Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Realizace úspor energie - Dobrovodská 39/25, České Budějovice

Realizace úspor energie - Dobrovodská 39/25, České Budějovice

CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015195

Předpokládaný termín realizace projektu: 2022

Celkový rozpočet projektu: 8 975 901,61 Kč

Způsobilé výdaje: 4 102 971,54 Kč

  • Z toho 80 % spolufinancování z EU: 3 282 377,23 Kč
  • Z toho 20% vlastní zdroje: 820 594,31 Kč

Nezpůsobilé výdaje: 4 872 930,07 Kč

Popis projektu

Předmětem podpory je zateplení obvodového pláště budovy, výměna všech výplní otvorů, zateplení stropu a střechy objektu, kompletní rekonstrukce vytápění objektu. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Dne 18.3.2021 byla podána žádost o dotaci prostřednictvím informačního systému MS2014+ do 152. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.3: „Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládnoucích institucí“. Žádost byla dne 30.6.2021 doporučena k financování s registračním číslem CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015195. Registrace akce v podmínkách MV byla vydána dne 18.8.2021.

Dne 25.10.2021 byla vyhlášena veřejná zakázka na realizaci stavebních prací.

Dne 15.12.2021 došlo k podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol.s r.o.

Termín zahájení díla: 1.3.2022

Termín dokončení díla: 27.10.2022

Termín ukončení projektu: 27.10.2022

Předpokládaný termín předložení podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce: 30.4.2024

P1090861.JPGP1090861.JPG

P1090874.JPGP1090874.JPG

P1090876.JPGP1090876.JPG

vytisknout  e-mailem