Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Realizace úspor energie - ÚO Strakonice, Plánkova 629

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006357

Předpokládaný termín realizace projektu: 2019

Celkový rozpočet projektu: 12 452 133,26 Kč

Způsobilé výdaje: 9 278 870,- Kč

  • Z toho 40% spolufinancování z EU: 3 711 548,- Kč
  • Z toho 45% spolufinancování z NZÚ: 4 175 491,50 Kč
  • Z toho 15% vlastní zdroje: 1 391 830,50 Kč

Nezpůsobilé výdaje: 3 173 263,26 Kč

Popis projektu

Předmětem podpory je zateplení obvodového pláště komplexu budov a výměna výplní otvorů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Dne 9.10.2017 byla podána žádost o dotaci prostřednictvím informačního systému MS2014+ do 70. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. Žádost byla dne 4.4.2018 doporučena k financování s registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006357. Dne 11.5.2018 byla ze strany Ministerstva životního prostředí pro uvedený projekt schválena podpora z podprogramu „Nová zelená úsporám - Budovy veřejného sektoru“ ve formě posílení vlastních zdrojů žadatele ve výši 45% z uznatelných výdajů projektu. Registrace akce v podmínkách MV byla vydána dne 3.7.2018.

Dne 7.9.2018 byla vyhlášena veřejná zakázka na realizaci stavebních prací.

Dne 4.12.2018 došlo k podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r.o.

Dne 27.12.2018 byly prostřednictvím MS2014+ odeslány podklady k vydání Stanovení výdajů.

Termín zahájení díla: 11.4.2019

Termín dokončení díla: 13.12.2019

Termín ukončení projektu: 17.2.2020

Termín předložení podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce: 30.6.2021

ST a PI

vytisknout  e-mailem