Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Původ historického vozidla

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb 

 

Žadatel požádal o následující informace:


Dovoluji si Vás požádat v rámci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí informací, a to zda poskytne útvar police informaci o původu historického vozidla, pokud se na něj obrátí fyzická osoba s žádostí o původ vozidla za předpokladu, že historické vozidlo nemá registrační značky, žadatel nemá technický průkaz k vozidlu a jediný relevantní údaj je výrobní číslo podvozku vozidla.


Policie České republiky sdělila žadateli následující informace:


Policie České republiky musí dodržovat právní normy týkající se ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších právních předpisů, proto nelze obecně bez znalosti konkrétních okolností odpovědět, zda lze poskytnout údaje o původu vozidla. Tazatel by musel jednoznačně specifikovat, jaké konkrétní údaje požaduje, a jaký na tomto má právní zájem (např. vozidlo zakoupil a má podezření, že mohlo být odcizeno).


Policie ČR není správcem systému registru vozidel, tím je Ministerstvo dopravy. Pokud vozidlo nebylo v České republice registrováno a nebylo po něm vyhlášeno mezinárodní pátrání, pak k vozidlu nebudou v České republice dostupné jakékoli informace.


Doporučujeme Vám obrátit se ve smyslu § 5 odst. 7  písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.   


Citace ze zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
㤠5
(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel
a) fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu.


Pokud tazatel vozidlo zakoupil ke svému užívání, stal se tím vlastníkem vozidla, nemusí u tohoto orgánu prokazovat právní zájem na zjištění požadovaných údajů.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 13. 8. 2019

vytisknout  e-mailem