Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Řidiči, domluvte se!

Nový rok s sebou přinesl změnu ve způsobu oznamování a šetření dopravních nehod.  

Řidiči již nemusí oznámit policii dopravní nehodu, při které vznikne jen hmotná škoda na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí, která nepřevyšuje 100.000 korun. Policisté nebudou muset řešit méně závažné nehody, a dostanou se rychleji na místa, kde je ohrožen život a zdraví, a vytvoří se i větší prostor pro preventivní činnost. 
 
Problematiku dopravních nehod v tomto smyslu upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a novel.
Podle novelizované právní úpravy jsou účastníci povinni oznámit nehodu policii, dojde-li při dopravní nehodě:
-          k usmrcení nebo zranění osoby,
-          nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100.000 Kč.
-          nebo k poškození pozemní komunikace, k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, ke škodě na obecně
           prospěšném zařízení, životním prostředí nebo na majetku třetí osoby ( s výjimkou škody na vozidle – zde již nebude rozhodující, zda je  
           vozidlo majetkem řidiče, nebo např. leasingové společnosti, zaměstnavatele apod.).
 
Účastníci události, která nebude splňovat zákonné podmínky pro oznámení policii, jsou povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Záznam je nutné podepsat a neprodleně odevzdat pojistiteli. Tiskopis  by měl každý řidič vozit s sebou ve vozidle, aby se tak vyhnul zbytečným komplikacím. (Je možné ho získat od příslušné pojišťovny, ke stažení je také na webu ministerstva dopravy.)
Účastníci jsou povinni prokázat si navzájem totožnost a sdělit si informace o vozidle. Porušení takové povinnosti je stejně jako ujetí z místa dopravní nehody přestupkem podle zákona o přestupcích.
 
Informace o tom, kdy je nutné dopravní nehodu oznámit, a kdy to nutné není, jsou k dispozici ke stažení pod textem (ve formátu, který může mít řidič stále u sebe).
 
kpt. Mgr. Veronika Benediktová 

vytisknout  e-mailem