Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Protidrogová prevence

Primární protidrogová prevnce trochu jinak - Karel Nešpor - "Vaše děti a návykové látky"; (archiv příspěvků)  Karel Nešpor - Vaše děti a návykové látky
/publikováno - Hradecké noviny, přílohy deníků Bohemia č. 4 z 26. srpna 2002/
 

Všichni jistě víme jaký je světový trend a kterým směrem se ubírá problém všech závislostí i v naší republice, především pak u dětí a mládeže. Statistická čísla varují a věk nejen drogově závislých se rok od roku snižuje.
 
Je třeba si uvědomit, že tuzemské i zahraniční studie prokázaly, že nezastupitelnou úlohu v primární prevenci závislostí má především rodina, nikoli škola jak si mnozí rodiče mylně myslí.
 
Na nás rodičích pak především je, abychom naše děti od raného věku vychovávali s láskou a k lásce, od prvních krůčků našich potomků se snažili v dětech pěstovat sebedůvěru, která je v životě velmi důležitá a provází člověka celý život. Dalším úkolem rodičů dále je, abychom naše děti vedli ke zdravému sebevědomí, asertivnímu /tzn. k neagresivnímu chování/ a v neposlední řadě k sociálním dovednostem a především ke správné komunikaci s dospělými i s vrstevníky. Samozřejmě je důležité, abychom na děti působili především vlastním pozitivním příkladem ve vztahu ke správným životním postojům a hodnotám. Myslím, že tento nesnadný úkol, ve kterém musíme ustát nástrahy dnešního světa, není jednoduchý jak pro rodiče, tak pro naše děti.
 
Rádi bychom Vám proto, milí čtenáři, s tímto nesnadným úkolem trochu pomohli a umožnili Vám lépe se v tomto problému zorientovat prostřednictvím knihy prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc. "Vaše děti a návykové látky", jejíž vybrané pasáže a kapitoly, Vám s laskavým svolením pana primáře, budeme v naší rubrice na pokračování publikovat. Myslím, že Vás tato humorně laděná kniha s vážným tématem nadchne a v mnohém Vám nenásilnou formou poradí.
 
Seznamte se :
Primář MUDr. Karel Nešpor, CSc.,
přednosta oddělení pro léčbu závislostí psychiatrické léčebny v Praze: je známým odborníkem v problematice drogových závislostí a hojně publikuje odborné i populární práce. V nakladatelství Portál vyšly jeho knihy Kouření, pití, drogy (1995), Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech (1995), Jak zůstat fit a předejít závislostem (1999), Návykové chování a závislosti (2000).
 
Naše žádost:
Vážený pane doktore,
" . . . . . V tomto ohledu se na Vás obracíme s žádostí, zda bychom vybrané pasáže z Vaší knihy "Vaše děti a návykové látky" mohli s Vaším laskavým svolením uveřejnit pro čtenáře deníků Bohemia v Hradeckých novinách, v tématické příloze Policie ČR nazvané "Východočeská policie pro Vás", ve sloupku "Prevence trochu jinak", s uvedením Vašeho jména a zdroje vybraných statí. . . . . . "
 
Odpověď:
 „Velmi rád souhlasím, srdečně, Karel Nešpor …“.
 
Dr. Karel Nespor
E-mail: mailto: nespor@plbohnice.cz (office)
 
Čtenáře touto knihou provází rodina Šikových a Nešikových - jména již prozrazují hodně. Dobrou zábavu i poučení.
 
Paní Šiková: "A mohou rodiče vůbec něco dělat?"
 
Mohou, právě o tom je tato kniha.
 
Co se v prevenci problémů působených návykovými látkami u dětí osvědčilo ?
Projevovat zájem a získat důvěru
Paní Nešiková toho má hodně. Náročné povolání, domácnost a ještě dvě děti. Všechno se prostě stihnout nedá. Když se k ní Ctibor nebo Hanka ještě jako malé děti blížili, už předem je trochu odrazoval její uštvaný a duchem nepřítomný výraz. Pan Nešika je velmi rázný muž. Když mu chtěly děti povídat o tom, co je potkalo, říkal jim obvykle něco jako: "Takové starosti bych chtěl mít." Asi vás nepřekvapí, že nyní v období dospívání se Ctibor a Hanka rodičům prakticky s ničím nesvěří. Nešikovi od nich mohou na otázku, co bylo ve škole, očekávat pouze známé: "Ále nic"."
 
Paní Šiková má také zodpovědné zaměstnání. V práci si jí váží a byli by rádi, kdyby pracovala přesčas. Na to ale nebyla ochotna přistoupit. I když měla doma dost práce, dokázala ona i její manžel dobře spojit další povinnosti s výchovou dětí. Jejich děti ocenily i to, když s nimi byli rodiče pohromadě a přitom dělali něco dalšího. Andělka ráda pomohla při vaření (či spíše se při něm v mladších letech pletla) a Slávek byl šťastný když ho táta vzal do domácí dílny a nechal ho tu a tam něco přidržet nebo přinést. Důvěra mezi dětmi a rodiči přežila u Šikových i pubertu. Šikovy děti vědí, že se s rodiči dá mluvit o všem, i když spolu třeba ve všem nebudou úplně souhlasit.
 
Jak jste na tom se získáváním důvěry dítěte a s jeho nasloucháním?
Umět s dětmi o tabáku, alkoholu a jiných návykových látkách hovořit
Nešikovi jsou oba silní kuřáci a pan Nešika někdy pití s kamarády v hospodě přežene a pak doma zpívá lidové i jiné písně. Nešikovi vidí svět jen černobíle: alkohol a tabák jsou v pořádku, kdežto drogy jsou špatné. Navíc o návykových látkách vědí Nešikovi velmi málo. K pokuřování a popíjení svých dospívajících dětí zaujímají rozpačitý postoj typu "hlavně to nepřehánět". Ale naprostý nezájem o tuto oblast nelze přece jen Nešikovým vyčítat. Při sledování jakéhosi televizního pořadu, který do velkých podrobností popisoval život toxikomanů, prohodil pan Nešika směrem k Ctiborovi: "Kdybych zjistil, že fetuješ, tak tě přerazím".
 
Ctibor pohlédl pohrdlivě k televizi a pravil: "Povídají tam blbosti. Pervitin není návykový."
 
Na to už pan Nešika neodpověděl, protože si pletl pervitin a vitamin. Samozřejmě, že pervitin návykový je. Pervitin sice nevyvolává tělesné odvykací potíže, zato však silnou psychickou (duševní) závislost, a to poměrně rychle. Takhle bude Nešika junior získávat informace o drogách od svých kamarádů, z nichž je někteří prodávají, a rozhodně nejsou spolehlivým zdrojem informací.
 
Šikovi se dokážou s dětmi bavit otevřeně prakticky o čemkoliv. A tak otázka, kterou položil pan Šik Slávkovi, syna nijak zvláště nepřekvapil: "Bere někdo ve vaší třídě drogy?"
 
 
Pan Šik ví, že tráva znamená ve slangu marihuanu, že se jedná o drogu sice nebezpečnou, Ale ne tak nebezpečnou jako pervitin nebo heroin. Opatřil si další spolehlivé informace a se synem při jiné vhodné příležitosti na téma marihuana promluvil. Asi nejvíc zabral argument, že kdyby zjistil, že syn kouří marihuanu, nenechal by ho udělat řidičák, protože tato droga nadlouho zhoršuje schopnost řídit. Na dceru zase zapůsobil Argument paní Šikové, že většina návykových látek, včetně alkoholu, může poškodit plod, jestliže je žena přijímá v těhotenství.
 
Jak jste na tom s informacemi o návykových látkách vy?
 
Připravila por. Mgr. Renata Šanderová
/Zdroj: MUDr. Karel Nešpor, CSc. "Vaše děti a návykové látky/
 

vytisknout  e-mailem