Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ředitelství služby dopravní policie

image3225.png

Služba dopravní policie

Zlý_web.jpgplk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBAČinnost dopravních policistů se každodenně dotýká všech účastníků silničního provozu. Dopravní policisté řeší nejenom aktuálně vzniklé problémy a komplikované dopravní situace, ale přímo přispívají ke zvyšování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to ať už formou viditelného nebo skrytého dohledu. Dalšími prioritními úkoly služby dopravní policie je kontrola dodržování předpisů v oblastech kontroly technického stavu vozidel, hmotnostních limitů vozidel, provozování silniční dopravy, přepravy nebezpečných věcí, šetření dopravních nehod nebo organizování a přímé řízení provozu na pozemních komunikacích. Úkoly plní příslušníci služby dopravní policie také na dopravně inženýrském úseku, což v praxi znamená, že se vyjadřují k dopravní infrastruktuře, aby byly dodržovány zákonné normy, ale také aby navrhovaná řešení v terénu byla bezpečná a přínosná pro účastníky silničního provozu.

                                              

       

image3023.png

rect38972-2-54-6.png

image3060.png

Dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu

Dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu představuje nejčastější okruh činností dopravních policistů. Jedná se o kontrolu dodržování předpisů ve všech oblastech silničního provozu od dodržování pravidel jednotlivými účastníky provozu, přes plnění povinností dopravců, po komplexní kontroly technického stavu. Na základě aktuální dopravně bezpečnostní situace se policisté zaměřují například na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek před a během řízení motorového vozidla, na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů nebo na způsob jízdy obecně. Dohled na silniční provoz je realizován prostřednictvím základních, speciálních a průběžně dlouhodobých kontrol, dále pak prostřednictvím dopravně bezpečnostních akcí a preventivních opatření, která přispívají nejen ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ale taktéž k  postihům nezodpovědných účastníků silničního provozu.

image3126.png

Šetření dopravních nehod

Šetření dopravních nehod spočívá ve zjišťování, odhalování a dokumentování přestupků nebo trestných činů spáchaných porušením právního předpisu v souvislosti s dopravní nehodou.

image3040.png

Dopravně inženýrské činnosti

Dopravně inženýrský úsek služby dopravní policie plní úkoly policie vyplývající z výkonu státní správy a prevence v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Činnost těchto pracovišť je velmi různorodá. Vystupují například jako odborný orgán při řešení sítě pozemních komunikací a řízení provozu na nich, posuzují návrhy k užití dopravních značek, dopravních zařízení či zařízení pro provozní informace nebo uplatňují u příslušných silničních správních úřadů provedení preventivních opatření k omezení dopravní nehodovosti aj.

image3093.png

Dálniční oddělení

Ve struktuře služby dopravní policie plní specifickou roli dálniční oddělení. Úkoly dálničních oddělení jsou plněny na dálnicích a vybraných komunikacích, včetně jejich součástí a obslužných zařízení. Kromě činností typických pro službu dopravní policie zajišťují dopravní policisté z dálničních oddělení na svěřených úsecích také veřejný pořádek a odhalují přestupky a trestné činy, které nesouvisejí se silničním provozem.

image3192.png

logo SDP do prezentace.png

Logo služby dopravní policie

vytisknout  e-mailem