Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pyrotechnická služba Policie České republiky

Pyrotechnická služba
Pošt. schránka 62/PYRO
170 89 Praha 7

tel.: 974 835 901
e-mail: pyro.policie@pcr.cz  

Pyrotechnická služba je výkonným útvarem Policie České republiky s celorepublikovou působností, který je gesčním pracovištěm pro oblast pyrotechnických činností vykonávaných policejními pyrotechniky.

Mezi pyrotechnické činnosti patří zejména odborné úkony spojené s používáním, vyhledáváním, shromažďováním, prověřováním, zneškodňováním, manipulací a přepravou munice, výbušnin, pyrotechnických výrobků, podezřelých předmětů a nástražných výbušných systémů.

V rámci své činnosti plní Pyrotechnická služba také úkoly spojené s metodickým řízením a profesním vzděláváním všech policejních pyrotechniků a ostatních příslušníků Policie České republiky a pracovníků vybraných organizací veřejné správy, analytickou a legislativní činností, řešením problematiky technických a ochranných prostředků a technickým rozvojem zaměřeným na aplikaci poznatků vědy a techniky v praktickém výkonu pyrotechnických činností. Nedílnou součástí výkonu činnosti Pyrotechnické služby je spolupráce s Integrovaným záchranným systémem a preventivní činnost.

Toto vysoce specializované pracoviště si získává uznání nejen v rámci Policie České republiky, ale i u zahraničních složek zabývajících se pyrotechnickou problematikou. Zástupci Pyrotechnické služby se pravidelně setkávají se svými kolegy zejména v rámci seminářů organizovaných Europolem, v rámci kterého působí mezinárodní síť pyrotechnických pracovišť. 

Pyrotechnickou službou jsou vykonávány zejména následující činnosti:

A. Výkon pyrotechnických prací při zajišťování nálezů munice a její likvidaci:  
Nálezy a likvidací nalezené munice se zabývá pět expozitur Pyrotechnické služby rozmístěných po celém území státu. Na území České republiky se stále nachází ve velkém rozsahu munice jak z druhé světové války, tak i z dřívějších dob nebo jako pozůstatky po pobytu sovětských vojsk.
B. Výkon pyrotechnických prací při prověřování podezřelých předmětů, vyhledávání a zneškodňování nástražných výbušných systémů
Oblast nástražných výbušných systémů je v rámci Pyrotechnické služby zajišťována dvěma odděleními pyrotechnických výjezdů v Praze a v Olomouci. Vzhledem k celosvětovému vývoji trestné činnosti páchané s využitím výbušnin se tato oblast stává stále rizikovější zejména z pohledu ohrožení jak osob a majetku, tak i zasahujících pyrotechniků. Pyrotechnické výjezdové skupiny jsou proto vybaveny technickými a ochrannými prostředky na odpovídající úrovni.
C. Výkon pyrotechnických prací v oblasti kriminalistické pyrotechniky
Pyrotechnická služba je zapsána v seznamu znaleckých pracovišť Ministerstva spravedlnosti ČR v oboru střelivo a výbušniny s rozsahem znaleckého oprávnění pyrotechnika, munice a výbušniny. Zajišťuje výkon kriminalisticko-technické činnosti a znaleckou činnost, při níž provádí zkoumání zákonitostí vzniku stop vytvořených po výbuchu, zkoumání výbušnin, munice a dalších podobných objektů, stejně jako zkoumání částí munice, nástražných výbušných systémů a jejich komponentů.
D. Výkon státního dozoru a kontroly na úseku munice, výbušnin a výbušných předmětů v rámci výkonu pyrotechnických činností
Pyrotechnická služba poskytuje odbornou součinnost k zajištění činností při výkonu státního dozoru a kontroly v oblasti munice, výbušnin a výbušných předmětů.
E. Výkon dalších pyrotechnických prací
Pyrotechnická služba se podílí na zajišťování pyrotechnické ochrany určených státních představitelů České republiky, objektů zvláštního významu a zahraničních delegací.

 
Co dělat při hrozbě výbuchem:
 • zachovat klid, jednat rychle a rozhodně,
 • opsat pokud možno číslo volajícího z displeje telefonu,
 • pokusit se získat maximum informací, když volající sám neoznámí čas výbuchu a umístění výbušniny, zeptat se jej na to,
 • upozornit volajícího, že v objektu jsou lidé a hrozí jim zranění,
 • věnovat pozornost zvukům v pozadí volání,
 • ihned informovat policii.
   
 Činnost po výbuchu:
 • ihned informovat policii, na místě výbuchu může dojít k dalším explozím dosud nevybuchlých částí nebo dalšího nástražného výbušného systému,
 • poskytnout pomoc zraněným osobám,
 • uvědomit si možnost vzniku následných škod a snažit se jim zabránit,
 • protože situace na místě výbuchu může být značně nepřehledná, je koordinace činností na místě události s ohledem na minimalizaci rizik zvlášť důležitá.
Činnost při nálezu nebezpečného předmětu:
 • při nálezu munice, předmětu připomínajícího munici, výbušniny, výbušného předmětu, nebo podezřelého předmětu, se tohoto předmětu vůbec nedotýkat,
 • ihned informovat policii,
 • podle možností a okolností do příjezdu policie zajistit, aby se k předmětu nepřiblížila jiná osoba.

vytisknout  e-mailem