Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Rady na cestu II.

KRAJ – Povinnost vytvářet „záchranářskou uličku“ v koloně na dálnicích a víceproudých silnicích je stanovena v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. 

V tomto období řidiči odjíždějící na letní dovolenou využívají při své cestě do různých koutů České republiky, ale i zahraničí, úseky silniční a dálniční sítě ve Středočeském kraji. Silniční provoz houstne, zvyšuje se riziko dopravní nehodovosti.

V této souvislosti středočeští policisté upozorňují řidiče na povinnost, která je stanovena v § 41 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to vytvořením tzv. „záchranářské uličky“, a to v případě, kdy není dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.
Řidič musí již při příjezdu ke koloně stojících zastavit s dostatečným odstupem od vozidla před ním stojícím, aby mohl se svým vozidlem případně manévrovat a popojíždět. V levém pruhu co nejvíce vlevo a v přilehlém a dalších pruzích vpravo tak, aby mezi těmito pruhy vznikl prostor pro průjezd vozidel záchranářů, policie, správce  pozemní komunikace a dalších vozidel, které se podílejí na odstraňování následků dopravních nehod nebo překážek silničního provozu. Do vytvořené uličky smějí vjíždět pouze zmiňovaná vozidla. Pokud bude chtít  uličky využít nebo zneužít nějaký bezohledný řidič, hrozí mu pokuta až 2 500 Kč.Doporučení řidičům:

  • Sledovat aktuální dopravní zpravodajství na plánované trase.
  • Předvídat, že se můžeme dostat do nějaké dopravní kolizní situace, jako je třeba kolona pomalu jedoucích nebo stojících vozidel.
  • Počítat s tím, že bude nutné vytvářet jízdní pruh pro vozidla hasičů, policie, záchranné služby a údržby, a to ještě předtím, než zastavíme v koloně.
  • V koloně jet s vozidlem nebo jej zastavit s dostatečným odstupem, aby bylo možné s ním případně manévrovat - popojet.
  • Pokud jste v koloně a stojíte, nevzdalujte se od vozidla, poslouchejte rozhlasové vysílání s dopravním zpravodajstvím.

Na závěr jedno připomenutí: „Základním pravidlem a povinností účastníka v silničním provozu je, aby se choval vždy ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob, ale i svůj“. Šťastnou cestu.


por. Bc. Zdeněk Chalupa
tiskový mluvčí PČR
21. června 2019

vytisknout  e-mailem