Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Reakce ředitele cizinecké policie na článek na webu Unie BS

Ředitel cizinecké policie reaguje na negativní postoj jednoho z příslušníků Speciální pořádkové jednotky Praha k výkonu služby v zařízení pro zajištění cizinců v Drahonicích. 

 

Reakce ředitele cizinecké policie plk. Mgr. Milana Majera na článek s názvem "Zařízení pro uprchlíky: Nikdy jsem si nemyslel, že jako policista budu prožívat takové ponížení", zveřejněný na webu Unie bezpečnostních složek předsedou Unie BS Jiřím Vítkem. Odkaz na článek naleznete zde: http://uniebs.cz/informujeme/183-zarizeni-pro-uprchliky-nikdy-jsem-si-nemyslel-ze-jako-policista-budu-prozivat-t.
 
 
Vážený pane předsedo,
 
reaguji tímto na článek, který jste včera uveřejnil na stránkách Unie bezpečnostních sborů, týkající se negativního postoje jednoho z příslušníků Speciální pořádkové jednotky Praha k výkonu služby v zařízení pro zajištění cizinců v Drahonicích.
 
Dovolte, abych vyjádřil své překvapení nad tím, že jste si jako předseda jednoho z odborových policejních svazů žádným způsobem neověřil skutečný stav věcí a informace, které jste získal od jednoho příslušníka policie, zveřejnil jako pravdivé s tím, že kolegu dobře znáte a máte v něho dostatečnou důvěru.
 
Chtěl bych Vás v první řadě ujistit, že jsem ze své pozice učinil vše, co bylo v mých silách, aby podmínky pro policisty vykonávající službu ve všech zajišťovacích zařízení byly vytvořeny a byly i nadále zlepšovány. Jak je Vám jistě známo, nejedná se o objekty ve vlastnictví Policie ČR. Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR museli za velmi krátkou dobu získat, vybavit a technicky přizpůsobit zařízení v Drahonicích tak, aby mohlo být v souladu s veškerými právními předpisy využíváno jako detenční zařízení pro cizince. Vedení Policie ČR, i já sám, jsem se po celou dobu příprav zajímal o zajištění podmínek a zázemí pro službu konající policisty a byl jsem ubezpečen, že podmínky budou vytvořeny a nadále se počítá s jejich zlepšováním.
 
Dne 2. 10. 2015 proběhl v zařízení Drahonice den otevřených dveří, kterého se kromě vedení policie účastnili i jednotliví krajští ředitelé PČR, kteří do zařízení vysílají své policisty. Byli seznámeni s místními podmínkami, možnostmi, ale i nedostatky, které zařízení má a zároveň jim byl sdělen časový horizont, v jakém by měly být tyto nedostatky odstraněny. Všichni přítomní shledali místní podmínky jako vyhovující pro výkon služby, i když ne zcela optimální. Všichni jsme si zároveň vědomi toho, že celá Policie ČR byla postavena migrační situací v ČR před řadu náročných úkolů, se kterými se musí vypořádat při maximálním tempu a pružném reagování na vzniklé události, i za cenu občasných „nedokonalostí“. Osobně mám za to, že policista, jako příslušník ozbrojeného sboru, konající službu ve prospěch občanů této země musí splnit své úkoly i v nepříznivých podmínkách, zvlášť pokud jde navíc o příslušníka speciálního policejního útvaru, na nějž jsou v oblasti zátěže kladeny ty nejvyšší nároky. Osobně jsem přístupem tohoto policisty hluboce zklamán, zvláště s přihlédnutím k faktu, že odsloužil v tomto zařízení jednu službu, navíc v první den otevření.
 
Pisatel sám uvádí: “Jsme odolní a zvyklí na leccos, jídlo si přivezeme, spát umíme i v sedě, pokud to situace zásahu vyžaduje.“ V tom případě celému jeho předchozímu sdělení nerozumím. Resp. obávám se, že mu rozumím. Pan kolega má zřejmě za to, že přítomnost speciální pořádkové jednotky v Drahonicích je nadbytečná, situace si ji nevyžaduje a jejich nasazení zde, je ponižujícím dehonestováním jejich potenciálu. Toto posouzení ale náleží služebním funkcionářům, kteří jsou zodpovědní za zajištění bezpečnosti v areálu zařízení, jeho zaměstnanců, zajištěných cizinců ale i obyvatel přilehlých obcí.
 
Nyní Vás rád seznámím se stavem věcí, tak, jak skutečně jsou. Navelení policisté vykonávají službu v délce 24 hodin, podle zákona mají v průběhu této služby 2 hodiny přestávky. Pisatel v článku uvádí, že za 24 hod. službu stojí „mezi ploty“ 14 hodin. Dále však nezmiňuje, že ostatních 10 hodin byl v záloze, tedy odpočíval, neboť žádné eskorty nebyly realizovány.
 
Dále pisatel uvádí, že „mezi ploty“ a na ostraze se podílí vždy aktivně 11 policistů. Dle plánu služeb je policistů na ostraze 9. Co se týká počtu lůžek, tak autor sděluje, že je „přichystáno“ pouze 6 postelí pro odpočinek. Postelí pro odpočinek je zde 12, což je skutečnost, se kterou se na místě seznámili ředitelé krajských ředitelství a vedoucí útvarů, kteří do zařízení vysílají své posily.
 
K informaci, že „jídlo nebylo zajištěno“ - všechny dotčené kraje byly informovány o tom, že první den služby není zajištěna strava. Při ranní instruktáži byli policisté opětovně obeznámeni, že není strava zajištěna, ale že je možnost objednat dovoz jídla z Podbořan. Tato nabídka se neshledala se zájmem, policisté shodně sdělili, že s tímto stavem jsou již obeznámeni a jídlo si přivezli své. Strava byla zajištěna od úterní večeře, ovšem opět bez zájmu policistů s odůvodněním, že jim vyhovují tzv. „cesťáky“.
 
Dále, všechny objekty ZZC Drahonice jsou vytápěny centrálně. K tomuto lze sdělit pouze tolik, že kotelna je zastaralá, radiátory jsou rovněž staršího data a objekt není zateplen. O této záležitosti provozovatel zařízení (SUZ MV) ví a přislíbil nápravu.
 
Pro Vaši úplnou informaci uvádím sdělení vedoucího SPJ Praha, mjr. Mgr. Jiřího Stejskala:
Vzhledem k několika jednání vedení SPJ s vedením ZZC před zahájením výkonu služby, byli policisté SPJ řádně upozorněni na dočasnou nemožnost stravování. Tedy první dvě směny, byly bez možnosti teplé stravy a jídlo si přivezli vlastní. Policisté, kteří nastoupili 16. 10. 2015, měli možnost si stravu již objednat. Vedení ZZC zasílá na SPJ Praha jídelní lístek a vhodným systémem, který máme nastavený, si mohou jednotliví policisté objednat jídlo a to oběd a večeři, kdy vedení SPJ zajistí zaslání objednávky do ZZC Drahonice a objednané jídlo jim zde bude dovezeno v plastových boxech s možností ohřevu. Policisté si jídlo zaplatí a následně vyúčtují formou cestovních příkazů.
 
Jako místo pro odpočinek byla určena část budovy mimo zarežimovaný perimetr, ale v samotném areálu. Policistům SPJ zajištěny dvě místnosti, kdy v každé byly dvě nové válendy, dvě nové skříňky, dvě nové židle a věšák. Dále v této budově je k dispozici 3 x WC, 1 x sprcha, šatna, kuchyňka s novou velkou lednicí, novou mikrovlnkou a novou varnou konvicí. Další vybavení nádobím bude následovat. Vzhledem k počtu policistů, kteří tyto prostory využívají, je zde ještě určitá možnost pro upravení podmínek pro zlepšení jejich možnosti odpočinku, což ovšem ukáže delší časový úsek výkonu služby a ne jedna 24 hodinová směna.
 
Systém výkonu služby na perimetru je složený z pevných stanovišť a mezi nimi chodících peších hlídek. Na pevné stanoviště P3, strážní věž, byl vyžádán elektrický přímotop a křeslo, ihned splněno. Pevné stanoviště P2 bude rovněž osazeno vyhřívanou strážní budkou.
S vedením ZZC Drahonice ihned po první 24 hodinové službě dne 13.10 2015 byl řešen systém stravování, vyřešeno. Byli upozornění na chlad v odpočinkové místnosti, což řeší s tím, že byl problém v kotelně a na odstranění se pracuje. Konec citace.
 
Vážený pane předsedo, pokud máte z uvedených informací nadále pocit, že odpovědní služební funkcionáři nečiní pro zajištění optimálních podmínek pro policisty maximum, tak já jej nesdílím. Rád bych Vás proto požádal, abyste si při Vašich dalších aktivitách, které se týkají zejména zveřejňování informací médiím, zjistil skutečný stav věcí a minimálně o tomto záměru příslušné služební funkcionáře informoval. Tím, že jste to v tomto případě neučinil, jste zveřejněním nepravdivých a zkreslených informací poškodil dobré jméno Policie ČR, tedy sboru, kterého jste sám příslušníkem.
 
Pokud byste se chtěl v dané problematice lépe zorientovat, nabízím Vám možnost osobní konzultace v mé kanceláři na Ředitelství služby cizinecké policie a případně i návštěvu zajišťovacího zařízení v Drahonicích za mé osobní účasti.

vytisknout  e-mailem