Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Působnost a postavení útvaru

Na Pražském hradě útvar prioritně zajišťuje bezpečnost při akcích pořádaných prezidentem ČR. Jedná se zejména o přijetí zástupců vlády ČR, Senátu a Parlamentu ČR, o přijetí významných zahraničních činitelů a zahraničních delegací, představitelů NATO a Evropské unie. K dalším významným událostem patří nástupní audience velvyslanců a jmenování soudců a ústavních soudců. Mezi nejvýznamnější události, které útvar zajišťuje na Pražském hradě, je volba a inaugurace prezidenta ČR, výstavy Českých korunovačních klenotů, udělování státních vyznamenání u příležitosti oslav vzniku samostatného Československa. Útvar zajišťuje rovněž bezpečnost při společenských a komerčních akcí, které se uskutečňují v prostorách Hradu. Mezi tyto akce patří pořádání koncertů, konferencí, recepcí a slavnostních večeří. V rámci výkonu služby se policisté útvaru významně podílejí i na ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti Pražského hradu.
 
Působnost a postavení útvaru je v souladu s:
  • § 2 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.,
  • článkem 4 Úmluvy o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců, vyhlášené pod č. 131/1978 Sb.,
  • článkem 29 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, vyhlášené pod č. 157/1964 Sb.,
  • nařízením vlády č. 138/1998 Sb. o ochraně ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 455/2001 Sb., č. 87/2004 Sb. a č. 30/2005 Sb.,
  • usnesením vlády č. 152/1995, o ochraně ústavních činitelů České republiky a objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, ve znění usnesení vlády č. 388/1998 a č. 334/2000, PMV č. 41/1998, kterým se ukládají úkoly k zabezpečení ochrany ústavních činitelů, ve znění PMV č. 38/2001,
  • NMV č. 119/1999, kterým se upravuje bezpečnostní ochrana objektů Ministerstva vnitra a Policie České republiky, ve znění NMV č. 76/2000, č. 96/2000 a č. 41/2002,
  • ZP PP č. 10/1996, kterým se vydávají "Zásady činnosti útvarů Policie České republiky při zajišťování bezpečnosti chráněných osob a spolupráce s Policií České republiky ochrannou službou,
  • ZP PP č. 159/2001, kterým se stanoví postup při poskytování krátkodobé ochrany útvary Policie České republiky

vytisknout  e-mailem