Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Rekonstrukce elektroinstalace Územního odboru Svitavy

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016408 

Rekonstrukce elektroinstalace Územního odboru Svitavy

Projekt „Rekonstrukce elektroinstalace Územního odboru Svitavy - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Název projektu: Rekonstrukce elektroinstalace Územního odboru Svitavy - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016408

Zdroj spolufinancování: Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl: 6.1 REACT-EU

Fyzická realizace projektu: 20. 6. 2022 – 14. 12. 2023

Plánovaný rozpočet projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu

  63 886 318,14 Kč

100 %

z toho příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj

  54 303 370,41 Kč

85 %

z toho vlastní zdroje žadatele – státní rozpočet

    9 582 947,73 Kč

15 %

Předmět projektu:

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací v areálu Územního odboru Svitavy a souvisejících dodávek jednotlivých technologií. Hlavní aktivitou projektu je rekonstrukce stanice základní složky IZS - areálu Územního odboru Svitavy, realizované prostřednictvím stavebních úprav stávajících pracovišť včetně souvisejících prostor nezbytného zázemí, stavebních úprav a vybudování technického a technologického zázemí stanice základní složky IZS a vybudování souvisejících inženýrských sítí.

Realizace hlavních aktivit zahrnuje:

  • stavební úpravy stávajících pracovišť
  • rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace NN
  • rekonstrukce slaboproudé elektroinstalace, včetně dodávky všech souvisejících technologií
  • pořízení nového záložního zdroje el. energie - dieselagregátu
  • vybudování nové přípojky plynu

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je posílení odolnosti, vybavenosti, energetické soběstačnosti a celkové připravenosti areálu Územního odboru Svitavy, coby základní složky IZS  tak, aby mohl lépe reagovat na dopady krize, vyvolané pandemií COVID-19 a zmírnit tak její negativní dopad na obyvatelstvo a infrastrukturu. Projekt tak vytváří bezpečné a fungující zázemí a podmínky pro činnost základních složek IZS při řešení krizových situací a mimořádných událostí. Pořízením nového záložního zdroje el. energie bude zajištěna energetická soběstačnosti areálu potřebná pro plnění úkolů základních složek IZS i v podmínkách krizových situací a mimořádných událostí.

vytisknout  e-mailem