Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Provozní a lokalizační údaje o komunikaci

Žadatel položil několik otázek týkajících se povinnosti poskytovatelů služeb elektronických komunikací uchovávat a předávat provozní a lokalizační údaje o komunikaci zákazníků. 

K otázce č. 1:
Jak poskytovatel služeb elektronických komunikací pozná, že žádost zástupce Policie ČR o předání konkrétních provozních a lokalizačních údajů je oprávněná?
 
Oprávnění policejního orgánu požadovat údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu vyplývá z ust. § 88a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád) a musí splňovat veškeré náležitosti vyplývající z příslušných právních předpisů.
 
K otázce č. 2:
Jakým oprávněním se musí žadatel ze strany Policie ČR prokázat a co musí takové oprávnění splňovat?
 
Příkaz ke zjištění telekomunikačního provozu v přípravném řízení trestním vydává soudce, který tak činí zpravidla na návrh státního zástupce (§ 12 odst. 5 trestního řádu), byť to zákon v § 88a odst. 1 výslovně nestanoví (§ 88 odst. 1 se zde použije per analogiam). V přípravném řízení však může zejména v případech, které nesnesou odkladu, učinit návrh na vydání příkazu i přímo policejní orgán.
 
Příkaz soudce ke zjištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu musí být vydán písemně a musí být odůvodněn.
 
Obsah příkazu ke zjištění údajů o telekomunikačním provozu vyplývá ze znění § 88a odst. 1 trestního řádu a z jeho povahy, a proto v něm musí být mimo obecných náležitostí (§ 134 trestního řádu per analogiam) uloženo sdělení konkrétních údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu {poukáže se na konkrétní ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, zejména ust. § 97 odst. 3, 4}, dále se v něm uvede, za jakou dobu mají být tyto údaje sděleny, účel zjišťování údajů ve formě zejména údajů o trestném činu apod. V příkazu je třeba uvést i to, jakým způsobem mají být požadované údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu sděleny státnímu zástupci či policejnímu orgánu.
 
K otázce č. 3:
Kdo může vystavit takové oprávnění?
 
Viz odpověď na otázku č. 2.


30. 3. 2010

vytisknout  e-mailem