Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prvopachatelé trestných činů

Žadatel se domáhal statistických údajů týkajících se prvopachatelů trestných činů. 

Konkrétně se dotazoval, „proti kolika prvopachatelům bylo zahájeno trestní stíhání v letech 2011, 2012 a 2013, eventuálně jaký procentuální podíl tyto osoby tvořily v rámci všech obviněných“. Definoval přitom prvopachatele jako osoby poprvé trestně stíhané a vyšetřované policií pro úmyslný trestný čin, které neměly záznam v trestním rejstříku. V případě evidování prvopachatelů pod jinou definicí žádal o její poskytnutí.
 
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
 
Kriminální statistika vedená Policií České republiky definuje prvopachatele jako osoby poprvé trestně stíhané pro trestné činy (přečiny i zločiny) uvedené v trestním zákoně. Nerozlišuje přitom mezi trestnými činy spáchanými úmyslně a trestnými činy spáchanými z nedbalosti. V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány požadované statistické údaje.
 
Rok
Celkem
pachatelů
Celkem
prvopachatelů
Podíl
prvopachatelů
2011
130 571
58 953
45,15 %
2012
129 016
56 992
44,17 %
2013
133 131
56 211
42,22 %
 
PhDr. Jiří Vokuš, 30. 12. 2014

vytisknout  e-mailem