Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Reakce na nepodložené, ale hlavně nepravdivé informace

V internetovém prostředí jsme zaznamenali informace týkající se pražského kriminalisty, které jsou nepravdivé, možná až lživé. 

Tyto informace naleznete zde: http://www.tisen.tv/2015/04/kryje-prazske-reditelstvi-policie-mezi-sebou-zlodeje/
 
Jelikož pražská policie nemá co skrývat, můžeme potvrdit, že kriminalista Aleš P. byl v únoru letošního roku kázeňsky řešen příslušným funkcionářem s kázeňskou a personální pravomocí.
 
K tomuto kázeňskému řízení dali podnět pracovníci odboru vnitřní kontroly, kteří při zjistili určité nedostatky v činnosti policisty. Ty spočívaly v administrativním pochybení souvisejícím s evidencí provozu služebních dopravních prostředků. Díky tomu vyvstalo podezření na porušení ustanovení interní normy, tedy v tomto případě nařízení ministra vnitra.
 
Na základě zmíněného podnětu zahájil náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování se shora jmenovaným kriminalistou kázeňské řízení. To probíhalo ve standardním režimu stanoveném zákonem o služebním poměru. Tedy nebylo nijak a nikým utajováno, a byly při něm striktně dodrženy všechny zákonem předepsané postupy a lhůty.
 
V rámci kázeňského řízení provedl příslušný funkcionář prošetřování celé události. Na základě jeho výsledků dospěl k závěru, že skutečně k pochybení došlo. Proto následně pan náměstek vydal rozhodnutí o potrestání tohoto kriminalisty v souladu se zákonem, a uložil mu trest spočívající ve snížení základního platu o 10% na dobu dvou měsíců. Toto rozhodnutí je samozřejmě vedeno v osobní složce potrestaného, a to až do doby jeho případného skončení služebního poměru.
 
Podstatné na celé události je, že během prošetřování nevyvstala žádná skutečnost, která by vypovídala o možném naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu. Stejně tak nebyla zjištěna žádná skutečnost, kterou by byla tato událost v kolizi se služební přísahou, neboť bylo zjištěno pochybení kázeňského charakteru. Proto nebylo na místě přistoupit k zásadnějšímu trestu.
 
V rámci informací zveřejněných v internetovém prostředí byl dáván do spojitosti s touto událostí i pan ředitel krajského ředitelství plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka. Tuto informaci musíme striktně popřít, neboť s popsaným kázeňským řízením neměl a nemá pan ředitel nic společného. Dle litery zákona je totiž pan ředitel při kázeňských řízeních orgánem, který by následně rozhodoval o případném odvolání kterékoliv ze zúčastněných stran. Ze zde popsaného tedy logicky vyplývá, že pan ředitel nemůže k dané situaci zaujmout jakékoliv stanovisko, neboť by se v tu chvíli mohl stát podjatým.
 
Na základě nepravdivých informací zaznamenaných v internetovém prostředí zvažuje pražská policie přijmout odpovídající právní kroky.
 
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 17. 4. 2015

vytisknout  e-mailem