Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ředitelství logistického zabezpečení

Adresa: Nádražní 16, PSČ 150 05 Praha 5
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, poštovní schránka 62/ŘLZ, PSČ 170 89  Praha 7
Telefon: 974 884 513
E-mail: rlzpp.sekret@pcr.cz

Ředitel: plk. Ing. Milan Grohmann


Ředitelství logistického zabezpečení odpovídá především za plnění úkolů v oblasti ekonomického zabezpečení Policejního prezidia ČR a útvarů Policie ČR s působností na celém území České republiky a zároveň odpovídá za:
a) plnění úkolů v oblasti ekonomického zabezpečení zabezpečovaných útvarů a za plnění úkolů územního pracoviště,
b) nabývání ve vymezeném rozsahu centrálně zabezpečovaného majetku a hospodaření s ním,
c) přípravu návrhu rozpočtu, provádění rozpisu přidělených rozpočtových prostředků zabezpečovaným útvarům a kontrolu jejich čerpání,
d) účtování zvláštních finančních prostředků,
e) vyúčtování rozpočtových příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, sledování pohybu na účtech a limitů finančních prostředků,
f) vedení účetnictví na úrovni územního pracoviště policie včetně evidence škod, služebních a pracovních úrazů a vymáhání pohledávek,
g) plnění vybraných organizačních činností prezidia a ve stanoveném rozsahu za zajišťování porad, služebních shromáždění a jednání poradních orgánů,
h) zajištění správy a provozu účelových zařízení a rekreačních objektů,
i) zpracování podkladů pro výkaz o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů s tělesným postižením za územní pracoviště,
j) vedení majetkoprávní evidence nemovitostí,
k) výkon odborných činností v oblastech požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro prezidium a útvary policie s celostátní působností,
l) provedení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem služebních dopravních prostředků zabezpečovaných útvarů,
m) vedení evidence vstupních povolení do objektů prezidia v ulicích Strojnické a Nádražní,
n) ve vymezeném rozsahu zajištění, distribuci a evidenci neutajovaných dokumentních prostředků přidělených organizačním článkům prezidia.

vytisknout  e-mailem