Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

„REVOLUTION TRAIN“ – revoluční projekt v oblasti primární protidrogové prevence

Dnes v 11:00 hodin proběhla v objektu Villy Pellé v Praze tisková konference, na které byl připomenut projekt REVOLUTION TRAIN. Akce se mimo dalších významných osobností účastnil také policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D., spolu s prvním náměstkem MV pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Dr. Ing. Jiřím Nováčkem, velvyslancem Spolkové republiky Německo v ČR, zástupcem náměstka pro řízení sekce evropské MZV ČR PhDr. Tomášem Kafkou a náměstkem ředitele Národní protidrogové centrály SKPV plk. JUDr. Břetislavem Brejchou. 

Hosté si ještě před začátkem konference mohli prohlédnout vlakovou soupravu složenou ze šesti vagónů, které jsou pro tyto účely uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů. Zde se pak v několika rovinách odehrál příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci tak všemi smysly zavnímali nebezpečnost užívání drog. Poté se účastníci přemístili k zahájení tiskové konference do Villy Pellé, kde shrnuli důležitost primární prevence, kterou především vyzdvihl policejní prezident slovy:

„Nedílnou součástí dlouhodobé strategie Policie ČR jsou aktivity orientované na prevenci. Dosavadní zpětné vazby studentů, pedagogů a metodiků nejen z České republiky, ale i z Německa zároveň dokazují, že projekt Revolution train přesně naplňuje jejich představy o efektivním programu a může velmi významně doplnit existující preventivní programy primární prevence. Jsem proto velmi rád, že projekt Revolution train vznikl a my můžeme být jeho součástí. Zároveň věřím, že se projekt bude i nadále rozvíjet.“

Projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární prevenci. Jedná se o preventivní interaktivní projekt, založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence.

Úspěch projektu v sousedním Německu ukazuje, že je svou formou a provedením univerzálním komunikačním nástrojem, který je srozumitelný i za hranicemi českého kulturního prostředí. Věříme, že se bude i nadále rozvíjet a doplňovat stávající preventivní programy primární prevence.

14. března 2018, por. Mgr. Lenka Sikorová

                  

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem