Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Rekonstrukce obličeje kriminalistům pomohla

Přes tři roky pátrali zlínští kriminalisté po totožnosti neznámého muže, jehož mrtvolu našli myslivci koncem srpna 2015 v lese u obce Pohořelice. Ke zjištění jeho identity přispěla kresba antropologa Kriminalistického ústavu. 

Tělo bylo ve značném stádiu rozkladu, což ztěžovalo proces identifikace. Nepomohla daktyloskopie ani genetika a muže nikdo nepoznal ani na základě zveřejněného oblečení. Zlínští kriminalisté proto požádali antropologa Kriminalistického ústavu kpt. Mgr. Josefa Dudu o vyhotovení kresebné rekonstrukce obličeje podle lebky, což je poslední možnost v případě, kdy jiné forenzní identifikační metody nelze uplatnit. Antropolog Duda zpracoval několik variant pravděpodobné podoby muže v barevné i černobílé variantě.  

Mezi tvarem lebky a tvarem obličeje existuje určitý vztah
Antropolog na základě tvaru a velikosti obličejové části lebky dokáže odhadnout, jak dotyčný člověk pravděpodobně vypadal a vyhotoví jeho portrét. Tato činnost vyžaduje dokonalé znalosti z fyzické antropologie, anatomie, plastické chirurgie, určitou představivost, ale i výtvarné nadání. Portrét může kriminalistům pomoci nejen vytipovat vhodnou osobu z širšího okruhu pohřešovaných osob, ale také najít svědky, kteří by daného člověka mohli podle kresby poznat.

Práce antropologa začíná podrobným prozkoumáním obličejové části lebky. „Všímám si asymetrií, případných úrazových a patologických změn - to vše musím v portrétu zohlednit,“ vysvětlil antropolog Josef Duda. Jako základ pro vytvoření kresebné rekonstrukce obličeje mu slouží fotografie lebky, kterou si vytiskne v měřítku 1:1. „Na fotografii postupně vykreslím konturu obličeje podle tloušťky měkkých tkání v jednotlivých antropometrických bodech. Zde je potřeba z několika publikovaných standardů, tabulek s průměrnými tloušťkami měkkých tkání, vybrat pro daný případ ty nejvhodnější. Vybírám jednak podle etnické příslušnosti, pohlaví a věku, ale také podle předpokládaného BMI (body mass indexu) dané osoby. Dále rekonstruuji polohu, velikost a tvar jednotlivých obličejových komponent, obočí, očí, rtů a nosu, a to na základě publikovaných pravidel o jejich vztahu s rozměry a tvary kostěného podkladu. Získané schéma poté dokreslím a vystínuji dle morfologie lebky. Běžně provádím černobílou kresebnou rekonstrukci a barevnou malebnou rekonstrukci s několika možnými úpravami vlasů a vousů. K finálním barevným úpravám využívám grafické programy včetně wPoridos,“ přiblížil postup tvorby rekonstrukce antropolog Duda.

Josef DudaKresebná rekonstrukce je poměrně časově náročná, neboť antropolog musí být dokonale seznámen se všemi informacemi, které má policie k dané osobě k dispozici. Musí provést popis lebky, nastudovat potřebné informace z odborné literatury, mnohdy aplikuje různé varianty účesů a doplňků (např. dioptrické brýle, různé pokrývky hlavy, make up). Výstupem je zpravidla několik podob stejné osoby.

Kapitán Duda zpracoval v letošním roce prozatím pět rekonstrukcí. Případ ze Zlínska je první, kdy se podařilo zjistit identitu osoby na základě kresebného portrétu.

Více informací k danému případu najdete v tiskové zprávě Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

kpt. Mgr. Petra Srnková
9. listopadu 2018

Odkazy do noveho okna

kresebná rekonstrukce 01

kresebná rekonstrukce 01 

Detailní náhled

kresebná rekonstrukce 02

kresebná rekonstrukce 02 

Detailní náhled

kresebná rekonstrukce 03

kresebná rekonstrukce 03 

Detailní náhled

kresebná rekonstrukce 04

kresebná rekonstrukce 04 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem