Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor personální

Adresa: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Telefon: 974 834 491
Fax: 974 834 709
E-mail: person@mvcr.cz (alternativní adesa: epodatelna.policie@pcr.cz, předmět zprávy: Pro OP)
  
Organizační struktura personálního odboru:
 
 • Odbor personální
  • Oddělení personálního plánování a analýz
  • Oddělení právních služeb
  • Oddělení vedoucího psychologa
   • Skupina krizové intervence
  • Oddělení výkonu personálních činností
  • Oddělení služebních příjmů a platů
  • Oddělení sociálních evidencí
  • Oddělení psychologických služeb
  • Oddělení vzdělávání
  • Oddělení služební přípravy a sportu
 
Odbor se zabývá procesem řízení lidských zdrojů a vzděláváním.
 
Řízení lidských zdrojů (human resources management) je pojem, který lze používat v různých významech. Především v širším pojetí, jako synonymum pro personální management nebo v užším významu, jako označení pro zatím poslední z vývojových etap personálního řízení.
 
Termín personální řízení je postupně nahrazován termínem řízení lidských zdrojů. Součástí procesu řízení lidských zdrojů jsou mimo jiné tvorba personální strategie jako dílčí strategie odpovídající globální strategii organizace, tvorba organizační struktury a systemizace, definice pracovních míst, dále management a administrace lidských zdrojů (nábor, výběr, vznik, průběh a skončení pracovního poměru), řízení pracovních kariér zaměstnanců, rozvoj jejich lidského kapitálu (zvyšování, rozšiřování a prohlubování vzdělání, rozvoj odborných kompetencí), rozvoj podnikové kultury (tvorba etických kodexů), péče o zaměstnance (sociální programy), odborná podpora v oblastech pracovního práva, psychologie atd…..
 
Význam lidských zdrojů je pro organizaci životní a jejich řízení je věcí profesionálů.
 
Od 1. 12. 2011 odbor řízení lidských zdrojů zajišťuje také oblast ozdravných pobytů pro příslušníky Policejního prezidia ČR a útvary s celorepublikovou působností.
 
Vzdělávání
Ve spolupráci s odborným pracovištěm MV zpracovává koncepce vzdělávání, zpracovává koncepci služební přípravy a policejního sportu, analyzuje a identifikuje potřeby v oblasti vzdělávání, služební přípravy a policejního sportu, zajišťuje vzdělávání policistů a zaměstnanců Policie ČR, spolupracuje při tvorbě a schvalování profilů absolventů školních a specifických vzdělávacích programů v rámci profesní přípravy policistů, podílí se na schvalování rámcových a školních vzdělávacích programů, projektů a učebních osnov realizovaných v resortních školách a školských účelových zařízeních ministerstva určených pro policii, podílí se na tvorbě a organizaci vzdělávacích aktivit v zahraničí, realizuje prověrky fyzické způsobilosti uchazečů a policistů Policejního prezidia ČR.

vytisknout  e-mailem