Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Reakce ředitele NPC na podnět ke změně znaku

Otevřený dopis panu Stanislavu Pencovi 

 

Vážený pane Penci,

těší nás Váš neutuchající zájem o policejní symboliku i skutečnost, že se zamýšlíte nad významem právě našeho útvarového znaku. Ústředním motivem našeho znaku je klasický meč s přímou čepelí a křížovou rukojetí, který je již odpradávna velmi častým symbolem práva, boje a moci. Obvykle symbolizuje nebojácnost, čest a cílevědomost. Náš meč má v dutině jílce ukryt pergamen s Kodexem cti naší jednotky, což pro nás zvyšuje jeho magický význam. Zavěšená miska rovnoramenných vah potom symbolizuje spravedlnost a nestrannost při vymáhání práva. Miska je vyrobena z mosazi pocházející z vystřílených nábojnic a po jejím obvodu je vyraženo naše útvarové heslo „Čest a spravedlnost“. 15 jazykových mutací hesla symbolizuje nejen věkovou hranici trestní odpovědnosti v České republice, ale zejména mezinárodní charakter zločineckých skupin, kterými se především zabýváme. Řetězy na kterých je miska zavěšena, mají každý 182,5 článku, což v součtu představuje naši nepřetržitou připravenost sloužit zájmu zákonů a občanů této země. Uvnitř misky je prášková substance bílé barvy, která vyjadřuje symbol převažující formy nelegálních drog  proti kterým bojujeme. Na pozadí popsaných symbolů je list konopí, který svými kopinatými listy směřujícími do všech světových stran symbolizuje všudypřítomnost drogového problému a rizik spojených s jejich užíváním. Sedm ostrých listů s pilovitými okraji má reprezentovat syrovou realitu drogové závislosti, která je na hony vzdálena salonním úvahám legalizačních aktivistů. Symbol této rostliny je mementem pokrytectví protidrogových politik těch států, ve kterých bývá téma zneužívání marihuany a jejich rizik bagatelizováno či přímo znásilňováno jako zástupné politické téma. Stonek listu, který zakrývá hrot meče, symbolizuje kořeny tradičních hodnot, na kterých je naše společnost postavena a jejichž ochraně jsme se rozhodli sloužit.   

Doufám, že jsem zběžným výčtem významu našeho útvarového znaku, který s hrdostí již více než 22 let nosíme, dostatečně ukojil Vaši badatelskou zvídavost.

V úctě
plk. Mgr. Jakub Frydrych
ředitel Národní protidrogové centrály
Policie České republiky


„Podnět ke změně znaku Národní protidrogové centrály

Národní protidrogová centrála (NPC) je celorepublikový  specializovaný útvar věnující se represi proti drogám, jejich prodejcům, výrobcům a v poslední době i konzumentům.

NPC má za sebou i celou řadu kontroverzních zákroků a postojů. Jedním z těch viditelných je znak NPC, který obsahuje list konopí.

Konopí je prastará léčivá rostlina, která se v léčitelství používala již 3 000 let před narozením Ježíše Krista. Dle lékařských poznatků a studií se dá použít na léčbu celé řady chorob a působí i preventivně. V nedávné době zákonodárci přijali novely několika zákonů, z kterých vyplývá možnost využití konopí jako léčiva. V celé řadě zemí světa je zjevná snaha vymanit konopí z mezinárodní úmluvy o omamných látkách z roku 1961 (tedy 52 let starý dokument). V České republice se Policie ČR chlubí zákroky proti konzumentům konopí a dokonce ústy ředitele NPC Frydrycha vyhrožuje, že zvýší represi proti kuřákům konopí.  Těch je ovšem podle odhadů policistů statisíce.

K samotnému znaku a nesmyslnému užíváni konopného listu v něm Jakub Frydrych uvádí: „znak u útvaru našeho typu, je symbol  firemní kultury a hodnot, které jejich příslušníci zastávají“. Toto vyjádření je v naprostém rozporu jak s fakty tak i zdravého rozumu. Navíc znak NPC neprošel výběrem komise, která znaky útvarů Policie ČR přiděluje.

Především pro shora uvedené Vás žádám, aby jste přestali zneužívat konopný list a změnili  znak Národní protidrogové centrály.“

vytisknout  e-mailem