Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Protidrogová prevence

Primární protidrogová prevence trochu jinak - Důležitý je příklad rodičů - Karel Nešpor - "Vaše děti a návykové látky"; (archiv příspěvků) Důležitý je příklad rodičů
/publikováno - Hradecké noviny, příloha deníků Bohemia č. 4 z 25. srpna 2003/Nedávno jsem na informativní schůzce SRPŠ vyslechla rozhovor dvou maminek. Horlivě debatovaly o svých dospívajících dětech a o problémech jejich výchovy. Z hovoru byly zřejmé obavy obou maminek, které vyplývaly z nejistoty, zda jejich výchova je dostačující a zda způsob výchovy postačí k ochraně jejich dětí před svody dnešního světa v dospívajícím věku.

"Vůbec nevím, co jim mám říkat ohledně drog. Copak já vím, jestli se v osmnácti letech nechytí nějaké party?", končila hovor jedna z maminek. Domnívám se, že rodičů, kteří si kladou otázky tohoto typu je více. A jak zní odpověď? Pro rychlou orientaci k této problematice uvádím, že nejdůležitější prvek v prevenci obecně je vlastní pozitivní příklad rodičů.

K pozitivní výchově dětí pak samozřejmě přispívá:
·           aktivně strávený čas spolu s dětmi
·           vyvážený životní styl a zdravé záliby rodiny
·           užitečná rodinná pravidla
·           dobré hodnoty a vzory
·           dobrá společnost
·           posilování zdravého sebevědomí dětí
·           spolupráce při výchově mezi dospělými
·           projevení zájmu a získání důvěry dětí
·           umění s dětmi o tabáku, alkoholu a jiných návykových látkách otevřeně hovořit apod.

V následujících řádcích, pro shora zmíněné maminky a pro rodiče, kterým není osud vlastních dětí lhostejný, předkládáme několik užitečných rad z knihy MUDr. Karla Nešpora, CSc. "Vaše děti a návykové látky", tentokrát na téma "Vyvážený zdravotní styl", které jsou vtipným způsobem demonstrovány na rodině Šiků a Nešiků.

Vyvážený životní styl a zdravé záliby
V prevenci problémů s návykovými látkami se správně zdůrazňuje nebezpečí nudy. Svá rizika však s sebou nese také opačný extrém, totiž když je dítě soustavně přetěžované a vyčerpané. Podívejme se, jak se s touto otázkou vyrovnali v našich dvou známých rodinách.

Hanka Nešiková nepatřila rozhodně k nejbystřejším a nejinteligentnějším žačkám. Jejím problémem byla i nadváha, takže hodiny tělocviku, jinak mezi žactvem oblíbené, byly pro ni spíše utrpením. K tomu přispívaly i posměšky, kterým byla při cvičení vystavována. Pan Nešika se k ženám obecně a ke své dceři zvláště choval s jistou přezíravostí. Paní Nešiková, sama přinejmenším plnoštíhlá, měla pro dceru pochopení, ale hodnotné zájmy nebyly právě její silnou stránkou. V důsledku toho se Hana nudila a podstatnou část volného času trávila poslechem toho, co někdo nazývá hudbou a jiný rámusem. Pro zpestření si pak občas sehnala nějaký časopis, který se obšírně zabýval soukromím "hudebních skupin", které poslouchala, včetně jejich drogových skandálů. Asi tušíte, že odtud nebylo daleko k nějakému maléru.

Pan Nešika byl ovšem náležitě pyšný na syna a usmyslel si, že z něj vychová hokejového reprezentanta. Jenže syn těžko zvládal náročný tréninkový program a ještě k tomu školu. Jeho život mu někdy připadal jako otrocká dřina. Do toho přišlo sportovní zranění, které ho vyřadilo z tréninku. Pan Nešika se v této situaci, kdy syn potřeboval spíše pochopení, netajil rozčarováním. Ctibor Nešika neměl bohužel kromě hokeje jiné zájmy, a tak ho začaly lákat hospody (kam chodil po tréninku už dříve) a parta.

Na rozdíl od něj měl Slávek Šika kromě sportovních zájmů i jiné koníčky. V rodině Šikových byla např. dobrá tradice zájmu o knihy. Mimochodem, knížky u nich patřily k oblíbeným dárkům. Sportovní úraz pro Slávka neznamenal zdaleka takovou pohromu jako pro Ctibora. Andělka Šiková sice také nevypadala jako filmová hvězda a ve škole také nijak nevynikala, ale byla dobromyslná a spokojená sama se sebou. S mámou si rády poklábosily při vaření. Někdy Andělka dokonce něco uvařila i sama. To rodina přijímala s nutnou dávkou laskavé velkorysosti. Pokud to výsledek Andělčina snažení jen trochu umožňoval, zazněla i slova uznání. K zálibám manželů Šikových patřila i turistika, nepřekvapuje proto, že začali Andělku a Slávka brát mezi své známé turisty a na výlety. Jejich děti na tom byly, co se týče kvalitních zájmů a životního stylu, lépe než děti Nešikových. Navíc se tak Andělka a Slávek Šikovi dostali do dobré společnosti.
Nyní se můžete zamyslet nad tím, jak je na tom v této oblasti vaše rodina.


Připravila por. Mgr. Renata Šanderová
/Zdroj: MUDr. Karel Nešpor, CSc. "Vaše děti a návykové látky"/

vytisknout  e-mailem