Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Rekonstrukce objektu Územního odboru Policie ČR Vsetín

eu.png

Název projektu: Rekonstrukce objektu Územního odboru Policie ČR Vsetín

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016430

Program: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 96

Název výzvy: Integrovaný záchranný systém – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR

Realizace projektu: 1. 6. 2021 – 31. 12. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu:                                             119.702.880,00 Kč                                   100%

  • z toho Evropský fond regionálního rozvoje                        101.747.448,00 Kč                                     85%
  • z toho vlastní zdroje – státní rozpočet                                17.955.432,00 Kč                                      15%

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19 prostřednictvím modernizace stanic základních složek IZS. Projekt je zaměřen primárně na zlepšení připravenosti příslušníků Územního odboru Policie ČR Vsetín s cílem zvýšit kvalitu a rychlost jejich činnosti. Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu ÚO Vsetín, Hlásenka 1516.

Cíl projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce objektu za účelem zvýšení efektivnosti a zlepšení připravenosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí, krizových situací a při předcházení, vyhledávání, odhalování a dokumentování trestné činnosti.

vytisknout  e-mailem