Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Reforma PČR očima policejního prezidenta

brig. gen. Mgr. Oldřich Martinůgenmjr. Mgr. Oldřich Martinů

 
K 1. lednu 2009 začne platit nový zákon o Policii ČR, který vytvoří podmínky pro reformu policie. Co považujete vy sám za nejdůležitější?
Určitě to, že díky reformě máme šanci dostat do ulic víc policistů a získat moderní vybavení, jako jsou počítače, nová vozidla, nové služebny. To se už všeobecně ví, ale méně je známo, že nám reforma konečně umožní pracovat mnohem víc preventivně než represivně. Co mám na mysli? Ročně se dopouští trestných činů 3,5 % obyvatel naší republiky, my tu ale chceme být hlavně pro absolutní většinu těch slušných. A k tomu hodláme využít všech 58 000 lidí, kteří dnes pro Policii ČR pracují. A ještě nesmím zapomenout na odbřemenění policie od nepolicejních činností. To slovo zní sice trochu strašidelně, ale jeho faktický význam je velice prostý: policie už zkrátka nebude převážet opilé na záchytku nebo do nemocnice, nebude doručovat písemnosti, nebude asistovat na kulturních a sportovních akcích, ale bude tam, kde jí bude opravdu potřeba.

Co si pod tím máme konkrétně představit?
Policisté budou mít víc času pracovat v terénu, hlídkovat v ulicích. Pro občany to bude znamenat, že už nás nebudou potkávat jen ve služebnách, když přijdou něco oznámit, ale hlavně v běžném životě, kde budeme působit v duchu našeho hesla "pomáhat a chránit".
Na rozdíl od dnešního stavu vznikne 14 krajských policejních ředitelství. Nebudou se rušit policejní útvary? Nenajdou občané nejbližší policisty až v krajském městě?
Od ledna příštího roku začneme zřizovat šest nových  krajských ředitelství policie tak, aby měl své policejní ředitelství každý kraj. V roce 2010 vzniknou první dvě z nich - v Jihlavě a ve Zlíně - a do roku 2012 spatří světlo světa ostatní čtyři: v Olomouci, Liberci, Pardubicích a Karlových Varech. Pak bude mít každý krajský policejní ředitel partnera v osobě krajského hejtmana, s nímž bude společně řešit bezpečnostní problémy celého území. Současná okresní policejní ředitelství zaniknou a na jejich místě vzniknou územní odbory, které budou spadat pod příslušná krajská ředitelství. Základní policejní útvary se rušit v žádném případě nebudou, takže se nemůže stát, že by občané museli za policisty složitě a daleko dojíždět. Zjednodušeně řečeno do budoucna nezmizíme odnikud, kde už jsme dnes. Naopak, v krajských městech, kde doposud krajské policejní ředitelství nebylo, budou mít lidé k policistům blíž.

V současné době se klade stále větší důraz na vzdělání. Předpokládám, že i policisté budou mít možnost zvyšovat si kvalifikaci …

Samozřejmě, vzdělávání považujeme za "klíč k profesionalitě". Teď mám na mysli nejen výchovu policistů k zákaznickému principu, ale také jazykové, a především manažerské vzdělávání. Každý policista musí vědět, že se mu vyplatí na sobě pracovat. Po počáteční základní odborné přípravě, kterou prochází všichni policisté, přejde každý do připravovaného systému celoživotního vzdělávání, kde se bude učit to, co pro svoji konkrétní práci potřebuje. Nově jsme také zavedli tzv. vyšší odborné policejní školy, které vyplnily místo mezi středními policejními školami a Policejní akademií ČR, kterou dnes považuje i velká část civilní veřejnosti za prestižní vysokou školu.

Část reformy se zabývá policejní informatikou a jejím využitím v trestním řízení. Jaké výhody z toho poplynou?
Elektronizace policejní práce by měla přinést hlavně rychlejší vyřizování písemností a konec věčného "papírování". Základem elektronizace trestního řízení je například sloučení 50 informačních systémů do jednotné platformy. To ušetří čas nejen policistům, ale všem orgánům činným v trestním řízení, protože budou veškeré potřebné informace navzájem sdílet. Jednotný systém také umožní lépe zabránit možnému úniku informací. Tyto změny pocítí samozřejmě i  "obyčejný" člověk - čas, nutný k vyřízení jeho záležitosti bude totiž citelně kratší.
 
Co by měl každý člověk vědět, na co by neměl zapomínat?
Ze všech sil pracujeme na tom, aby lidé věřili, že se na nás mohou kdykoliv obracet a že mají právo od nás očekávat pomoc a ochranu - ať už využijí osobní kontakt, nový web www.policie.cz, nebo linku 158. Přesto musím připomenout to, na co se často zapomíná, a sice že ochrana zdraví a majetku je také věcí každého z nás. Každý by měl tedy dělat všechno pro to, aby zajistil bezpečí své i svého majetku, a neměl by se spoléhat, že za něj horké kaštany z ohně vytahá policie. Nechci pronášet žádné proslovy, přesto si nemůžu odpustit jednu úvahu: Člověk nemá být netečný k událostem, které se kolem něho dějí. Má se účastnit vytváření bezpečného prostoru pro život, ať už běžnou výpomocí, nebo službou v  řadách policie (www.nabor.policie.cz). Pro nás je taková zpětná vazba důležitá, protože pomoc občanů na jedné straně a dobrý pocit a důvěra na straně druhé jsou znamením, že můžeme svou práci považovat za úspěšnou.                                                                                                                                                  Oldřich Martinů, policejní prezident
 


Související články :
Transformace služby cizinecké policie 1. 1. 2011
Přechod některých obvodních oddělení na policejní stanice - 1.1.2011
Vznik nového KŘP Královéhradeckého kraje - 15. ledna 2010
Východočeská policie se rozdělila - 4. ledna 2010
Nová krajská ředitelství policie - 15. 12. 2009 (PP ČR)
Jmenování nových ředitelů - 21. 10. 2009 (videogalerie PP ČR)
Pracovní setkání - 21. července 2009
   (Ministr vnitra a policejní prezident navštívili východočeskou policii a hovořili o reformě policie v regionu)

Tematické stránky a soubory MV ČR a PP ČR :
Ministr vnitra představil Reformu Policie ČR prezidentu Václavu Klausovi - 24. 7. 2008
Nová policie     
Věci do sebe zapadají - 2009
 
........................................
Stránky rediguje :    
kpt. Mgr. Renata Šanderová
Kancelář podpory kvality
KŘP Královéhradeckého kraje

vytisknout  e-mailem