Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prvosledové hlídky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace pro bakalářskou práci na téma „ochrana měkkých cílů“. Konkrétně požádal o následující informace:

1. Výčet témat součinnostních taktických cvičení IZS, která se uskutečnila v letech (2013-2020) v Praze se zaměřením na ochranu měkkých cílů.

2. Údaje k řešeným útokům na měkké cíle v Praze (2013–2020), např. počty anonymních oznámeních o uložení NVS (letiště, školy, metro).

3. Vývoj personální obsazenosti tabulkových míst u PČR v Praze za roky (2015-2020)

4. Prvosledové hlídky – současné pokrytí na území ČR.

5. Zákon o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., (provedené a plánované změny v zákoně po provedeném útoku v Uherském Brodě 2015).

6. Základní odborná příprava PČR – (řešená témata – připravenost na zvládaní mimořádných událostí a krizových stavů).

První tři body žádosti spadají do působnosti Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu byla žádost rozdělena a ve výše uvedených bodech č. 1, 2 a 3 byla postoupena k přímému vyřízení Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy.

Vvztahu ke zbývajícím bodům žádosti Policejní prezidium České republiky poskytlo žadateli následující informace:
 

K bodu 4. Působnost a úkoly prvosledových hlídek stanoví pokyn policejního prezidenta č. 130/2020, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti, ze dne 10. června 2020. Tento pokyn byl žadateli zaslán v příloze. Na územních odborech jednotlivých krajských ředitelství policie jsou zpravidla vyčleněny dvě prvosledové hlídky pro řešení události typu „FHQ“ (First Hour Quintet - událost primárního významu). Pouze ve výjimečných případech, vzhledem k rozsáhlosti území či jeho specifického tvaru, jsou do služby veleny tři prvosledové hlídky.

K bodu 5. Na úvod je třeba poznamenat, že Policie České republiky není gestorem zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), a není oprávněna podávat výklady tohoto právního předpisu, ani komentáře k němu. Gestorem výše uvedeného zákona je Ministerstvo vnitra ČR. Z činnosti Policie České republiky jsou však k dané problematice známy následující skutečnosti:

Analyticko-legislativní odbor Policejního prezidia České republiky k uvedenému bodu sdělil, že v měsíci květnu roku 2015 byl odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra  ČR rozeslán do vnitrorezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. V předkládací zprávě bylo uvedeno, že v návaznosti na výbuchy muničních skladů v areálu VTÚ, s. p., ve Vrběticích a po vyhodnocení tragické události v Uherském Brodě se navrhuje změna zákona o zbraních a  úprava dalších právních předpisů upravujících některé aspekty nakládání s municí. 

Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky pak k uvedenému bodu sdělilo, že v souvislosti s  událostí, ke které došlo dne 24.02.2015 v obci Uherský Brod, byl schválen zákon č.  229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen "novela zákona o zbraních"). Za klíčové změny zákona o zbraních, které byly přijaty v reakci na zmiňovanou událost, lze považovat ustanovení čl. I bodů 27 a 83 citované novely zákona o zbraních, kterými byl doplněn nový § 20a zákona o zbraních a nové znění § 56 a § 57 zákona o zbraních. Uvedené informace lze dohledat z veřejně dostupných zdrojů.

K bodu 6. Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy Policie České republiky k tomuto bodu žádosti sdělil, že veškerá témata a oblasti Základní odborné přípravy policistů Policie ČR se týkají řešení připravenosti policistů ke zvládání mimořádných událostí a krizových stavů.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 21. 12. 2020

vytisknout  e-mailem