Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Riziková fotbalová utkání

Žadatel položil několik otázek týkajících se rizikových fotbalových utkání. 

K otázce č. 1) a 2)
Oficiální statistika zaměřená pouze na trestné činy spáchané při fotbalových utkání se nevede. Evidují se jednotlivá protiprávní jednání trestně právního charakteru podle jednotlivých skutkových podstat TČ (výtržníci, rvačka, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci apod.). V současné době však dochází ke změně v evidenci trestných činů v souvislosti s extremismem, kde by měly být výstupy zaměřeny i na tuto problematiku, protože s extremismem úzce souvisejí.
 
K otázce č. 3)
Riziková fotbalová utkání se označují v několika fázích. V prvé řadě jsou dlouhodobě vytipovaná utkání, při kterých reálně hrozí riziko střetů. Následně se riziková utkání stanovují při společných schůzkách zástupců Policie ČR, vedení obcí a fotbalových klubů (případně ČMFS). Posledním faktorem při stanovování rizikových zápasů jsou operativní zjištění policie.
 
K otázce č. 4)
Každou situaci je třeba posoudit individuálně. Obecně lze konstatovat, že pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku v důsledku toho, že vlastník nebo provozovatel neučinil veškerá opatření a pokojný stav je nucena obnovit policie, náleží policii náhrada vynaložených nákladů.
 
K otázce č. 5)
Odměny zasahujících policistů v žádném případě nesouvisí s počtem zadržených osob. O odměnách rozhoduje služební funkcionář v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (§ 49 a § 123).
 
K otázce č. 6) a 7)
  
Stížnosti v letech 2005 – 2009 celkem
 
rok
 
stížnosti
2005
2006
2007
2008
2009
vyřízených celkem
5.094
3.107
3.184
2.697
2.324
z toho důvodných
653
455
493
350
311
důvodnost v %
12,8
14,64
15,48
12,99
13,38
 
Přehled stížností dle jednotlivých útvarů v roce 2009
 
krajské ředitelství policie / útvar
přijatých
vyřízených
z toho důvodných
důvodnost v %
PP ČR + útvary s celostátní působností
292
152
34
22,37
hl. m. Prahy
531
496
94
18,92
Středočeského kraje
341
324
51
15,74
Jihočeského kraje
188
167
13
7,78
Západočeského kraje
272
243
34
13,99
Severočeského kraje
221
187
8
4,28
Východočeského kraje
217
195
19
9,74
Jihomoravského kraje
267
242
15
6,20
Severomoravského kraje
238
318
43
13,52
celkem
2.567
2.324
311
13,38
 
K otázce č. 8) Tyto nahrávky pořizují většinou samy fotbalové kluby. Kamerové systémy na stadionech nevlastní ani neprovozuje Policie ČR. Pokud takové nahrávky pořizuje sama Policie ČR v rámci dokumentace protiprávního jednání, odpovídá pověřený policista v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb. za řádné plnění služebních úkolů, tedy i za řádné pořízení takové nahrávky. Kvalitu nahrávky pak ovlivňují konkrétní okolnosti, za kterých byla nahrávka pořízena, technické vybavení i odborné schopnosti a dovednosti daného policisty. Odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození nahrávky je záležitostí individuálního posouzení konkrétního případu. V úvahu přichází i odpovědnost konkrétního policisty, která by včetně případného uložení sankce byla řešena v souladu se zákonem č.  361/2003 Sb.


30. 3. 2010

vytisknout  e-mailem