Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Radary

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:

„- jaká jsou umístění stacionárních radarů (např. zařízení k okamžitému měření rychlosti pomocí indukčních cívek apod.) pro měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která vlastní nebo provozuje Policie ČR;

- jaká jsou umístění úsekových měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice počátku a konce úseku), která jsou provozována Policií ČR;

- v souvislosti s předcházejícím dotazem – která z fungujících úsekových měření jsou aktivně využívána k postihům za překročení maximální povolené rychlosti; u úsekových měření, která nelze k postihům využívat, žádám o informaci, do kdy nebudou takto využívána, resp. od kdy bude možné k postihu využívat;

- jaká jsou umístění (GPS souřadnice, směr) dalších technických zařízení zajišťujících dozor nad dodržováním dopravních předpisů (např. kamery dozorující jízdu na červenou apod.), která jsou provozována Policií ČR.
U všech zařízení prosím uveďte právní důvod provozování – vlastnictví zařízení Policií nebo pronájem s uvedením subjektu, který je vlastníkem zařízení.


Policie České republiky žadateli poskytla následující odpověď:

Policie ČR v současné době provádí úsekové měření rychlosti v níže uvedených lokalitách:

  • Dálnice D5 – tunel Valík km 77,6 oba směry (byla provedena rekonstrukce, měření bude spuštěno v nejbližších dnech)
  • Dálnice D8 – tunel Radejčín km 58,2 – 59,4 oba směry a tunel Panenská 84,6 – 86,4 km oba směry
  • Dálnice D1 – tunel Klímkovický km 346,8 - 347,6 oba směry
  • Dálnice DO – tunel Lochkovský km 11,9 - 13,4 oba směry a tunel Cholupický km 7,3 – 8,8 oba směry

V rámci rekonstrukce D1 je úsekové měření prováděno:

  • Úsek 02, km 24,4 – 29,5
  • Úsek 07, km 56,0 – 63,8
  • Úsek 12, km 96,2 – 104,9
  • Úsek 19, 141,2 – 145,3


Všechna výše uvedená úseková měření rychlosti v rámci rekonstrukce D1 budou ukončena koncem měsíce října 2019.

Zbývající trvale umístěné stacionární měřiče, které jsou instalované na průtahových komunikacích, nejsou v gesci Policie České republiky. To platí i pro další dopravní zařízení. S touto otázkou Vám doporučujeme se obrátit na jednotlivé obce České republiky.

Úsekové měření rychlosti na dálnicích se uskutečňuje v souladu s Dohodou o společném postupu při provozování systémů umožňujících měření úsekové rychlosti na komunikacích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 24. 3. 2017. To platí i pro měřiče rychlosti v tunelech.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 26. 11. 2019

vytisknout  e-mailem