Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Průměrný platový výměr a personální stavy příslušníků Policie České republiky od roku 2020 k datu 1. 1. 2023

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace: 

1) Jaký byl ke dni 1.2.2023 průměrný (hrubý) plat příslušníků PČR?
2) Jaký byl ke dni 1.2.2023 průměrný (hrubý) plat příslušníků PČR před služební zkouškou (s délkou služební doby do 3 let)?
3) Jaký byl ke dni 1.2.2023 počet příslušníku PČR s odslouženou dobou 0-5 let?
4) Jaký byl ke dni 1.2.2023 počet příslušníku PČR s odslouženou dobou 6-15 let?
5) Jaký byl ke dni 1.2.2023 počet příslušníku PČR s odslouženou dobou delší než 16 let?
6) Jaká byla průměrná odsloužená doba příslušníků, kteří v roce 2022 opustily řady PČR?
7) Kolik příslušníků PČR opustilo řady PČR v jednotlivých letech 2020, 2021, 2022?
8) Kolik příslušníků PČR bylo přijato v jednotlivých letech 2020, 2021, 2022?
9) Jaká byla průměrná délka odsloužené doby u všech příslušníků PČR ke dni 1.2.2023?

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům žadateli sdělila:

ad 1) Průměrný platový výměr všech příslušníků PČR k 1. 2. 2023 byl ve výši 52 277 Kč.

ad 2) Průměrný platový výměr příslušníků PČR před služební zkouškou byl k 1. 2. 2023 ve výši 36 077 Kč.

ad 3) Ke dni 1. 2. 2023 s odslouženou dobou 0 – 5 let bylo 9 051 příslušníků PČR.

ad 4) Ke dni 1. 2. 2023 s odslouženou dobou 6 – 15 let bylo 12 083 příslušníků PČR.

ad 5) Ke dni 1. 2. 2023 s odslouženou dobou 16 a více let bylo 18 428 příslušníků PČR.

ad 6) Průměrná odsloužená doba příslušníků PČR, kteří v roce 2022 opustily řady PČR byla
21,9 let.

ad 7)   - Skončení služebního poměru za rok 2020: 1 817
            - Skončení služebního poměru za rok 2021: 2 559
            - Skončení služebního poměru za rok 2022: 2 711

ad 8)   - Přijetí do služebního poměru za rok 2020: 2 006
            - Přijetí do služebního poměru za rok 2021: 2 262
            - Přijetí do služebního poměru za rok 2022: 1 991

ad 9) Ke dni 1. 2. 2023 byla u všech příslušníků PČR průměrná délka odsloužené doby 14,9 let.

pplk. Mgr. Lucie Dvořáková 24. 5. 2023

vytisknout  e-mailem