Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci

MPS.png

Sídlo: Münzbergerových 2811/8, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Korespondenční adresa: P. O. BOX 62/MPS 170 89 Praha 7, Strojnická 27
Telefon: 974 804 400; 974 804 401
E-mail: rmps@pcr.cz

Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci (ŘMPS) je součástí Policejního prezidia České republiky jako ústřední národní kontaktní bod Policie České republiky pro mezinárodní policejní spolupráci a zahraniční styky. Co to znamená v praxi?

Díky naší pomoci mohou všechny útvary Policie ČR, policisté, spolupracovat se svými zahraničními partnery ať už při předcházení, odhalování a vyšetřování trestné činnosti, nebo při pátrání po osobách a věcech. Zprostředkováváme v nepřetržitém výkonu služby výměnu informací. Za využití nástrojů a sítě národních ústředen Mezinárodní organizace kriminální policie – Interpol jsme spojeni i s nejvzdálenějšími zeměmi světa. Podporujeme účinný boj s trestnou činností na území Evropské unie využíváním produktů a služeb Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva – Europol včetně výměny informací s národními jednotkami jiných členských států. Plníme nezastupitelnou úlohu při využívání Schengenského informačního systému. Díky tomuto systému, podporovanému spoluprací národních centrál SIRENE, garantujeme on-line sdílení informací o osobách a věcech, po kterých se pátrá v schengenském prostoru, a zajišťujeme výkon navazujících úkonů a opatření.

Zároveň jsme si vědomi, že efektivní operativní mezinárodní policejní spolupráce musí být provázena předvídáním hrozeb, trendů a nalézáním nových řešení, jak bojovat se zločinem. Proto se také aktivně zasazujeme o rozvoj spolupráce bezpečnostních sborů. Činíme tak v řídících a výkonných orgánech evropských a mezinárodních policejních organizací. Jsme hrdí na to, že v letech 2019-2022 zastávala funkci viceprezidentky Interpolu pro Evropu paní ředitelka ŘMPS plk. Mgr. Bc. Šárka Havránková, MBA. Potřeby České republiky prosazujeme také v kontextu evropských strategií při jednáních výborů a expertních pracovních skupin Rady EU a Evropské komise. Z tohoto důvodu spolupracujeme i s dalšími resorty a plníme za Policii ČR nezastupitelnou roli člena Resortní koordinační skupiny Ministerstva vnitra ČR pro EU. Po obsahové i organizační stránce jsme se podíleli na úspěšném zvládnutí předsednictví České republiky v Radě EU ve 2. polovině roku 2022. Rozvíjíme úzké vazby se sousedními partnery v rámci pravidelných bilaterálních jednání, spolupracujeme v rámci Visegrádské skupiny nebo Salcburského fóra.

Aktivně se zasazujeme o zabránění přesunu bezpečnostních hrozeb vznikajících v souvislosti s nelegální migrací na území České republiky. Podílíme se na přijetí potřebných opatření k zajištění funkčního a stabilního systému ochrany vnější hranice. Koordinujeme působení našich policistů na vnějších hranicích Evropské unie v rámci operací Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž – Frontex. Zároveň se snažíme pomáhat při stabilizaci bezpečnostní situace v zemích původu krize účastí na civilních misích Evropské unie nebo OSN. Do zahraniční také vysíláme experty. V mnoha zemích má Policie ČR své styčné důstojníky, kteří v rámci zastupitelských úřadů spolupracují s místními policejními orgány.

Jako pracoviště odpovědné za zahraniční styky organizujeme a zabezpečujeme zahraniční cesty policejního prezidenta, jeho náměstků i pracovníku našeho ředitelství, zajišťujeme také kompletní logistiku přijetí významných zahraničních návštěv, jakými jsou policejní prezidenti nebo zástupci vedení zahraničních bezpečnostních sborů.

Za naše hlavní priority lze označit:

  1. Zprostředkování spolupráce útvarů policie se zahraničními bezpečnostními sbory.
  2. Zastupování České republiky v bilaterálních, regionálních, evropských a celosvětových platformách
    v oblasti mezinárodní policejní spolupráce.
  3. Zajišťování agendy zahraničních služebních i diplomatických styků Policie ČR.
  4. Vysílání policistů k výkonu služby v zahraničí.
  5. Metodické vedení organizačních článků krajských ředitelství Policie ČR a útvarů policie s celostátní působností v oblasti mezinárodní policejní spolupráce.

vytisknout  e-mailem