Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Reakce na článek v Mladé frontě DNES

Ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild považuje za nutné, aby se vyjádřil k článku, který byl zveřejněn dne 21. dubna 2016 Mladou frontou DNES pod titulkem: Nedůvěra mezi žalobci a elitou detektivů roste. 

V tomto článku je mj. uvedeno: „Vzájemnou nedůvěru prohlubuje podezření, že z protikorupční policie unikají informace týkající se různých vyšetřování“.

Taková tvrzení, která se opakovaně objevují i v jiných sdělovacích prostředcích, vrhají velice špatné světlo na náš útvar. Mohu jednoznačně prohlásit, že od srpna 2013, kdy jsem začal působit ve vedení útvaru (nejprve jako náměstek a poté jako ředitel) nebyl prokázán jediný případ úniku informací z útvaru, způsobený policistou či občanským zaměstnancem ÚOKFK. Považuji za nutné se proti takovým nepodloženým tvrzením ohradit, neboť poškozují jak samotný útvar, tak zejména policistky a policisty v něm zařazené.

V  článku je dále uvedeno: „Státní zástupci odebrali protikorupčním policistům kromě Via Chemu dalších šest případů kvůli chybám“.

Podle našich údajů došlo od 1. ledna 2013 do současné doby ze strany VSZ v Praze k odnětí šesti spisů (resp. přikázání jinému zpracovateli), kdy z důvodu pochybení policejního orgánu byla útvaru odejmuta pouze jediná trestní věc (konkrétně uvedená v článku Mladé fronty DNES). Druhý spis byl odňat státním zástupcem z toho důvodu, že bylo vedeno duplicitně trestní řízení dvěma policejními orgány v téže věci, nikoli tedy z důvodu pochybení policejního orgánu ÚOKFK.

V roce 2013 došlo k vydání dvou opatření státního zástupce, kterými bylo přikázáno, aby úkony trestního řízení ve věci prováděla jiná osoba služebně činná v policejním orgánu, tzn. trestní řízení bylo i nadále ponecháno na ÚOKFK. Stejná situace nastala ve dvou případech v roce 2015.

Při hodnocení v článku uvedeného tvrzení je třeba zohlednit počty trestních spisů, kterými se náš útvar zabývá. V roce 2013 jich pod dozorem VSZ v Praze útvar zpracovával 120 (51 pak pod dozorem VSZ v Olomouci, 86 pod dozorem MSZ v Praze a 58 pod dozorem dalších státních zastupitelství), v roce 2014 jich bylo pod dozorem VSZ v Praze 128 (VSZ Olomouc - 70, MSZ Praha - 84, další státní zastupitelství - 42), v roce 2015 pod dozorem VSZ v Praze 120 (VSZ Olomouc - 72, MSZ Praha - 80, další státní zastupitelství -41) a v roce 2016 (k 31. březnu) pod dozorem VSZ v Praze 86 (VSZ Olomouc - 52, MSZ Praha - 55, další státní zastupitelství - 39).

Jedná se tedy o stovky případů a je naprosto zřejmé, jaký podíl z tohoto množství představují spisy odňaté (přikázané) státními zástupci VSZ v Praze.

Na závěr je třeba doplnit, že i ÚOKFK zpracovává spisy, které byly odňaty jiným policejním orgánům. Nejedná se tedy o „problém“ našeho útvaru, jak by mohlo být na základě článku mylně vnímáno.


plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild
ředitel ÚOKFK
26. dubna 2016

vytisknout  e-mailem