Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Reakce na časté dotazy

KRAJ - Informace k případům vloupání do rodinných domů v okolí Prahy. 

Reagujeme na časté dotazy médií týkající se situace v oblasti vloupání do rodinných domů ve Středočeském kraji, a zejména pak na dotazy související s případy vloupání do rodinných domů v okolí Prahy.

Vloupání do rodinných domů v České republice

Majetková trestná činnost, pod kterou se řadí i vloupání do rodinných domů, tvoří největší podíl kriminality v rámci celé České republiky, ale i jednotlivých krajů. I přesto má tato kriminalita, podle dlouhodobého sledování vývoje kriminality, klesající tendenci.  Nejvyšší počet trestných činů kvalifikovaných jako vloupání do rodinných domů byl v České republice zaznamenán v roce 2013, kdy bylo registrováno celkem 6 671 vloupání. Následující po sobě jdoucí roky se počet těchto trestných činů meziročně snižoval. V roce 2019 bylo v České republice registrováno 2 784 vloupání do rodinných domů, což je proti roku 2013 pokles
o 58,2%.

Situace ve Středočeském kraji

Vývoj vloupání ve Středočeském kraji vykazuje obdobný trend. V roce 2019 bylo registrováno ve Středočeském kraji celkem 791 těchto vloupání, což je proti roku 2013, kdy byl registrován největší počet - 1 406 - vloupání, pokles o 43,7%. Statisticky sledovaný meziroční vývoj byl po celou dobu nevyrovnaný. Mezi jednotlivými roky sledovaného období docházelo střídavě k poklesu a nárůstu registrovaného vloupání. Obdobně je tomu i v posledních dvou srovnatelných obdobích, kdy mezi roky 2017 a 2018 došlo k poklesu o 21,7%  a naopak mezi roky 2018 a 2019 došlo opět k nárůstu o 19%.  

Zvýšený počet vloupání do rodinných domů v okolí Prahy

Středočeská policie průběžně vyhodnocuje kriminalitu a její vychýlení jak směrem nahoru, či dolů, a proto se začala zabývat i narůstajícími počty případů vloupání do rodinných domů v oblasti kolem Prahy. S ohledem na četnost případů byl sestaven speciální vyšetřovací tým, který se zabýval jak jednotlivými případy, tak možnými souvislostmi mezi nimi a analyzoval je z několika hledisek – časy a dny spáchání skutků, způsoby vloupání, zájem pachatelů – peníze, cennosti, spotřební předměty, ale i zajištěné stopy a důkazní prostředky.

Stanovení vyšetřovacích verzí – série/nesérie?

Středočeská policie, a současně i speciálně vytvořený vyšetřovací tým, posuzoval jak jednotlivé případy, tak se jimi zabýval i v celku a souvislostech a stanovoval další postupy. Nejinak tomu bylo i v těchto případech, kdy bylo zřejmé určité vychýlení kriminality. Kriminalisté s narůstajícím počtem případů vloupání do rodinných domů v oblasti kolem Prahy stanovovali možné verze a postupy ve vyšetřování, kterých bylo hned několik.

Zabývali se tedy i tím, do jaké míry jsou si jednotlivé případy „podobné“ a zda v nich nelze spatřovat sériovost, tedy že by je mohl spáchat jeden pachatel či skupina pachatelů. Reálnost takové verze mohou však kriminalisté potvrdit či vyvrátit až v případě objasnění skutků, tedy zadržení pachatele či pachatelů a důkazními prostředky.

Případy v okolí Prahy se ve zvýšené míře začaly objevovat počátkem září 2019, kdy bylo do ledna 2020 zaevidováno 63 případů na Praze venkov Jih, tři desítky na Berounsku, 11 na Praze venkov Východ a 8 na Praze venkov Západ. Z celkového počtu 123 případů bylo 108 deliktů dokonaných, 15 ve fázi pokusu. Způsobená škoda pak byla stanovena na 28 miliónů korun.

Kolik případů bylo objasněno?

Od počátku roku 2020 do současnosti se ve Středočeském kraji podařilo objasnit 45 případů vloupání do rodinných domů, přičemž k 35 z nich došlo v roce 2019. Pachateli byli v převážné většině občané ČR, zastoupeni jsou i cizinci, a to z Polska, Ukrajiny a Moldávie.

Jedním z posledních objasněných případů, který měli spáchat dva cizinci, je vloupání do rodinného domu v Černošicích z  9. dubna tohoto roku. Dva muže z Moldávie ve věku 23 a 24 let obvinil policejní komisař ze zločinu krádeže ve stádiu pokusu, porušování domovní svobody a poškození cizí věci (ve spolupachatelství) poté, co se oba muži vloupali do rodinného domu, v němž spali jeho majitelé. Ti poté, co je vzbudil hluk v domě, kontaktovali linku 158 a policejní hlídka následně oba muže zadržela. V případě odsouzení hrozí oběma obviněným cizincům trest odnětí svobody od 2 do 8 let, a to z důvodu, že tento čin spáchaliv době vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky. Trestní řízení obou mužů  nadále probíhá.

Nejčastější způsob vloupání do rodinných domů

Policie zpravidla přesné způsoby provedení vloupání do objektu na počátku vyšetřování nesděluje. Lze ale obecně říci, že téměř u všech vloupání do rodinných domů, nejen ve Středočeském kraji, jsou do určité míry podobné způsoby spáchání, tedy modus operandi, kdy pachatelé překonávají nějakou překážku, např. oplocení, přelézají plot a následně oknem nebo dveřmi se vloupají do příslušného domu. Konkrétní detaily způsobu provedení a zajištěné stopy jsou důkazním prostředkem a není vhodné je veřejně prezentovat. Na základě těchto detailů jsou potvrzovány nebo vyvraceny vyšetřovací verze, mezi které se řadí i sériovost případů vloupání.  


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
29. dubna 2020

vytisknout  e-mailem