Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Protidrogová prevence

Kde hledat pomoc ? Výběr důležitých telefonní kontaktů ve východočeském regionu a v České republice; zpracovala Mgr. Daniela Květenská, PhD.; Mgr. Renata Šanderová; aktualizace září 2004; (archiv příspěvků)  Kde hledat pomoc ?
Výběr důležitých telefonní kontaktů ve východočeském regionu a v České republice.
Kontakty určené pro žáky, rodiče, pedagogy apod. Podrobnější popis jednotlivých center viz kapitola "Kde hledat pomoc v krizových situacích".
Pozn.: diskrétní služby a poradenství jsou jednotlivými organizacemi poskytovány bezplatně.


 
Bílý kruh bezpečí /BKB/
- občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR
- poradna pro oběti trestných činů a osobám blízkým /právní, psychologická/
telefon: 257 317 100
 
Centrála BKB
- informace
časová dostupnost: nepřetržitý provoz
telefon: 257 317 100
 
Poradna BKB Praha
Praha 5, Duškova 20/1041
časová dostupnost: út, st, čt - 17 - 20 hod.
telefon: 257 317 100
www.bkb.cz
 
Poradna BKB Brno
Brno-Královo Pole, Slovinská 41
časová dostupnost: každé úterý 17 - 19,30 hod.
telefon: 541 218 122
 
Poradna BKB Pardubice
Pardubice 3, Pospíšilovo nám. 1693
časová dostupnost: každé úterý 17 - 19 hod.
telefon: 466 265 264
 
Poradna BKB Plzeň
Plzeň, Americká 42 (budova PF ZČU)
časová dostupnost: každé úterý 16 - 18 hod.
telefon: 377 637 695
 
Poradna BKB Olomouc
Olomouc, Kateřinská 8
časová dostupnost: každé úterý 16 - 18 hod.
telefon: 585 423 857
 
Poradna BKB Ostrava
Ostrava, 28. října 124
časová dostupnost: každé úterý 16 - 18 hod.
telefon: 597 489 204
 
Linka pro oběti domácího násilí DONA /BKB/
- odborná pomoc obětem domácího násilí, jeho svědkům a osobám blízkým oběti /psychologická, právní, organizační, morální/
- zaručení anonymity volajících časová dostupnost: nepřetržitý provoz
www.donalinka.cz www.domacinasili.cz
telefon: 251 511 313
 
Linka bezpečí
Praha 8, Ústavní 91
- poradenství pro děti a mládež v krizových životních situacích
- celostátní bezplatná linka
- časová dostupnost: 24 hodin denně
e-mail: LB@linkabezpeci.cz
telefon: 800 155 555 www.linkabezpeci.cz
 
 
Rodičovská Linka bezpečí
časová dostupnost: po 13 - 16 hod. st 16 - 19 hod.
telefon: 283 852 222
 
Občanské sdružení proti šikanování
Praha 6, Podbabská 17
- sdružení na pomoc obětem šikanování a jejich rodičům
www.sikana.org
 
La Strada - info-linka pro dívky
- informace před cestou za prací do zahraničí
časová dostupnost: po - pá 10 - 18 hod.
telefon: 257 313 132
 
Všeobecná fakultní nemocnice Praha
oddělení dopingové kontroly
- odborné konzultační pracoviště (registrované léky-přítomnost zakázaných látek z hlediska dopingu)
časová dostupnost: po - pá 9 - 16 hod
telefon: 281 862 332
 
Pedagogicko-psychologická poradna
Hradec Králové, M. Horákové 504
- krizová intervence, terapeutické programy
časová dostupnost: po - pá 7 - 14.30 hod.
telefon: 495 265 423
 
Internetové anonymní poradenství
SOS - INTERNET
- psychosociální poradenství v oblasti drogové problematiky pro širokou veřejnost
- odpovědi jsou zasílány na kontakt příchozího e:mailu
toxiporadna@seznam.cz
 
Sociálně právní ochrana dětí vykonávaná státní správou
/Magistráty měst např. viz */ a obce s rozšířenou působností/ příslušné odbory sociálních věcí a zdravotnictví zajišťují:
psychosociální poradenství
případové práce
ochrana práva dítěte
ochrana oprávněných zájmů dítěte
obnovení narušených funkcí rodiny
www.statnisprava.cz
 
Magistrát města HK*/
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Hradec Králové, Československé armády čp. 408
kontaktní osoba: pracovník sociálně právní ochrany dětí
ochrana práva dítěte
ochrana oprávněných zájmů dítěte
obnovení narušených funkcí rodiny
časová dostupnost:
po - st     8 - 17 hod.
út, čt, pá   8 - 14 hod.
http://www.hradeckralove.org http://www.mmhk.cz telefon: 495 707 111
 
Policie České republiky
- obvodní oddělení
- služba kriminální policie
a vyšetřování na úrovni okresních ředitelství
časová dostupnost: 24 hod. denně 158 telefon: 974 521 111 /ústředna/
 
Policie České republiky
telefon: 974 521 111 /ústředna/
Správa východočeského kraje
telefon: 974 521 208 /preventivně inf. skupina/
Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810
- primární prevence
- přednášková činnost
- anonymní poradenství a konzultace drogových závislostí a experimentu /pro děti, mládež, rodiče, pedagogy/*
telefon: 974 522 892 +zázn. /není stálá služba/*
- psychosociální poradenství pro širokou veřejnost
časová dostupnost: po - pá 8 -16.30 hod.
e-mail: tiskvck@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/aktualit/regiony/hradec/index.html
 
Linky důvěry
 
Linka důvěry - pokud se nejedná o linku, která má ve svém názvu určitou specifikaci, je možno se na tuto linku důvěry obrátit s jakýmkoliv problémem, týkající se životních krizových situací dětí a mládeže - v určitých případech mohou pracovníci Linky důvěry zprostředkovat volajícím návštěvu na psychoterapeutickém či jinak specializovaném pracovišti
 
Linka bezpečí
telefon: 800 155 555
Linka bezpečí
Praha 8, Ústavní 91
časová dostupnost: nepřetržitý provoz
Sdružení linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz
 
Rodičovská linka
poradenská linka pro rodiče
telefon: 283 852 222
časová dostupnost:
po 13 - 16 hod.
st 16 - 19 hod.
Sdružení linka bezpečí
 
Internetová linka bezpečí
- pro děti, které nechtějí nebo nemohou využít telefonickou linku bezpečí LB@linkabezpeci.cz
Sdružení linka bezpečí
 
Linka vzkaz domů
- pro děti na útěku z domova či ústavního zařízení
telefon: 800 111 113 (pouze z pevné sítě, ne z mobilních telefonů)
časová dostupnost: po-ne 8 - 22 hod.
 
Linka důvěry Hradec Králové
telefon: 495 273 259
Centrum sociální pomoci a služeb pro děti, mládež i pro dospělé
časová dostupnost: nonstop
 
Linka Pro Tebe Náchod
telefon: 491 427 159
- linka prvního kontaktu pro děti a mládež
- linka volného času pro děti
časová dostupnost:
po - st 12 - 19 hod.
čt 13 - 19 hod.
pá 13 - 17 hod.
 
Linka důvěry Svitavy
telefon: 461 541 541
- pro děti i dospělé
časová dostupnost:
po - pá 7 - 21 hod.
víkend - záznamník
 
Linka důvěry Ústí nad Orlicí
telefon: 465 524 252
- pro děti i dospělé
časová dostupnost: 24 hodin denně
 
Střediska výchovné péče
Středisko výchovné péče
- součástí diagnostických ústavů
- pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinným příslušníkům při hledání východiska v řešení problémů /vztahové problémy v rodině nebo ve skupině - násilí, šikana, výchovné problémy ve škole, jiné osobnostní problémy/
 
Dětský diagnostický ústav
telefon: 495 211 800, 821
Hradec Králové, Říčařova 277
telefon: 495 221 590
- ambulantní a pobytová forma práce
kontaktní osoba: PaedDr. Pavel Janský, Mgr. Jiří Maléř
 
Středisko výchovné péče DOMINO
telefon: 495 407 405
Hradec Králové, Okružní 1135
- pro mládež 15 - 18 let
kontaktní osoba: Mgr. Vratislav Holeček
 
Středisko výchovné péče NÁVRAT
telefon: 495 541 343
Hradec Králové, Brandlova 112
telefon: 495 541 374
- lůžkové zařízení pro děti školního věku
- ambulance pro děti školního věku
kontaktní osoba: Mgr. Jiří Hájek
 
Středisko výchovné péče ARCHA
telefon: 469 623 786
Chrudim, Školní nám. 11
- ambulantní forma práce s dětmi od 6 do 26 let
kontaktní osoba: Mgr. Martina Malečková
e-mail: svp.archa@tiscali.cz
 
Středisko výchovné péče KOMPAS
telefon: 491 424 390
Náchod, Raisova 1816
- ambulantní forma práce
kontaktní osoba: PhDr. Jana Tomanová
 
Středisko výchovné péče MIMÓZA
telefon: 465 526 969
Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206
- ambulantní forma práce
kontaktní osoba: PhDr. Eva Šplíchalová, Mgr. Marie Vychytilová
 
Středisko výchovné péče PYRAMIDA
telefon: 466 680 338
Pardubice, Sokolovská 146, Rybitví
ambulantní a pobytová forma práce
kontaktní osoba: Mgr. Drahoslav Česák
 
Kontaktní centra a nízkoprahové kluby
Kontaktní centra - určena přímo drogové klientele, u které není jiný poradenský přístup vhodný, nutný nebo možný. Jejich předpokladem je nízkoprahovost, tj. psychologická dostupnost, což zvyšuje pravděpodobnost jejich vyhledávání, zajištění anonymity a široké nabídky služeb (telefonická linka, nejlépe nepřetržitý provoz, poradenství, individuální či skupinová terapie, diagnostika problému, informace o možných způsobech léčby aj.).
Nízkoprahové kluby  
- zprostředkování odborné pomoci v běžných obtížných životních situacích /vztahy s vrstevníky, dospělými, rodinou, problémy ve škole/
- bezpečné prostředí pro trávení volného času s nabídkou volnočasových aktivit a programů /předcházení prvnímu experimentu s drogou/.
Krizové centrum - pracoviště zaměřené na pomoc lidem v naléhavých životních situacích.
 
Kontaktní centrum LAXUS
telefon: 495 513 977
Hradec Králové, Pospíšilova 698
kontaktní osoba: Mgr. Jana Ženíšková, Mgr. Ing. Jiří Staníček
- anonymní poradenství
- výměnný program
časová dostupnost: po - pá 9 -17 hod.
e-mail: teren.hk@centrum.cz
http://www.laxus.cz
 
Kontaktní centrum
telefon: 466 335 054
zařízení o.s. Klub hurá kamarád
Pardubice, ulice Demokratické mládeže 2701
kontaktní osoba: Mgr. Daniel Dvořák
- terciální prevence
- sociální, právní a zdravotní poradenství
časová dostupnost: po - pá 10 - 18 hod.
 
Kontaktní a protidrogové centrum AD
telefon: 466 510 160
zařízení o.s. Klub hurá kamarád
/nonstop linka/
Pardubice, Jungmannova 2550
kontaktní osoba: Mgr. Oldřich Ďurech
- krizové poradenství a krizová intervence zaměř. na uživatele drog
- sociální poradenství
- psychoterapeutické služby
- prevence
časová dostupnost: po - pá 9 - 12, 14 - 19 hod. /návštěvní hod./
e-mail: martina@khk.cz
krizový e-mail: krize@khk.cz
http://www.khk.cz
 
Kontaktní centrum pro pomoc problémů s drogami
telefon: 569 421 845
Havlíčkův Brod, ulice 5. května 356
kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Novotná
- odborná sociální práce
- poradenské služby
- primární, sekundární prevence
časová dostupnost:
po, út, čt 8 - 16.30
st 8 - 19
pá 14 - 19
email: k-centrum@fokusvysocina.cz
http://www.fokusvysocina.cz
 
Kontaktní centrum - SPEKTRUM
telefon: 566 620 098
Žďár nad Sázavou, Žižkova 8
telefon: 608 816 721
kontaktní osoba: Mgr. Petra Pilná
- informační servis
telefon: 777 816 722
- poradenství
- kontaktní a terénní práce
- situační krizová intervence
- probačně resocializační program
časová dostupnost:
po - pá 8 - 18 hod.
 
SALINGER o.s.
telefon: 495 267 249
nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Hradec Králové, Selicharova 1420
kontaktní osoba: Michaela Petruželová
- sociální práce
- poradenství
- volnočasové aktivity
časová dostupnost: po - pá
14 - 18 hod.
(prázdniny po - pá 9 - 13 hod)
e-mail: klub.salinger@seznam.cz
nizkoprahovy.salinger@seznam.cz
http://www.salinger.cz
 
KLÍDEK - nízkoprahové centrum pro děti a mládež
telefon: 604 679 414
Hradec Králové - Malšovice, Čajkovského
kontaktní osoba: Jana Vondroušová
e-mail: klidek@remeslnicihk.cz
http://www.remeslnicihk.cz
 
Otevřený klub
telefon: 466 510 162
zařízení o.s. Klub hurá kamarád
Pardubice, Jungmannova 2550
kontaktní osoba: Štěpánka Svobodová, Lukáš Blažek
- nízkoprahový klub
- sociální poradenství
časová dostupnost:
po, st, pá 14 - 19
http://www.khk.cz
 
Milíčův dům -nízkoprahové centrum
telefon: 491 815 169
ČCE Diakonie
Jaroměř, Havlíčkova 14
kontaktní osoba: Bc. Jan Syrový
- klubová činnost - klub Malého Bobše (8 - 14 let)
- centrum Alternativa (15 - 21 let)
- Kalo Beng - klub pro romskou mládež (15 - 21 let)
časová dostupnost:
po - čt 13 - 19 hod.
pá 13 -16 hod.
e-mail: milicuv.dum@diakoniecce.cz
 
Centrum pro mládež KAM
telefon: 494 534 435
občanské sdružení Via Commoda
Rychnov nad Kněžnou, Komenského 39
kontaktní osoba: Libor Tichý
- poradenství, doprovod
- situační krizová intervence
- klubovna
- víkendové akce
časová dostupnost:
po 13.30 - 18 hod,
út, čt, pá 13.30 - 19 hod,
st - zavřeno
e-mail: libor.tichy@email.cz
http://www.viacommoda.cz
 
Klub MANDL - nízkoprahové centrum
telefon: 491 470 651
Nové Město nad Metují, Družstevní 587
telefon: 605 201 090 kontaktní osoba: Mgr. Ivan Košteyn
- klubovna
- poradenství
- krizová intervence
- primární a sekundární prevence
časová dostupnost:
po - pá 13 - 20 hod.
e-mail: mandl.kosteyn@worldonline.cz
http://www.mandl.unas.cz
 
ARCHA - nízkoprahové centrum
telefon: 491 427 818
o.s. Dokořán
telefon: 777 992 258
Náchod, Čechova 342
kontaktní osoba: Václav Duchek
- volnočasové aktivity
- sociální služby
- poradenství
- sociální práce s neorganizovanou mládeží 12 - 18 let
časová dostupnost:
po - st 12 - 19 hod.
čt 13 - 19 hod.
pá 13 - 17 hod.
e-mail: dokoran.nachod@seznam.cz
 
Čajový klub POKLOP
telefon: 491 428 744 - DDaM
Náchod, Zámecká 243
kontaktní osoba: Martin Švec
- volnočasové aktivity
- zaměřeno na kulturu
časová dostupnost:
út - pá 13 - 22 hod.
so - ne 15 - 22 hod.
 
FUTUR - nízkoprahový klub
telefon: 469 623 501
Občanské sdružení Šance pro Tebe
telefon: 777 659 763
Chrudim, Štěpánkova 92
kontaktní osoba: Barbora Jindrová
- kontaktní práce
- poradenství situační krizové intervence
časová dostupnost: 14 - 18 hod.
e-mail: bara.jindrova@email.cz
http://www.chance.chrudim.cz
 
JESKYNĚ - kontaktní místo
viz FUTUR Chrudim
Občanské sdružení Šance pro Tebe
Prachovice u Chrudimi
kontaktní osoba: Roman Šukal
časová dostupnost: po - pá 10 - 18 hod.
 
RIAPS
telefon: 499 814 890
Trutnov, Náchodská 359
telefon: 499 811 356
kontaktní osoba: Olga Trunečková, M. Mládek
- poradenství
- krizová intervence
- výměnný program
- klubové aktivity
časová dostupnost:
po - pá 7 - 15.30 hod.
út, čt 7 - 17 hod.
 
KROK - nízkoprahový klub
telefon: 461 532 604
Svitavy, Purkyňova 14
kontaktní osoba: Mgr. Daniela Blažková
- poradenství
- klubová odpoledne
- preventivní programy
časová dostupnost:
po - pá 8 - 16 hod.
 

vytisknout  e-mailem