Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Řidičské průkazy cizinců ze zemí mimo EU

Na základě zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění ustanovení § 116, mají cizinci, kteří nejsou příslušníky státu Evropské unie a kteří mají na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum na dobu delší než jeden rok podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, povinnost požádat příslušný úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu České republiky výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem do 3 měsíců ode dne právní moci povolení trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na dlouhodobé vízum.

Ve znění § 118 téhož zákona, řidičský průkaz vydaný cizím státem, jehož držitel má na území České republiky trvalý pobyt na dlouhodobé vízum na dobu delší než jeden rok, neopravňuje k řízení motorového vozidla na území České republiky, jestliže tento držitel nepožádal o výměnu podle ustanovení § 116.

Výměna řidičských průkazů, které opravňují k řízení motorových vozidel, se týká řidičských průkazů vydaných cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).

vytisknout  e-mailem