Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Prokazování zdravotního pojištění

Cizinec prokáže zajištění úhrady nákladů poskytnuté zdravotní péče při pobytové kontrole

a) dokladem o cestovním zdravotním pojištění,
b) má-li povolení k trvalému pobytu nebo má-li účel pobytu zaměstnání, dokladem o zdravotním pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo
c) jiným způsobem, například ověřeným pozváním.

Povinnost předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění kdykoliv v průběhu pobytu na území České republiky platí také pro státní občany tzv. třetích zemí, kteří zde pobývají v rámci bezvízového pobytu. Cestovní zdravotní pojištění musí být sjednáno na celou dobu pobytu.

Doklad o cestovním zdravotním pojištění orgán služby cizinecké policie posoudí z hlediska územní a časové platnosti a rozsahu pojistného krytí.


Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů
Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů
 

vytisknout  e-mailem