Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Pyrotechnici v akci

Ms kraj: aktuální případy nálezů munice a práce policejních pyrotechniků... 

Aktuální případy nálezů munice

•    Ve středu kolem poledne oznámil muž, že nalezl při výkopových pracích v Krásném Poli (okres Ostrava) munici. Přivolaný pyrotechnik konstatoval, že se jedná o dělostřeleckou minu ráže 120 mm. 

•    Rovněž o den dříve, tentokrát v podvečerních hodinách, přijali policisté oznámení o nálezu munice. Muž ji našel při procházce v lese poblíž obce Velká Polom (okres Ostrava), v blízkosti cyklostezky. Jednalo se o dělostřelecký granát ráže 122 mm, užívaný do houfnice. 

Policejní pyrotechnik oba nálezy bezpečně zajistil a z místa odvezl. Ani v jednom případu nebylo vzhledem k místu nálezu (mimo zastavěnou oblast) zapotřebí evakuovat osoby.

Práce policejních pyrotechniků je zajímavá. Opatrnosti však není nikdy nazbyt.
Pyrotechnická služba letos oslaví významné výročí – 80 let policejní pyrotechniky (1939-2019)

Tiskové zprávy policistů obsahují nezřídka stručné informace o nálezech munice na polích, zahradách, v lesích, při stavebních pracích či úklidech objektů. Podívejme se trochu více pod pokličku pyrotechniků, tedy policejní činnosti s uvedeným související. Policejní pyrotechnici vykonávají činnost pod hlavičkou celorepublikového útvaru - Pyrotechnické služby Policie České republiky. Jejich hlavní náplní je likvidace nálezů výbušnin a munice, likvidace nástražných výbušných zařízení, provádění znaleckých činností v rámci odhalování trestné činnosti, školící, výcviková a v neposlední řadě také výzkumná činnost. 

V oblasti Moravskoslezského kraje nejčastěji potkáte pyrotechniky Pyrotechnické služby Policie České republiky – z expozitury dislokované ve Frýdku-Místku, jejichž hlavní náplní je likvidace nalezených výbušnin a munice.   

Několik set výjezdů ročně; nálezy lze vážit na tuny
Šestici „frýdeckomísteckých“ pyrotechniků velí mjr. Mgr. Marek Němec. „Naše expozitura operuje zejména v oblasti Moravskoslezského kraje, avšak zasahujeme také v Olomouckém a Zlínském kraji, kam pravidelně vyjíždíme na nálezy nevybuchlé munice. Jsme však připraveni zasáhnout v kterýkoliv okamžik na kterémkoliv místě v České republice, protože jsme součástí celorepublikového útvaru. Jednotlivá pracoviště Pyrotechnické služby jsou však dislokována tak, abychom celé území pokryli v co nejkratším dojezdovém čase,“ konstatuje mjr. Němec. Ve zkratce lze definovat, že pyrotechnici z Frýdku-Místku vyjíždějí k ohlášeným nálezům munice a výbušnin, provádí činnosti související s jejím odstraněním či zneškodněním, vyjíždějí také na místa výbuchů, kde společně s ostatními útvary Policie České republiky plní kriminalisticko-technické úkony spojené s ohledáním místa činu a v neposlední řadě se podílí na pyrotechnických prohlídkách. 

Největší spektrum výjezdů však zahrnují nálezy nevybuchlé munice z druhé světové války. Je to dáno historickými souvislostmi, spojenými s naším regionem. Avšak výjimkou nejsou ani nálezy munice z první světové války nebo naopak nálezy poválečné munice. „Nejčastějšími nálezy munice jsou druhoválečné nálezy sovětské a německé provenience. S trochou nadsázky lze říci, že když na Opavsku budete stavět dům, můžete na jeho jedné straně nalézt náboje do sovětské pušky, a na straně druhé do německé.“ konstatuje mjr. Mgr. Marek Němec. Opatrnosti proto není nikdy dost. „Na otázky spojené s nálezy munice nikdy neexistuje jednoznačná odpověď, protože každý nález je jiný, je více faktorů, které musíme vyhodnocovat, než se rozhodneme jak postupovat. Vše však musí být vždy s hlavním ohledem na bezpečnost obyvatel a také zasahujících pyrotechniků. Často se tak stává, že munici, pro její nebezpečnost musíme likvidovat přímo na místě nálezu. Další manipulace s ní by zkrátka byla riziková.“ Uvádí mjr. Němec. V podvědomí lidí také často přetrvává fakt, že nebezpečnost roste přímo úměrně s velikostí daného nálezu, což však pyrotechnici vyvracejí. „Mnohdy je nález citlivého puškového granátu nebezpečnější než nález 100 kg letecké pumy.“ 

Ostatně - nálezy zmíněných leteckých pum nejsou v našem kraji výjimkou. Průměrně se nalezne kolem 20 leteckých pum ročně. Od těch „malých“ až po ty „velké“ 100 či 250 kg. Největší nalezenou leteckou pumou v tomto ohledu byla 500 kg německá letecká puma u Kelčic. 

Při akcích takového rozsahu je také nezbytná dokonalá souhra všech zasahujících článků integrovaného záchranného systému. Kdykoliv dojde k nálezu munice, potažmo výbušnin, jedná se vždy o mimořádnou událost, na jejíž likvidaci se podílí celá řada lidí – od velitelů opatření až po policisty základních útvarů - bez jejichž pomoci by to nešlo. Vzhledem k tomu, že nálezy v našem kraji nejsou výjimkou, zvykli si již i občané, že zkrátka když k takové mimořádné události dojde, je třeba uposlechnout pokynů policistů. „Evakuace je obvykle nevyhnutelná. Za každou bezproblémovou spolupráci jsme v tomto ohledu vděční,“ uvádí mjr. Němec.

A závěrem důležité: Jak se zachovat při nálezu munice nebo předmětu, který munici připomíná?
V žádném případě by občané neměli s municí manipulovat, zkoumat ji nebo ji přenášet. „Stává se nám, že lidé z dobré vůle a z neznalosti problematiky munici naloží a přivezou na místní policejní oddělení. Tím však nejen že ohrozí sebe a osoby ve svém okolí, ale v neposlední řadě nám zkomplikují následnou likvidaci,“ uvádí mjr. Němec. Je potřeba odstoupit do bezpečné vzdálenosti od místa nálezu a neprodleně přivolat policisty na telefonním čísle 158. Do doby příjezdu místně příslušných policistů také v maximální možné míře zamezit přístupu osob na místo nálezu. Policisté se po příjezdu na místo již o vše postarají. 

Z podkladů Pyrotechnické služby Policie České republiky, expozitury Frýdek-Místek, zpracovala:


 
                                                                             por. Mgr. Soňa Štětínská
                                    komisař oddělení tisku krajského ředitelství
27. září 2019

A v tématu pokračujeme:
OTP_4822.jpg80 let od zahájení policejních pyrotechnických činností

V letošním roce uplynulo 80 let od zahájení policejních pyrotechnických činností na našem území. Pyrotechnická služba Policie ČR proto připravila řadu akcí pro připomínku historie policejních pyrotechnických činností a hrdinské činnosti policejních pyrotechniků policejního sboru v historii a zároveň pro představení vysoce odborné policejní činnosti pyrotechniků Policie ČR při ochraně bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku v současnosti.

Součástí oslav bylo také slavnostní setkání, které se konalo dne 11. září 2019 v aule Policejní akademie ČR, a na kterém si současní a bývalí pyrotechnici a pozvaní čestní hosté za přítomnosti policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Jana Švejdara připomenuli historii policejních pyrotechnických činností a jejich současný výkon v rámci Pyrotechnické služby Policie ČR včetně seznámení s používanou technikou formou názorných ukázek. Součástí setkání bylo také ocenění vybraných policistů a občanských zaměstnanců formou předání vyznamenání za jejich příkladný a dlouhodobý významný přínos k plnění náročných služebních úkolů útvaru. Dalším obsahem setkání bylo i slavnostní požehnání sošce sv. Barbory jako patronky pyrotechniků a křest nové publikace Počátky policejní pyrotechniky na našem území. Celou akci doprovázelo vystoupení Hudby hradní stráže a Policie České republiky s příhodně vybraným hudebním doprovodem. 

V případě zájmu dozvědět so o této oblasti policejní práce více, je vhodnou možností návštěva tematické výstavy v Muzeu Policie ČR v Praze, která probíhá až do 20. prosince 2019 pod názvem „Policejní pyrotechnici včera a dnes aneb Jdeme tam, odkud ostatní utíkají“. Výstava přehledným a názorným způsobem představuje veškeré policejní pyrotechnické činnosti široké veřejnosti.

 kpt. Bc. Hana Rubášová, DiS.
      vrchní komisař oddělení tisku  
odboru komunikace a vnějších vztahů Policejního prezidia ČR
                         

vytisknout  e-mailem