Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Reakce vedení KÚP na nepravdivé tvrzení uveřejněné v Reflexu

V časopisu Reflex č. 34/2015, který vyšel dne 20. srpna 2015, byl publikován článek s názvem „Provazník není jediný“. Jedná se o rozhovor s genetikem Danielem Vaňkem, který zde uvedl nepravdivé tvrzení ohledně jeho působení v Kriminalistickém ústavu Praha Policie ČR (KÚP).  

Hned úvodní věta: „Deset let vedl laboratoř Kriminalistického ústavu v Praze, takže postupy vyšetřovatelů i svých kolegů policejních forenzních genetiků zná víc než dobře,“ a rovněž věta z posledního odstavce článku: „Doktor molekulární biologie DANIEL VANĚK (49) byl mimo jiné deset let vedoucím laboratoře DNA Kriminalistického ústavu v Praze, v Interpolu se podílel na přípravě směrnic pro používání forenzní genetiky,“ obsahují informaci, která se nezakládá na pravdě. Doktor Daniel Vaněk nebyl nikdy, ani jeden den, natož deset let, vedoucím laboratoře DNA KÚP.

Vzhledem k tomu, že doktor Vaněk si tuto skutečnost vymyslel, lživě ji sděluje redaktorům různých periodik již několik let a rovněž ji má uvedenou i ve svém životopisu na internetových stránkách, pokládáme za nutné reagovat a uvést věc na pravou míru.

Doktor Daniel Vaněk pracoval v KÚP od roku 1992. V té době v KÚP existovalo oddělení biologie, jehož součástí byli i pracovníci, kteří prováděli analýzu DNA. Vedoucím tohoto oddělení byl v té době RNDr. Milan Laupy, který na této pozici setrval několik let. Se změnou organizace KÚP došlo v roce 2002 k vzniku samostatného oddělení genetických expertiz. Dne 1. září 2002 byl do funkce prvního vedoucího nově vzniklého oddělení ustanoven Ing. Roman Hradil a doktor Vaněk byl de facto jeho podřízeným. Začátkem roku 2002 však doktor Vaněk odešel jako policista na misi do Bosny a Hercegoviny. Po jejím ukončení v roce 2004 do KÚP již nenastoupil.

Z výše uvedeného je patrné, že doktor Daniel Vaněk za dobu svého působení v KÚP nikdy nemohl být a ani nebyl vedoucím „laboratoře DNA“, protože samostatná laboratoř DNA zde nikdy neexistovala a rovněž nikdy nebyl vedoucím oddělení genetiky.

Doktor Vaněk v KÚP pracoval pouze na pozici řadového znalce, nikdy nezastával žádnou vedoucí funkci, což lze velice snadno doložit také ze záznamů z jeho osobního spisu. V neposlední řadě v KÚP stále pracují někteří bývalí kolegové doktora Vaňka, kteří jsou s jeho působením v ústavu dobře obeznámeni.

Domníváme se, že tvrzením, že „byl deset let vedoucím DNA laboratoře Kriminalistického ústavu“ se pan Daniel Vaněk snaží zvýšit prestiž a důležitost své osoby, neboť již pouhé tvrzení, že „vedl laboratoř DNA“ uznávané policejní znalecké instituce, je pro mnohé zákazníky zárukou vysoké kvality a erudice v oblasti kriminalistické genetiky.

Jednání doktora Daniela Vaňka pokládáme v této věci za velice neprofesionální a úsměvné. Doufáme, že po této reakci již nebude ve svém lživém tvrzení i nadále pokračovat.

plk. Ing. Pavel Kolář, CSc.
ředitel Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR
 

 

kpt. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav Praha Policie ČR
21. srpna 2015
 

vytisknout  e-mailem