Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psovodi Policie ČR při řešení krizových situací a mimořádných událostí

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Podatelka úvodem konstatovala, že v rámci vypracování její bakalářské práce a její obhajoby jí byla položena následující otázka:

„Jak je zajišťována u Policie ČR dosažitelnost služebních psů v případě ochrany obyvatelstva při vyhlášení mimořádné události?“ Dále uvedla: „Nabízí se mi odpověď, že Policie ČR v tomto případě postupuje dle Souboru typových činností - 07/IZS. Avšak mi není známo, jakým konkrétně způsobem v rámci této organizace je postupováno na úrovni například v obvodu kraje či obce.“

Policie České republiky konstatovala, že základní právní rámec pro použití služebních psů Policie České republiky k řešení mimořádných událostí stanoví zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho ustanovení § 20, které upravuje působení Policie České republiky v rámci integrovaného záchranného systému při řešení krizových situací a mimořádných událostí a při přípravě na ně, a dále také zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentaci typových činností složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu zpracovává a vydává Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (viz https://www.hzDscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx). Příkladem  činnosti k ochraně obyvatelstva při vyhlášení mimořádné události může být záchrana pohřešovaných osob formou pátrací akce v terénu popsaná v souboru typových činností 07/IZS. Postup Policie České republiky při pátrání po pohřešovaných osobách v terénu s využitím služebních psů upravuje pokyn policejního prezidenta č. 145/2014, kterým se upravuje činnost služební kynologie, a v návaznosti na něj pokyn ředitele ředitelství služby pořádkové policie č. 119/2017, o provádění služební kynologie, zejména jeho příloha č. 10 Speciální pátrací práce. Oba tyto interní akty řízení včetně uvedené přílohy povinný subjekt poskytl podatelce.

Psovodi Policie České republiky se služebními psy mohou při vyhlášení mimořádné události v rámci svých pravomocí rovněž zajišťovat veřejný pořádek. Veškeré kynologické činnosti při plnění úkolů Policie České republiky jako složky  integrovaného záchranného systému plní psovodi zařazení v krajských ředitelstvích policie a některých útvarech Policie České republiky s celostátní působností podle typu a rozsahu mimořádné události.    

PhDr. Jiří Vokuš, 31. května 2023

vytisknout  e-mailem