Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Publikace - Securitas Imperii (01 - 14)

 • Securitas Imperii 1 (1994)
 • Securitas Imperii 2 (1995)
 • Securitas Imperii 3 (1996)
 • Securitas Imperii 4 (1998)
 • Securitas Imperii 5 (1999)
 • Securitas Imperii 6 (2000)
 • Securitas Imperii 7 (2001)
 • Securitas Imperii 8 (2001)
 • Securitas Imperii 9 (2002)
 • Securitas Imperii 10 (2003)
 • Securitas Imperii 11 (2005)
 • Securitas Imperii 12 (2005)
 • Securitas Imperii 13 (2006)
 • Securitas Imperii 14 (2006)

Securitas Imperii 1 (1994)

OBSAH
Vývoj typů spolupracovníků kontrarozvědky StB ve směrnicích pro agenturní práci
Vývoj technických složek MV 1948 - 1963
StB a „protizákonné písemnosti“ v osmdesátých letech
Celostátní projekt „KLÍN“
Komentář k „STASI ZÁKONU“
STASI - ZÁKON (překlad)
Galerie náčelníků I. Karel Vykypěl
Akce „TOMAN“
Deportace Augustina Vološina
Opožděný medailon
Trestná činnost příslušníků některých represivních orgánů v 50. letech

Securitas Imperii 2 (1995)

OBSAH
Akce NORBERT
Organizační vývoj technických složek MV 1964 - 1989
JUDr. Vlastislav Chalupa, agent StB
Vývoj typologie svazků v instrukcích pro jejich evidenci
Projev zmocněnce pro podklady STASI
Hlavní správa kontrarozvědky v dokumentech
Zákon č. 231/1948 Sb. a obranné zpravodajství čs. armády
Bibliografie prací Zdeňka Jelínka
Antonín Kavan - Pilíř socialistické zákonnosti
Zvláštní operace Šamil
Akce „Klín“ po stranicku
První zpráva o činnosti Spolkového pověřence pro materiály Státní bezpečnosti služby bývalé Německé demokratické republiky
Ad: Vývoj typů spolupracovníků kontrarozvědky StB ve směrnicích pro agenturní práci

Securitas Imperii 3 (1996)

OBSAH
Iluze a realita: Pokus o reformu StB v letech 1987 - 1989
ČÁST 1:PORADA
ČÁST 2: REALIZACE PORADY
Seznam dokumentů
Seznam zkratek
Jmenný rejstřík
Příloha: Faksimilie prezenční listiny celostátní porady ze dne 19.VII. 1989

Securitas Imperii 4 (1998)

OBSAH
Operační štáby generála Lorence v letech 1988 - 1989: Krizový management FMV v akci
Ediční poznámka
Seznam zkratek
Jmenný rejstřík
Přílohy

Securitas Imperii 5 (1999)

OBSAH
Listopad ´89 z pohledu StB
Akce PREVENCE a IZOLACE
Katolická církev v diplomových pracích StB
Sledování vnějšího a vnitřního nepřítele v roce ´89

Securitas Imperii 6 (2000)

OBSAH
Denní situační zprávy StB (Obsahuje dokumenty o monitorování situace Státní bezpečností v jednotlivých krajích Čech a Moravy v listopadu a prosinci 1989)

Securitas Imperii 7 (2001)

OBSAH
Padesátá léta v Československu - komunismus na domácí scéně
Případ Dr. Doležel a spol. - vazební podmínky osob k případu Krčmaň
Metamorfoza agenta A.A.Kotouse aneb jeden z mnohých
Nástin organizace a činnosti ozbrojených pohraničních složek v letech 1948 - 1951
Podpisové akce za mír 1950 a 1951
Případ Bohumila Sixty popraveného v únoru 1952
Únosy lidí z Československa sovětskou KGB
Propagandistické využití kauzy amerického emigranta G.S.Wheelera
Agenturní činnost Mileny Markové
Tajná operativní věznice Státní bezpečnosti ve Wintrově ulici v Praze v letech 1951 - 1955
Klement Gottwald na Vítkově - balzamizace těla v materiálech ÚV KSČ

Securitas Imperii 8 (2001)

OBSAH
Agent REPO - spisovatel ve službách komunistické propagandy
Agent JÁNSKÝ - Australan ve službách StB a KGB
Generál Jan Šejna - předmět zájmu vojenské kontrarozvědky
Agent LIGHT - tajný spolupracovník v britské rozvědné službě
Josef Frolík - muž na nepravém místě
Agent LEV - tajný spolupracovník v exilové ČSSD
Seznam zkratek
Jmenný rejstřík (doc 88 kB)
Resumé / Summary / Resümee
Ediční poznámka
 

Securitas Imperii 9 (2002)

OBSAH
Kontrarozvědná činnost StB proti vnějšímu nepříteli v diplomových pracích absolventů VŠ SNB
Televizní pořad Vysoká hra. Příběh jedné pomluvy
Československá emigrace očima tajných materiálů
Československá pomoc Guineji a Portugalské Guineji ve vojensko-bezpečnostní oblasti
Akce MANUEL
Rušení zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo

Securitas Imperii 10 (2003)

OBSAH
Cenzura československého filmu a televize v letech 1953-1968
Akce KNĚZ a ZAHRADNÍK
Operativní technika a StB
Administrativní opatření - jedna z forem perzekuce sedlákůkomunistickým režimem
Činné zálohy
Akce JAZZ
Seznam zkratek
Jmenný rejstřík
Resumé / Summary / Resümee
Ediční poznámka

Securitas Imperii 11 (2005)

OBSAH
"Rozpracování" duchovních litoměřické diecéze Státní bezpečností
Arcibiskup Beran - symbol odporu proti komunismu
Biskup Trochta v hodině velké zkoušky
Exkomunikační dekrety
Přílohy 1-61
Výběrový slovníček pojmů
Seznam zkratek
Jmenný rejstřík
Resumé / Summary / Resümee
Redakční poznámka

Securitas Imperii 12 (2005)

OBSAH
Odbojová skupina Jaromíra Horáka a útěk dr. Petra Zenkla
Major René Černý - zapomenutá oběť
Život a doba ministra vnitra Rudolfa Baráka
Českobratrská církev evangelická a StB v letech 1957-1967
 

Securitas Imperii 13 (2006)

OBSAH
Studie o americkém zpravodajci G. R. Rohrerovi
Události odehrávající se krátce po srpnové okupaci Československa v Jičíně

Securitas Imperii 14 (2006)

OBSAH
Agent „Hračka“
Rozpuštění Lidových milicí
Laušman v Bělehradě
X. správa SNB

vytisknout  e-mailem