Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Realizace úspor energie - OO PČR Kaplice, Omlenická 311

Realizace úspor energie - OO PČR Kaplice, Omlenická 311

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/000937

Termín realizace projektu: 2020 - 2021

Celkový rozpočet projektu: 12 328 307,45 Kč

Způsobilé výdaje: 6 569 003,99 Kč

  • Z toho 40 % spolufinancování z EU: 2 627 601,59 Kč
  • Z toho 45% spolufinancování z NZÚ: 2 956 051,79 Kč
  • Z toho 15% vlastní zdroje: 985 350,61 Kč

Nezpůsobilé výdaje: 5 759 303,46 Kč

Popis projektu

Předmětem podpory je zateplení obvodového pláště budovy, výměna výplní otvorů a výměna zdroje. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Dne 30.1.2019 byla podána žádost o dotaci prostřednictvím informačního systému MS2014+ do 100. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. Žádost byla dne 30.5.2019 doporučena k financování s registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006358. Registrace akce v podmínkách MV byla vydána dne 11.9.2019.

Dne 26.11.2019 byla vyhlášena veřejná zakázka na realizaci stavebních prací.

Dne 6.3.2020 došlo k podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol.s r.o.

Termín zahájení díla: 1.7.2020

Termín dokončení díla: 27.1.2021

Termín ukončení projektu: 25.5.2021

Termín předložení podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce: 22.8.2022

IMG_20210602_143826.jpgIMG_20210602_143826.jpg

Odkazy do noveho okna

IMG_20210602_143826

IMG_20210602_143826 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem