Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ředitelství služby pořádkové policieDovolte nám, abychom Vás přivítali na stránce ředitelství služby pořádkové policie a provedli Vás stručně strukturou, popisem činností a řešenou problematikou, kterými se naše ředitelství, a služba jako taková, zabývá. Ředitelství služby pořádkové policie je jedním z organizačních článků Policejního prezidia České republiky.

Historicky vzniklo dne 1. ledna 1994 a 1. dubna 2006 bylo sloučeno s ředitelstvím služby železniční policie a neslo název Ředitelství služby pořádkové policie a služby železniční policie Policejního prezidia ČR. Dne 1. září 2008 byly do struktury ředitelství začleněny také odbor služební kynologie a hipologie a odbor speciálních potápěčských činností a výcviku, které dříve přímo řídil náměstek policejního prezidenta pro uniformovanou policii. Od 1. ledna 2009 byl název změněn na Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR.

 Ředitelství služby pořádkové policie (ŘSPP) vykonává odbornou řídící, organizátorskou a metodicko-kontrolní činnost na úseku pořádkové policie, služební kynologie a hipologie a speciálních potápěčských činností a výcviku. Odbornou činnost na nižších stupních řízení pak vykonávají odbory služby pořádkové policie  (OSPP) na krajských ředitelstvích policie jednotlivých krajů a dále územní odbory (ÚO) v místech bývalých okresních ředitelství. Nutno podotknout, že pořádková služba je nejpočetnější službou napříč službami Policie ČR a uniformu policisty pořádkové policie nosí bezmála 18 tisíc policistů. Přímý výkon služby pořádkové policie vykonávají obvodní (v Praze místní) oddělení policie, případně další speciální útvary jako organizační články krajských ředitelství policie a územních odborů, kde jsou plněny všechny úkoly vyplývající ze zákona o Policii České republiky  (zákon č. 273/2008 Sb.).
Znak ŘSPP na podpisovou doložku.jpg

Členění ředitelství služby pořádkové policie: 

vytisknout  e-mailem