Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Reakce cizinecké policie na rozpor v číslech nelegální migrace

Nesoulad v číslech nelegální migrace SRN a ČR spočívá v rozdílu statování údajů obou zemí 

Ředitelství služby cizinecké policie dlouhodobě vyhodnocuje situační zprávy, které jsou zasílány z centra česko-německé policejní a celní spolupráce Schwandorf. Z uvedených zpráv pak vybírá informace týkající se především nelegální migrace a vytváří z nich vlastní databázi. Na základě vyhodnocení jak statistických, tak obsahových informací, je vytvářen obraz, který ukazuje pro potřeby Ředitelství služby cizinecké policie, jaká je situace na společných hranicích a jak efektivní jsou přijímaná opatření. Je nutné připomenout, že v rámci schengenského prostoru je prioritou volný pohyb osob a policejní opatření nesmí nahrazovat hraniční kontroly. Hlavní pozornost je kladena na informace o možném napomáhání k nelegálnímu překročení hranic – převaděčství.

V dnešním vyjádření německých úřadů bylo konstatováno navýšení nelegální migrace do Spolkové republiky Německo z území České republiky o 11%. Přitom bylo uváděno celkové číslo 3 931 za období leden až listopad 2018.

Toto číslo zdaleka nekoresponduje s údaji, které má ŘSCP ze situačních zpráv. K tomuto rozporu dochází opakovaně a z toho důvodu byla již v minulosti navázána spolupráce se styčným důstojníkem Spolkové policie za účelem vysvětlení uvedených rozporů.  

Jejich porovnáním byl pokaždé zjištěn výrazný rozdíl při posuzování celkových čísel. Následně bylo poskytnuto vysvětlení situace styčným důstojníkem, který uvedl, že v situačních zprávách nejsou uvedeny všechny případy nelegálního vstupu cizinců na území Německa, ale pouze některé. Dále sdělil, že tato celková data jsou rozdělena na tři oblasti z pohledu migračního úmyslu. Oblast jedna uvádí počet cizinců, kteří, nelegálně vstoupili na území Německa s důvodem emigrovat. Druhá oblast dat uvádí počty cizinců, kteří nelegálně překročili hranice z důvodů, které neměly emigrační základ (například občané Turecka, kteří mají legální pobyt na území Německa, ale nemají doklady, které by je opravňovaly překročit hranice). U třetí skupiny nebyl emigrační důvod potvrzen. Tyto osoby z pohledu cizinecké policie splňují podmínky pro pobyt na území České republiky, avšak na území SRN se po překročení hranic nachází nelegálně. Z tohoto důvody nemůže být ani v budoucnu pozorován soulad statistických údajů o nelegální migraci na území SRN a ČR.

V Praze dne 18.1.2019                                                                                                                                                                                              plk. Mgr. Kateřina Rendlová                                                                                                                                                                                        Ředitelství služby cizinecké policie

vytisknout  e-mailem