Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ředitelství logistického zabezpečení

Adresa: Správa logistického zabezpečení PP ČR, Nádražní 16, PSČ 150 05 Praha 5
Telefon: 974 884 513
Fax: 974 884 402
E-mail: slzpp.sekret@pcr.cz

Správa logistického zabezpečení odpovídá především za plnění úkolů v oblasti ekonomického zabezpečení Policejního prezidia ČR a útvarů Policie ČR s působností na celém území České republiky a zároveň odpovídá za:
a) plnění úkolů v oblasti ekonomického zabezpečení zabezpečovaných útvarů a za plnění úkolů územního pracoviště,
b) nabývání ve vymezeném rozsahu centrálně zabezpečovaného majetku a hospodaření s ním,
c) přípravu návrhu rozpočtu, provádění rozpisu přidělených rozpočtových prostředků zabezpečovaným útvarům a kontrolu jejich čerpání,
d) účtování zvláštních finančních prostředků,
e) vyúčtování rozpočtových příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, sledování pohybu na účtech a limitů finančních prostředků,
f) vedení účetnictví na úrovni územního pracoviště policie včetně evidence škod, služebních a pracovních úrazů a vymáhání pohledávek,
g) plnění vybraných organizačních činností prezidia a ve stanoveném rozsahu za zajišťování porad, služebních shromáždění a jednání poradních orgánů,
h) zajištění správy a provozu účelových zařízení a rekreačních objektů,
i) zpracování podkladů pro výkaz o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů s tělesným postižením za územní pracoviště,
j) vedení majetkoprávní evidence nemovitostí,
k) výkon odborných činností v oblastech požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro prezidium a útvary policie s celostátní působností; zabezpečuje metodicky vedoucí činnost v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zabezpečovaných útvarů a krajských ředitelství policie,
l) provedení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem služebních dopravních prostředků zabezpečovaných útvarů,
m) vedení evidence vstupních povolení do objektů prezidia v ulicích Strojnické a Nádražní,
n) ve vymezeném rozsahu zajištění, distribuci a evidenci neutajovaných dokumentních prostředků přidělených organizačním článkům prezidia.

poznámka webmastera: na aktualizaci textu se pracuje...

vytisknout  e-mailem