Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Protidrogová prevence

Dobré vztahy se dají naučit (archiv příspěvků) 

 Dobré vztahy se dají naučit
/publikováno - Hradecké noviny, příloha deníků Bohemia č. 6 z 16. 12. 2002/
 


Vánoční svátky. Mnohým z nás si vybaví obrázek předvánočního shonu, avšak většině lidí se vybaví vzpomínka na rozzářené dětské oči, na chvíle pohody, kdy alespoň na chvíli zapomene na každodenní strasti a prožíváme pocit klidu a štěstí v kruhu svých nejbližších.
 
Přání "Šťastné a veselé vánoce", úsměvy, ohleduplné a milé chování nejen našich blízkých, ale i známých lidí nás pak většinou v tomto období vedou k zamyšlení, proč se takto vůči sobě navzájem nechováme po celý rok?
 
Mezilidské vztahy jsou velmi křehké a je důležité, abychom s nimi velmi opatrně zacházeli. Asi vás napadne jak čas vánoční a mezilidské vztahy souvisí s primární protidrogovou prevencí?
 
A přeci souvisí. Jestliže je dítě rodiči vedeno k dobrým vzájemným mezilidským vztahům a děje se tak i vhodným příkladem rodičů, nepřímo je tak v dětech pěstováno umění komunikovat a jednat s lidmi. Zároveň se děti učí zdravě se v komunikaci prosazovat, schopnosti vyjadřovat svůj názor, být nezávislý a mít úctu k sama sebe. U takto vybaveného dítě je daleko větší předpoklad, že dokáže snadněji odolat okolnímu tlaku při experimentu s drogou a dalšími negativními jevy v současné době.
 
Pokud se v čase vánočním rozhodnete na chvíli zastavit a zamyslet se nad vztahy mezi vašimi blízkými a rozhodnete se pomoci i svým dětem vlastním příkladem, seznámíme vás v následujících řádcích co dobrým vztahům pomáhá, ale i škodí.
 
Jaké rozlišujeme mezilidské vztahy
Známí: Povídáme si s nimi o počasí, pozdravíme je, často toho o sobě víme velmi málo.
Přátelé: Tady už nás spojuje cosi, co jsme spolu prožili, nebo společný koníček. Známe už se poměrně dobře, máme tendenci si navzájem pomáhat.
"Jestliže skutečně chcete své vztahy s druhými lidmi zlepšit, vyberte si na každý den jednu věc, která pomáhá a kterou budete používat, a jednu věc, která škodí a jíž se vyhnete. Uvědomujte si, jak na vaše změněné chování reagují druzí."
 
Dobrým vztahům pomáhá:
 
Když druhého pozorně nasloucháme
Porozumění druhému
Schopnost vidět silné stránky a přednosti druhého
Poskytování radosti druhému
Přistihnout druhého při něčem, zač ho můžeme pochválit
Souhlas
Úsměv nebo výraz tváře, který souzní s výrazem druhého
Přiměřeně dlouhý společně strávený čas
Klidný a důvěrný tón hlasu
Klid, uvolněnost, přátelskost
Důvěryhodnost
Vzájemná očekávání v souladu
Společní přátelé
Společné cíle, zájmy
Spolupráce
Humor
Schopnost vyjednávat a dosáhnout dohody
V určitých vztazích dotyky, pohlazení, apod.
Schopnost projevit kladné city druhému
Péče o zevnějšek, oblečení, hygienu
Vyvážené vztahy (člověk zhruba stejně bere i dává)
Podobnost
Dobrým vztahům škodí:
 
Nevěnování pozornosti druhému
Neporozumění druhému
Podceňování druhého a pohrdání jím
Působení utrpění druhému
Osobní kritika (např. jsi ..., místo věcné kritiky /dalo by se to udělat lépe)
Nesouhlas
Odmítavý výraz nebo výraz, který je v rozporu s tím, jak cítí druhý (úsměv se nehodí při "upřímné soustrasti")
Žádný nebo malý společný čas
Ostrý, úsečný tón, příliš rychlé tempo
Napjatost, nervozita, ostražitost
Lži
Rozdílná vzájemná očekávání
Rozdílní přátelé, kteří se ještě případně nesnášejí
Rozdílné cíle a zájmy
Soupeření
Posměch
Neschopnost se domlouvat a dohodnout kompromis
Vyhýbání se dotykům v intimních vztazích
Neschopnost projevit kladné city, projevování pouze záporných
Zanedbaný zevnějšek
Nevyvážené vztahy - velký rozdíl mezi tím, co člověk bere a dává
Rozdílnost
Nezapomínejme na povzbudivá slova:
 
Jsi typ, který to dokáže
Neúspěch není zločin
Každý dělá chyby
Jsem rád(a), že ses rozhodl(a) to zkusit
Děláš pokroky
Zkus to. Můžeš to dokázat
Moc ti děkuji
 
Jsi velice laskavý(á)
Dobrá práce
Tvrdá práce opravdu přináší výsledky
Chyba se stane
Jsem rád(a), že mám někoho jako jako jsi ty
To je skvělé
Výborný nápad
                                                                                                                                                    /Dr. William Halton/

Pokud se na Nový rok, my dospělí, rozhodneme pro nějaké předsevzetí, vzpomeňme na to, že své děti před negativními jevy současné doby můžeme ochránit především dobrými rodinnými vztahy a časem, který spolu s dětmi aktivně strávíme při společné činnosti.
 
 
Přejeme pěkné prožití vánočních svátků.
připravila por. Mgr. Renata Šanderová, archiv příspěvků
 
 
 
 
 

vytisknout  e-mailem