ uvádí Roman BUDSKÝ z Platformy VIZE 0. Z průzkumu provedeného francouzskou nadací VINCI Autoroutes například vyplývá, že zatímco 52 procentům evropských řidičů vadí nedovolené používání mobilního telefonu za jízdy, v případě Nizozemců je to až 70 procent. Naopak Poláci jsou velmi tolerantní – vadí to jen 27 procentům z řad jejich oslovených respondentů. Bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před nimi nedodržuje průměrně 63 procent řidičů z členských států EU. Nejméně na dodržování vzájemné vzdálenosti dbají Francouzi (76 %), naopak 53 procent Nizozemců může reagovat nevrle, pokud dostatečná vzdálenost dodržena nebude. A pak se samozřejmě jedná o neznalost příslušných pravidel silničního provozu. „Mezi jednotlivými zeměmi jsou četné vzájemné rozdíly v celé řadě ustanovení regulujících chování účastníků silničního provozu. Příkladem mohou být maximální povolené rychlostní limity, maximálně přípustné množství alkoholu v krvi řidičů, pravidla pro používání dětských autosedaček či vytváření záchranářské uličky,“ upozorňuje Libor BUDINA z Autoklubu ČR.

plk. Zuzana Pidrmanová, oddělení prevence Policejního prezidia ČR
Libor Budina, Autoklub ČR
Roman Budský, Platforma VIZE 0
16. 9. 2020

vytisknout  e-mailem