Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Projekty PREVENCE KRIMINALITY a BESIP

Projekty realizované v roce 2023

 • "Senioři v SÍTI – Název projektu „Senioři v síti“ sám přibližuje problematiku podvodného jednání na internetu, ať už ve formě podvodných e-mailů, nabídek, tak i snahy o získání přístupových hesel a kódů k financím seniorů.
 • "Zebra se za tebe nerozhlédne“ – celorepublikový projekt zaměřený na bezpečný pohyb chodců v silničním provozu. Policisté z oddělení prevence společně s dopravními policisty působí u vybraných přechodů pro chodce v blízkosti základních škol vždy na začátku školního roku. Zaměřují se hlavně na školáky, kterým vysvětlují zásady bezpečného přecházení přes silnici. Děti obdržely od policistů i malou odměnu za zodpovědné chování v silničním provozu.
 • "Senior v bezpečí – jeden z nových projektů oddělení prevence pro letošní rok je projekt nazvaný "Senior v bezpečí". Senioři jsou velkou skupinou snadno zranitelných osob. S ohledem na obecný vývoj společnosti, tedy především na její stárnutí, jde o skupinu, která má tendenci početně narůstat, což je dalším důvodem, proč je této skupině věnována taková pozornost.
  Projekt zahrnuje šest tematických přednášek s různým zaměřením:
 1. zásady bezpečného chování
 2. obezřetný senior "legendy"
 3. "šmejdi"
 4. domácí násilí
 5. senior v dopravě
 6. senior v kyberprostoru

                                                                                                          

Projekty realizované v roce 2021 - 2022

 • "Senioři v SÍTI – Název projektu „Senioři v síti“ sám přibližuje problematiku podvodného jednání na internetu, ať už ve formě podvodných e-mailů, nabídek, tak i snahy o získání přístupových hesel a kódů k financím seniorů.

Projekty realizované v roce 2020

 • "Preventivní CYKLOTÝM“ – policisté oddělení prevence se i v tomto roce věnovali cyklistům i bruslařům. V Praze a okolí v poslední době narůstají cyklostezky na oblibě a obyvatelé hlavního města na cyklostezkách tráví velkou část svého volného času. Z tohoto důvodu myslí preventisté na bezpečí malých i velkých sportovců a na vybraných místech poskytovali informace nejen k vybavení jízdního kola, ale i k zabezpečení. Oslovení cyklisté si mohli sami ověřit své znalosti formou krátkých testů, za které samozřejmě obdrželi odměnu ve formě reflexního doplňku.
 • "Zebra se za tebe nerozhlédne“ – celorepublikový projekt zaměřený na bezpečný pohyb chodců v silničním provozu. Policisté z oddělení prevence společně s dopravními policisty působí u vybraných přechodů pro chodce v blízkosti základních škol vždy na začátku školního roku. Zaměřují se hlavně na školáky, kterým vysvětlují zásady bezpečného přecházení přes silnici. Děti obdržely od policistů i malou odměnu za zodpovědné chování v silničním provozu.
 • "Evropský den proti vloupání" – jedná se o osvětu zaměřenou na zabezpečení nemovitých objektů. Policejní preventisté ve spolupráci s kolegy z Místního oddělení Strašnice, Místního oddělení Hostivař a Místního oddělení Modřany procházeli zahrádkářské a chatové osady a předávali místním obyvatelům cenné informace k zabezpečení jejich majetku. V této souvislosti nabízeli policisté i informace k mobilní aplikaci "Zabezpečte se", vytvořenou Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Policií ČR. Tato mobilní aplikace přináší základní informace a návody pro zabezpečení majetku. Majitelé svých nemovitostí kdykoliv a snadno zjistí veškeré potřebné informace pro správné metody a způsoby účinného zabezpečení jejich objektu, prostřednictvím certifikovaných produktů.
 • "Šití roušek" – během první vlny epidemie coronaviru, kdy se epidemie šířila Českou republikou byl zaznamenán nedostatek ochranných pomůcek. Preventisté se velmi rychle přizpůsobili a začali šít roušky pro své kolegy a poté i pro děti. Za toto období ušili přes 500 kusů ochranných roušek.

Projekty realizované v roce 2018 - 2019

 • „Ochrana měkkých cílů“ – preventivně bezpečnostní školení určené především zaměstnancům nemocnic, úřadů a institucí. Tato naše aktivita vychází z Koncepce ochrany měkkých cílů, schválené Vládou České republiky. K zvýšení odolnosti měkkého cíle výrazně přispívá proaktivní přístup všech zaměstnanců. Cílem školení je informovat zaměstnance o dané problematice, jejich zapojení do systému vnitřní bezpečnosti objektu a především správné reakci v případě mimořádné události. Při školení je pro názornost využíván videospot – utíkej, schovej se, bojuj
 • „Umím uhnout“ – společná preventivní kampaň MHMP a pražských složek IZS, která měla motoristy upozornit na změnu zákona, podle které se od 1. října 2018 „záchranářská ulička“ tvoří již stejně, jako v okolních evropských zemích.
 • „Utíkej, schovej se, bojuj!“ – preventivní videospot ukazuje, jak reagovat v případě útoku tzv. aktivního střelce. Tímto projektem policisté z Oddělení tisku a prevence navazují na své předchozí preventivní projekty zaměřené na problematiku útoku tzv. aktivního střelce. Těmi byly semináře „Postup při mimořádných událostech ve školách a školských zařízeních“, realizované v letech 2012 – 2013 a semináře „Ozbrojený útočník ve škole“ realizované v letech 2015 - 2016. Videospot je umístěn na You Tube a je určen k volnému šíření.
 • „Preventivní CYKLOTÝM“ – tímto projektem policisté z Oddělení tisku a prevence cílí na stále se rozrůstající komunitu cyklistů. V letní a podzimní cyklistické sezóně vyrážejí policisté s preventivním stánkem na oblíbené cyklostezky na území Prahy.  Pro oslovené cyklisty mají připraven krátký test, který obsahuje souhrn otázek z oblastí, které se cyklistů dotýkají. V informačním stánku mají policisté kromě testů pro cyklisty připraveny také letáky s mnoha užitečnými informacemi, mapky pražských cyklostezek a mnoho dalších. Pro ty co správně vyplní test, jsou připraveny drobné ceny v podobě osvětlení na kolo a reflexních doplňků. Další policejní preventisté, pro změnu na jízdních kolech, při akci oslovují cyklisty, upozorňují je na případné nedostatky a pomáhají s jejich odstraňováním. Policisté také cyklistům prezentují aktuální trendy v oblasti zabezpečení jízdních kol a seznamují je s možnostmi, jak jejich kola ochránit před zloději.
 • „Není cesty zpět“ – Pražští policisté společně s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, realizují tento úspěšný projekt od roku 2010. Cílem projektu je upozornit chodce na rizikové chování v silničním provozu a specifika tramvajového provozu na území Prahy.
 • „Smajlík“ – tento projekt realizují policisté z Oddělení tisku a prevence od roku 2013 ve spolupráci s MČ Praha 4 a Obvodním ředitelstvím policie Praha IV. Cílem projektu je učit děti v teoretické i praktické rovině, že každý má svá práva i povinnosti a to platí i v silničním provozu. V první fázi na školách probíhá testovací kolo, v rámci kterého musí žáci prokázat své znalosti o bezpečném pohybu v dopravě, aby se následně mohli zúčastnit společné akce s policisty. Pro společné silniční kontroly s policisty si žáci vytváří tzv. "smajlíky" za správné chování a tzv. "mračouny", pro ty kteří se v okolí školy nechovají ohleduplně. Při následných silničních kontrolách, které probíhají v blízkosti škol, pomáhají děti policistům svou přítomností a svými smajlíky a mračouny motivovat řidiče k zodpovědnému a ohleduplnému chování za volantem.
 • „Pozor na ně“ – preventivně informační kampaň, zaměřena na kapesní krádeže.  Majetková kriminalita v posledních letech výrazně poklesla, případy kapesních krádeží se však dlouhodobě drží na stejné úrovni. Cílem kampaně je proto upozornit na některé negativní stereotypy v chování, které jsou výrazným kriminogenním faktorem, který ovlivňuje rozhodování a směřování pachatele ke konkrétní oběti krádeže. Pět nejčastějších forem krádeže je odlehčenou formou prezentováno na plakátech, které by měly veřejnost informovat o rizikových místech, postupech zlodějů a především prevencí. Plakáty a vizuály se postupně objevili v policejních služebnách, v prostorách a tiskovinách pražského magistrátu a jednotlivých městských částí, v dopravních prostředcích apod. Poznámkové bloky s jednotlivými vizuály využívají také policisté při preventivně prezentačních akcích, kde je předávají návštěvníkům těchto akcí.
 • „Průvodce pro opatrné turisty“ – je pokračování preventivně informační kampaně „Pozor na ně“. Ta je tentokrát zaměřena na mimopražské a zahraniční návštěvníky Prahy. Jedná se o skládací mapku centra Prahy ve formátu A6, na jejíž druhé straně je opět vyobrazeno pět nejčastějších způsobů okradení, ke kterým v Praze dochází. Nechybí ani riziková místa a především preventivní rady, jak se této nepříjemnosti vyhnout. Mapka také obsahuje QR kód s odkazem na webové stránky Prahy, kde mohou návštěvníci najít velké množství praktických rad a informací v jedenácti světových jazycích.  Mapky v českém, anglickém a německém jazyce, jsou k dispozici na policejních služebnách v centru Prahy a především v drátěných programech umístěných ve vestibulech jednotlivých stanic metra.  Při nárazových akcích je také na turisticky vyhledávaných místech Prahy rozdávají mimopražským a zahraničním návštěvníkům sami policisté. Součástí kampaně je také zveřejňování jednotlivých vizuálů v deníku Metro.
 • „Vidíme se“ – celorepublikový projekt dopravní prevence, zaměřený na viditelnost nejzranitelnějších účastníků silničního provozu – chodců a cyklistů. Přes fakt, že na území obce chodci nemusí mít na sobě reflexní prvek, na některých rizikových místech je to pro jejich bezpečnost žádoucí. Na chodce se proto policisté zaměřili právě na takových místech. Nejčastěji v okrajových městských částech v blízkosti velkých logistických center, kde ve večerních a nočních hodinách chodí chodci ve velkém počtu po krajnici, na frekventovaných komunikacích s hustým provozem. Zde jim policisté předávali reflexní pásky a vysvětlovali jim nutnost jejich využívání a správné umístění. Na cyklisty se policisté zaměřovali především na cyklostezkách, kde za tmy kontrolovali, zda jsou cyklisté řádně osvětleni. I v tomto případě předávali kontrolovaným reflexní pásky pro zvýšení jejich viditelnosti.
 • „Řídím piju nealko pivo“ – společný celorepublikový projekt Policie ČR a Českého svazu pivovarů, si klade za cíl přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a co nejvíce snížit riziko dopravních nehod zapříčiněných osobami pod vlivem alkoholu.  Tento projekt je realizován od roku 2010.
 • „Zebra se za tebe nerozhlédne“ – celorepublikový projekt zaměřený na bezpečný pohyb chodců v silničním provozu. Policisté z Oddělení tisku a prevence společně s dopravními policisty působí u vybraných přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Na těchto stanovištích se zaměřují zejména na dodržování pravidel v silničním provozu ze strany chodců i motoristů. Jejich hlavní cílovou skupinou jsou především malí školáci, kterým policisté vysvětlují zásady bezpečného pohybu v silničním provozu.  Pro malé chodce, kteří dodrží všechny zásady bezpečného přecházení, mají policisté připraveny preventivní materiály od partnerů akce. Tento projekt je realizován od roku 2008 vždy na začátku školního roku.

Projekty realizované v roce 2017

 • „Utíkej, schovej se, bojuj!“ – preventivní videospot ukazuje, jak reagovat v případě útoku tzv. aktivního střelce. Tímto projektem policisté z Oddělení tisku a prevence navazují na své předchozí preventivní projekty zaměřené na problematiku útoku tzv. aktivního střelce. Těmi byly semináře „Postup při mimořádných událostech ve školách a školských zařízeních“, realizované v letech 2012 – 2013 a semináře „Ozbrojený útočník ve škole“ realizované v letech 2015 - 2016. Videospot je umístěn na You Tube a je určen k volnému šíření.
 • „Preventivní CYKLOTÝM“ – tímto projektem policisté z Oddělení tisku a prevence cílí na stále se rozrůstající komunitu cyklistů. V letní a podzimní cyklistické sezóně vyrážejí policisté s preventivním stánkem na oblíbené cyklostezky na území Prahy.  Pro oslovené cyklisty mají připraven krátký test, který obsahuje souhrn otázek z oblastí, které se cyklistů dotýkají. V informačním stánku mají policisté kromě testů pro cyklisty připraveny také letáky s mnoha užitečnými informacemi, mapky pražských cyklostezek a mnoho dalších. Pro ty co správně vyplní test, jsou připraveny drobné ceny v podobě osvětlení na kolo a reflexních doplňků. Další policejní preventisté, pro změnu na jízdních kolech, při akci oslovují cyklisty, upozorňují je na případné nedostatky a pomáhají s jejich odstraňováním. Policisté také cyklistům prezentují aktuální trendy v oblasti zabezpečení jízdních kol a seznamují je s možnostmi, jak jejich kola ochránit před zloději.
 • „Není cesty zpět“ – Pražští policisté společně s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, realizují tento úspěšný projekt od roku 2010. Cílem projektu je upozornit chodce na rizikové chování v silničním provozu a specifika tramvajového provozu na území Prahy.
 • „Smajlík“ – tento projekt realizují policisté z Oddělení tisku a prevence od roku 2013 ve spolupráci s MČ Praha 4 a Obvodním ředitelstvím policie Praha IV. Cílem projektu je učit děti v teoretické i praktické rovině, že každý má svá práva i povinnosti a to platí i v silničním provozu. V první fázi na školách probíhá testovací kolo, v rámci kterého musí žáci prokázat své znalosti o bezpečném pohybu v dopravě, aby se následně mohli zúčastnit společné akce s policisty. Pro společné silniční kontroly s policisty si žáci vytváří tzv. "smajlíky" za správné chování a tzv. "mračouny", pro ty kteří se v okolí školy nechovají ohleduplně. Při následných silničních kontrolách, které probíhají v blízkosti škol, pomáhají děti policistům svou přítomností a svými smajlíky a mračouny motivovat řidiče k zodpovědnému a ohleduplnému chování za volantem.
 • „Pozor na ně“ – preventivně informační kampaň, zaměřena na kapesní krádeže.  Majetková kriminalita v posledních letech výrazně poklesla, případy kapesních krádeží se však dlouhodobě drží na stejné úrovni. Cílem kampaně je proto upozornit na některé negativní stereotypy v chování, které jsou výrazným kriminogenním faktorem, který ovlivňuje rozhodování a směřování pachatele ke konkrétní oběti krádeže. Pět nejčastějších forem krádeže je odlehčenou formou prezentováno na plakátech, které by měly veřejnost informovat o rizikových místech, postupech zlodějů a především prevencí. Plakáty a vizuály se postupně objevili v policejních služebnách, v prostorách a tiskovinách pražského magistrátu a jednotlivých městských částí, v dopravních prostředcích apod. Poznámkové bloky s jednotlivými vizuály využívají také policisté při preventivně prezentačních akcích, kde je předávají návštěvníkům těchto akcí.
 • „Průvodce pro opatrné turisty“ – je pokračování preventivně informační kampaně „Pozor na ně“. Ta je tentokrát zaměřena na mimopražské a zahraniční návštěvníky Prahy. Jedná se o skládací mapku centra Prahy ve formátu A6, na jejíž druhé straně je opět vyobrazeno pět nejčastějších způsobů okradení, ke kterým v Praze dochází. Nechybí ani riziková místa a především preventivní rady, jak se této nepříjemnosti vyhnout. Mapka také obsahuje QR kód s odkazem na webové stránky Prahy, kde mohou návštěvníci najít velké množství praktických rad a informací v jedenácti světových jazycích.  Mapky v českém, anglickém a německém jazyce, jsou k dispozici na policejních služebnách v centru Prahy a především v drátěných programech umístěných ve vestibulech jednotlivých stanic metra.  Při nárazových akcích je také na turisticky vyhledávaných místech Prahy rozdávají mimopražským a zahraničním návštěvníkům sami policisté. Součástí kampaně je také zveřejňování jednotlivých vizuálů v deníku Metro.
 • „Vidíme se“ – celorepublikový projekt dopravní prevence, zaměřený na viditelnost nejzranitelnějších účastníků silničního provozu – chodců a cyklistů. Přes fakt, že na území obce chodci nemusí mít na sobě reflexní prvek, na některých rizikových místech je to pro jejich bezpečnost žádoucí. Na chodce se proto policisté zaměřili právě na takových místech. Nejčastěji v okrajových městských částech v blízkosti velkých logistických center, kde ve večerních a nočních hodinách chodí chodci ve velkém počtu po krajnici, na frekventovaných komunikacích s hustým provozem. Zde jim policisté předávali reflexní pásky a vysvětlovali jim nutnost jejich využívání a správné umístění. Na cyklisty se policisté zaměřovali především na cyklostezkách, kde za tmy kontrolovali, zda jsou cyklisté řádně osvětleni. I v tomto případě předávali kontrolovaným reflexní pásky pro zvýšení jejich viditelnosti.
 • „Řídím piju nealko pivo“ – společný celorepublikový projekt Policie ČR a Českého svazu pivovarů, si klade za cíl přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a co nejvíce snížit riziko dopravních nehod zapříčiněných osobami pod vlivem alkoholu.  Tento projekt je realizován od roku 2010.
 • „Zebra se za tebe nerozhlédne“ – celorepublikový projekt zaměřený na bezpečný pohyb chodců v silničním provozu. Policisté z Oddělení tisku a prevence společně s dopravními policisty působí u vybraných přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Na těchto stanovištích se zaměřují zejména na dodržování pravidel v silničním provozu ze strany chodců i motoristů. Jejich hlavní cílovou skupinou jsou především malí školáci, kterým policisté vysvětlují zásady bezpečného pohybu v silničním provozu.  Pro malé chodce, kteří dodrží všechny zásady bezpečného přecházení, mají policisté připraveny preventivní materiály od partnerů akce. Tento projekt je realizován od roku 2008 vždy na začátku školního roku.

Projekty realizované v roce 2016

 • „Není cesty zpět“ – Pražští policisté společně s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, realizují tento úspěšný projekt od roku 2010. Cílem projektu je upozornit chodce na rizikové chování v silničním provozu a specifika tramvajového provozu na území Prahy.
 • „Ozbrojený útočník ve škole" – vzdělávací seminář zaměřený na problematiku útoků tzv. „aktivních školních střelců“, který připravili pražští policisté pro zástupce vedení jednotlivých škol a především jejich pedagogy. Projekt je reakcí na zvýšený zájem o danou problematiku po tragické události ve Žďáru nad Sázavou a navazuje na projekt „Postup při mimořádných událostech ve školách a školských zařízeních“. Účastníci semináře se seznámili s nejznámějšími případy útoků ve školách, typologií útočníků a především s postupem, jak se zachovat v okamžiku útoku, který je značně odlišný od jakýchkoliv nácviků a tréninků případných evakuací z prostor budovy. Důležitá byla také prevence v podobě vodítek vedoucích k identifikaci potencionálního školního střelce. Součástí projektu bylo také zprovoznění speciálního telefonního čísla, určeného výhradně školám, na kterém mohou pedagogové s kriminalisty konzultovat podezřelé chování žáků. Připraveny byly také praktické rady a doporučení na přijetí systémových a technických opatření, která by v případě reálného útoku minimalizovala možné škody a usnadnila práci složek IZS.S nabídkou účasti na semináři pražští policisté oslovili téměř 1200 škol a školských zařízení působících na území Prahy (od MŠ až po VŠ).  V roce 2016 byly semináře realizovány ve spolupráci s jednotlivými úřady městských částí, nejčastěji v jejich prostorách, tak aby semináře byly „blíže“ osloveným školám.
 • „Smajlík“ – tento projekt realizují policisté z Oddělení tisku a prevence od roku 2013 ve spolupráci s MČ Praha 4 a Obvodním ředitelstvím policie Praha IV. Cílem projektu je učit děti v teoretické i praktické rovině, že každý má svá práva i povinnosti a to platí i v silničním provozu. V první fázi na školách probíhá testovací kolo, v rámci kterého musí žáci prokázat své znalosti o bezpečném pohybu v dopravě, aby se následně mohli zúčastnit společné akce s policisty. Pro společné silniční kontroly s policisty si žáci vytváří tzv. "smajlíky" za správné chování a tzv. "mračouny", pro ty kteří se v okolí školy nechovají ohleduplně. Při následných silničních kontrolách, které probíhají v blízkosti škol, pomáhají děti policistům svou přítomností a svými smajlíky a mračouny motivovat řidiče k zodpovědnému a ohleduplnému chování za volantem.
 • „Pozor na ně“ – preventivně informační kampaň, zaměřena na kapesní krádeže.  Majetková kriminalita v posledních letech výrazně poklesla, případy kapesních krádeží se však dlouhodobě drží na stejné úrovni. Cílem kampaně je proto upozornit na některé negativní stereotypy v chování, které jsou výrazným kriminogenním faktorem, který ovlivňuje rozhodování a směřování pachatele ke konkrétní oběti krádeže. Pět nejčastějších forem krádeže je odlehčenou formou prezentováno na plakátech, které by měly veřejnost informovat o rizikových místech, postupech zlodějů a především prevencí. Plakáty a vizuály se postupně objevili v policejních služebnách, v prostorách a tiskovinách pražského magistrátu a jednotlivých městských částí, v dopravních prostředcích apod. Poznámkové bloky s jednotlivými vizuály využívají také policisté při preventivně prezentačních akcích, kde je předávají návštěvníkům těchto akcí.
 • „Průvodce pro opatrné turisty“ – je pokračování preventivně informační kampaně „Pozor na ně“. Ta je tentokrát zaměřena na mimopražské a zahraniční návštěvníky Prahy. Jedná se o skládací mapku centra Prahy ve formátu A6, na jejíž druhé straně je opět vyobrazeno pět nejčastějších způsobů okradení, ke kterým v Praze dochází. Nechybí ani riziková místa a především preventivní rady, jak se této nepříjemnosti vyhnout. Mapka také obsahuje QR kód s odkazem na webové stránky Prahy, kde mohou návštěvníci najít velké množství praktických rad a informací v jedenácti světových jazycích.  Mapky v českém, anglickém a německém jazyce, jsou k dispozici na policejních služebnách v centru Prahy a především v drátěných programech umístěných ve vestibulech jednotlivých stanic metra.  Při nárazových akcích je také na turisticky vyhledávaných místech Prahy rozdávají mimopražským a zahraničním návštěvníkům sami policisté. Součástí kampaně je také zveřejňování jednotlivých vizuálů v deníku Metro.
 • „Vidíme se“ – celorepublikový projekt dopravní prevence, zaměřený na viditelnost nejzranitelnějších účastníků silničního provozu – chodců a cyklistů. Přes fakt, že na území obce chodci nemusí mít na sobě reflexní prvek, na některých rizikových místech je to pro jejich bezpečnost žádoucí. Na chodce se proto policisté zaměřili právě na takových místech. Nejčastěji v okrajových městských částech v blízkosti velkých logistických center, kde ve večerních a nočních hodinách chodí chodci ve velkém počtu po krajnici, na frekventovaných komunikacích s hustým provozem. Zde jim policisté předávali reflexní pásky a vysvětlovali jim nutnost jejich využívání a správné umístění. Na cyklisty se policisté zaměřovali především na cyklostezkách, kde za tmy kontrolovali, zda jsou cyklisté řádně osvětleni. I v tomto případě předávali kontrolovaným reflexní pásky pro zvýšení jejich viditelnosti.
 • „Řídím piju nealko pivo“ – společný celorepublikový projekt Policie ČR a Českého svazu pivovarů, si klade za cíl přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a co nejvíce snížit riziko dopravních nehod zapříčiněných osobami pod vlivem alkoholu.  Tento projekt je realizován od roku 2010.
 • „Zebra se za tebe nerozhlédne“ – celorepublikový projekt zaměřený na bezpečný pohyb chodců v silničním provozu. Policisté z Oddělení tisku a prevence společně s dopravními policisty působí u vybraných přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Na těchto stanovištích se zaměřují zejména na dodržování pravidel v silničním provozu ze strany chodců i motoristů. Jejich hlavní cílovou skupinou jsou především malí školáci, kterým policisté vysvětlují zásady bezpečného pohybu v silničním provozu.  Pro malé chodce, kteří dodrží všechny zásady bezpečného přecházení, mají policisté připraveny preventivní materiály od partnerů akce. Tento projekt je realizován od roku 2008 vždy na začátku školního roku.

Projekty realizované v roce 2015

 • „Hate crime... a co na to zákon?“ – Projekt primární prevence, který volně navazuje na projekt „Extremismus … a co na to zákon?, se zaměřuje na rizikové chování dětí a mládeže se znaky rasismu, xenofobie, antisemitismu, diváckého násilí a dalšími projevy kriminality z nenávisti. Projekt je určen především žákům 8. a 9. tříd základních škol a 1. a 2. ročníků středních škol a gymnázií. Při přednáškách se žáci a studenti seznamují s různými formami a projevy extremismu. Hlavní důraz je kladen především na právní rámec této problematiky. Na konkrétních případech jsou prezentovány nejčastější trestné činy spojené s kriminalitou z nenávisti.
 • „Obezřetnost se vyplatí“ – celorepubliková preventivní kampaň zaměřená na majetkovou kriminalitu. Partnerem kampaně je společnost AHOLD Czech republic, a. s.. Cílem kampaně je upozornit na nejčastější situace, při kterých dochází k okradení nakupujících. Ve vybraných prodejnách Albert se v období před Velikonočními a Vánočními svátky pohybovali policisté z oddělení prevence a upozorňovali nakupující na nejčastější chyby, které při nákupu dělají. Zároveň také chválili ty nakupující, kteří si při nákupu dávali na své věci pozor. Osloveným zákazníkům policisté předávali žetony do vozíku a letáky s informacemi o dané problematice.
 • „Není cesty zpět“ – Pražští policisté společně s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, realizují tento úspěšný projekt od roku 2010. Cílem projektu je upozornit chodce na rizikové chování v silničním provozu a specifika tramvajového provozu na území Prahy.
 • „Řídím, piju nealko pivo" – společný celorepublikový projekt Policie ČR a Českého svazu pivovarů, si klade za cíl přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a co nejvíce snížit riziko dopravních nehod zapříčiněných osobami pod vlivem alkoholu.  Tento projekt je realizován od roku 2010.
 • „Zebra se za tebe nerozhlédne“ – celorepublikový projekt zaměřený na bezpečný pohyb chodců v silničním provozu. Policisté z Oddělení tisku a prevence společně s dopravními policisty působí u vybraných přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Na těchto stanovištích se zaměřují zejména na dodržování pravidel v silničním provozu ze strany chodců i motoristů. Jejich hlavní cílovou skupinou jsou především malí školáci, kterým policisté vysvětlují zásady bezpečného pohybu v silničním provozu.  Pro malé chodce, kteří dodrží všechny zásady bezpečného přecházení, mají policisté připraveny preventivní materiály od partnerů akce. Tento projekt je realizován od roku 2008 vždy na začátku školního roku.
 • „Respektujte soukromí“ – nevyžádaná reklama a podomní prodej jsou veřejností vnímány převážně negativně. Odmítání reklamy a podomních prodejců prostřednictvím označení domovních dveří a poštovních schránek plakáty a samolepkami, je novou formou, jak rozšířit ochranu osob a majetku v návaznosti na dlouhodobé priority Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy zejména v oblasti snižování majetkové trestné činnosti páchané především na seniorech.
 • „Ozbrojený útočník ve škole" – vzdělávací seminář zaměřený na problematiku útoků tzv. „aktivních školních střelců“, který připravili pražští policisté pro zástupce vedení jednotlivých škol a především jejich pedagogy. Projekt je reakcí na zvýšený zájem o danou problematiku po tragické události ve Žďáru nad Sázavou a navazuje na projekt „Postup při mimořádných událostech ve školách a školských zařízeních“. Účastníci semináře se seznámili s nejznámějšími případy útoků ve školách, typologií útočníků a především s postupem, jak se zachovat v okamžiku útoku, který je značně odlišný od jakýchkoliv nácviků a tréninků případných evakuací z prostor budovy. Důležitá byla také prevence v podobě vodítek vedoucích k identifikaci potencionálního školního střelce. Součástí projektu bylo také zprovoznění speciálního telefonního čísla, určeného výhradně školám, na kterém mohou pedagogové s kriminalisty konzultovat podezřelé chování žáků. Připraveny byly také praktické rady a doporučení na přijetí systémových a technických opatření, která by v případě reálného útoku minimalizovala možné škody a usnadnila práci složek IZS.S nabídkou účasti na semináři pražští policisté oslovili téměř 1200 škol a školských zařízení působících na území Prahy (od MŠ až po VŠ). 
 • „Smajlík“ – tento projekt realizují policisté z Oddělení tisku a prevence od roku 2013 ve spolupráci s MČ Praha 4 a Obvodním ředitelstvím policie Praha IV. Cílem projektu je učit děti v teoretické i praktické rovině, že každý má svá práva i povinnosti a to platí i v silničním provozu. V první fázi na školách probíhá testovací kolo, v rámci kterého musí žáci prokázat své znalosti o bezpečném pohybu v dopravě, aby se následně mohli zúčastnit společné akce s policisty. Pro společné silniční kontroly s policisty si žáci vytváří tzv. "smajlíky" za správné chování a tzv. "mračouny", pro ty kteří se v okolí školy nechovají ohleduplně. Při následných silničních kontrolách, které probíhají v blízkosti škol, pomáhají děti policistům svou přítomností a svými smajlíky a mračouny motivovat řidiče k zodpovědnému a ohleduplnému chování za volantem.

Projekty realizované v roce 2014

 • „Hate crime... a co na to zákon?“ – Projekt primární prevence, který volně navazuje na projekt „Extremismus … a co na to zákon?, se zaměřuje na rizikové chování dětí a mládeže se znaky rasismu, xenofobie, antisemitismu, diváckého násilí a dalšími projevy kriminality z nenávisti. Projekt je určen především žákům 8. a 9. tříd základních škol a 1. a 2. ročníků středních škol a gymnázií. Při přednáškách se žáci a studenti seznamují s různými formami a projevy extremismu. Hlavní důraz je kladen především na právní rámec této problematiky. Na konkrétních případech jsou prezentovány nejčastější trestné činy spojené s kriminalitou z nenávisti.
 • „Obezřetnost se vyplatí“ – celorepubliková preventivní kampaň zaměřená na majetkovou kriminalitu. Partnerem kampaně je společnost AHOLD Czech republic, a. s.. Cílem kampaně je upozornit na nejčastější situace, při kterých dochází k okradení nakupujících. Ve vybraných prodejnách Albert se v období před Velikonočními a Vánočními svátky pohybovali policisté z oddělení prevence a upozorňovali nakupující na nejčastější chyby, které při nákupu dělají. Zároveň také chválili ty nakupující, kteří si při nákupu dávali na své věci pozor. Osloveným zákazníkům policisté předávali žetony do vozíku a letáky s informacemi o dané problematice.
 • „Myslete na své bezpečí, každý ví že…“ – projekt si vzal za cíl zvýšení povědomí o problematikách na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku, se kterými se veřejnost setkává denně a které tak trochu spadají do rezignovaného přijímání veřejností. Jedná se zejména o problematiku majetkové trestné činnosti, vandalství a bezpečnosti chodců ve vztahu k tramvajím. Cílem bylo nalézt nový způsob připomenutí těchto nebezpečí a problémů široké veřejnosti, donutit je k zamyšlení a novému a aktivnímu pohledu na danou problematiku, svou bezpečnost a veřejný prostor. Z tohoto důvodu byly vytvořeny 3 banery o velikosti 204x71mm na šířku s tématikou vandalství, kapesních krádež a přecházení přes tramvajové koleje. Tyto banery byly umístěny v deníku Metro v průběhu měsíce prosince 2014. Tento deník byl vybrán pro svou dostupnost široké veřejnosti, každé číslo je vydáváno v desetitisícových nákladech, je zdarma a na každém důležitém dopravním uzlu, stanici či jiných objektech. 
 • „Není cesty zpět“ – Pražští policisté společně s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, realizují tento úspěšný projekt od roku 2010, vždy 2x v průběhu roku.  Cílem projektu je upozornit chodce na rizikové chování v silničním provozu a specifika tramvajového provozu na území Prahy.
 • „Řídím, piju nealko pivo" – společný celorepublikový projekt Policie ČR a Českého svazu pivovarů, si klade za cíl přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a co nejvíce snížit riziko dopravních nehod zapříčiněných osobami pod vlivem alkoholu.  Tento projekt je realizován od roku 2010.
 • „Zebra se za tebe nerozhlédne“ – celorepublikový projekt zaměřený na bezpečný pohyb chodců v silničním provozu. Policisté z Preventivně informačního oddělení společně s dopravními policisty působí u vybraných přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Na těchto stanovištích se zaměřují zejména na dodržování pravidel v silničním provozu ze strany chodců i motoristů. Jejich hlavní cílovou skupinou jsou především malí školáci, kterým policisté vysvětlují zásady bezpečného pohybu v silničním provozu.  Pro malé chodce, kteří dodrží všechny zásady bezpečného přecházení, mají policisté připraveny preventivní materiály od partnerů akce. Tento projekt je realizován od roku 2008 vždy na začátku školního roku.
 • "Pražští policisté varují" – projekt je zaměřený na cílovou skupinu děti a mladiství. Cílem projektu je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, zvyšování právního vědomí a pocitu bezpečí u cílové skupiny. Součástí přednáškové činnosti je poskytnutí plakátů s tematickými obrázky zásad bezpečného chování, zaměřenými především na kontakt s cizí osobou, do školských zařízení na území hlavního města Prahy. 
 • "Respektujte soukromí" – nevyžádaná reklama a podomní prodej jsou veřejností vnímány převážně negativně. Odmítání reklamy a podomních prodejců prostřednictvím označení domovních dveří a poštovních schránek plakáty a samolepkami, je novou formou, jak rozšířit ochranu osob a majetku v návaznosti na dlouhodobé priority Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy zejména v oblasti snižování majetkové trestné činnosti páchané především na seniorech.
 • "Zabouchnout nestačí" – snižování míry a závažnosti majetkové trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů v hlavním městě patří k dlouhodobým prioritám pražské policie. Na realizaci projektu spolupracují i hasiči, kteří seznamují občany s prevencí před požáry v domácnosti. Informace o zabezpečení majetku jsou občanům poskytovány na přednáškách a akcích pro širokou veřejnost prostřednictvím informačních letáků, brožur a samolepek s předmětnou tématikou.
 • "Stop kriminalitě" – nejohroženější skupinou obyvatel ve společnosti jsou senioři, kteří se stávají snadným cílem zlodějů, podvodníků a násilníků. Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy zřídilo pracovní tým „SENIOR“, který svou činnost zaměřuje právě na tuto skupinu obyvatel. Realizují se přednášky a akce, na kterých jsou senioři seznamováni s nejčastějšími triky podvodníků. Prostřednictvím tištěných médií a spotů vysílaných rozhlasovou stanicí Regina se potřebné informace dostanou ke značnému počtu těchto obyvatel.

Projekty realizované v roce 2013

 • „Vidět a být viděn“ – preventivní kampaň zaměřená na bezpečný pohyb chodců v silničním provozu. Z údajů z policejních statistik z roku 2012, měsíc prosinec a leden patřily k těm s nejvyšším počtem nehod s účastí chodců. Mezi rizikové faktory, které mohli tento stav ovlivnit, řadíme sníženou viditelnost (vlivem mrholení, sněžení, mlhy, inverze …). V rámci této kampaně v období od 2. – do 13. prosince v ranních a odpoledních hodinách dopravní policisté dohlíželi na rizikových místech s vysokým pohybem chodců. Středem jejich zájmu bude dodržování pravidel silničního provozu ze strany chodců i řidičů. Akcí se kromě dopravních policistů účastnili také policisté z oddělení prevence, kteří chodce upozorňovali na možnost zvýšení osobní bezpečnosti prostřednictvím reflexních prvků. Kromě letáčků k dané problematice rozdávali také reflexní pásky a reflexní přívěsky. V rámci akce bylo rozdáno přes tisíc pásků a tři sta přívěsků.  
 • "Postup při mimořádných událostech ve školských zařízeních" – Vzdělávací seminář zaměřený na problematiku útoků tzv. „aktivních školních střelců“, který připravili pražští policisté pro zástupce vedení jednotlivých škol a především jejich pedagogy.  Účastníci semináře se seznámili s nejznámějšími případy útoků ve školách, typologií útočníků a především s postupem, jak se zachovat v okamžiku útoku, který je značně odlišný od jakýchkoliv nácviků a tréninků případných evakuací z prostor budovy. Důležitá byla také prevence v podobě vodítek vedoucích k identifikaci potencionálního školního střelce. Součástí projektu bylo také zprovoznění speciálního telefonního čísla, určeného výhradně školám, na kterém mohou pedagogové s kriminalisty konzultovat podezřelé chování žáků. Připraveny byly také praktické rady a doporučení na přijetí systémových a technických opatření, která by v případě reálného útoku minimalizovala možné škody a usnadnila práci složek IZS.S nabídkou účasti na semináři pražští policisté oslovili téměř 900 základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Z tohoto důvodu byly semináře realizovány v průběhu let 2012 a 2013. 
 • „Není cesty zpět“ – Pražští policisté společně s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, realizují tento úspěšný projekt od roku 2010, vždy 2x v průběhu roku.  Cílem projektu je upozornit chodce na rizikové chování v silničním provozu a specifika tramvajového provozu na území Prahy.
 • „Řídím, piju nealko pivo" – společný celorepublikový projekt Policie ČR a Českého svazu pivovarů, si klade za cíl přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a co nejvíce snížit riziko dopravních nehod zapříčiněných osobami pod vlivem alkoholu.  Tento projekt je realizován od roku 2010.
 • „Zebra se za tebe nerozhlédne“ – celorepublikový projekt zaměřený na bezpečný pohyb chodců v silničním provozu. Policisté z Preventivně informačního oddělení společně s dopravními policisty působí u vybraných přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Na těchto stanovištích se zaměřují zejména na dodržování pravidel v silničním provozu ze strany chodců i motoristů. Jejich hlavní cílovou skupinou jsou především malí školáci, kterým policisté vysvětlují zásady bezpečného pohybu v silničním provozu.  Pro malé chodce, kteří dodrží všechny zásady bezpečného přecházení, mají policisté připraveny preventivní materiály od partnerů akce. Tento projekt je realizován od roku 2008 vždy na začátku školního roku.
 • "Pražští policisté varují" – projekt je zaměřený na cílovou skupinu děti a mladiství. Cílem projektu je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, zvyšování právního vědomí a pocitu bezpečí u cílové skupiny. Součástí přednáškové činnosti je poskytnutí plakátů s tematickými obrázky zásad bezpečného chování, zaměřenými především na kontakt s cizí osobou, do školských zařízení na území hlavního města Prahy. 
 • "Respektujte soukromí" – nevyžádaná reklama a podomní prodej jsou veřejností vnímány převážně negativně. Odmítání reklamy a podomních prodejců prostřednictvím označení domovních dveří a poštovních schránek plakáty a samolepkami, je novou formou, jak rozšířit ochranu osob a majetku v návaznosti na dlouhodobé priority Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy zejména v oblasti snižování majetkové trestné činnosti páchané především na seniorech.
 • "Zabouchnout nestačí" – snižování míry a závažnosti majetkové trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů v hlavním městě patří k dlouhodobým prioritám pražské policie. Na realizaci projektu spolupracují i hasiči, kteří seznamují občany s prevencí před požáry v domácnosti. Informace o zabezpečení majetku jsou občanům poskytovány na přednáškách a akcích pro širokou veřejnost prostřednictvím informačních letáků, brožur a samolepek s předmětnou tématikou.
 • "Stop kriminalitě" – nejohroženější skupinou obyvatel ve společnosti jsou senioři, kteří se stávají snadným cílem zlodějů, podvodníků a násilníků. Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy zřídilo pracovní tým „SENIOR“, který svou činnost zaměřuje právě na tuto skupinu obyvatel. Realizují se přednášky a akce, na kterých jsou senioři seznamováni s nejčastějšími triky podvodníků. Prostřednictvím tištěných médií a spotů vysílaných rozhlasovou stanicí Regina se potřebné informace dostanou ke značnému počtu těchto obyvatel.

Projekty realizované v roce 2012

 • "Pražští policisté varují" – projekt je zaměřený na cílovou skupinu děti a mladiství. Cílem projektu je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, zvyšování právního vědomí a pocitu bezpečí u cílové skupiny. Součástí přednáškové činnosti je poskytnutí plakátů s tematickými obrázky zásad bezpečného chování, zaměřenými především na kontakt s cizí osobou, do školských zařízení na území hlavního města Prahy. 
 • "Postup při mimořádných událostech ve školských zařízeních" – vzdělávací seminář zaměřený na problematiku útoků tzv. „aktivních školních střelců“, který připravili pražští policisté pro zástupce vedení jednotlivých škol a především jejich pedagogy.  Účastníci semináře se seznámili s nejznámějšími případy útoků ve školách, typologií útočníků a především s postupem, jak se zachovat v okamžiku útoku, který je značně odlišný od jakýchkoliv nácviků a tréninků případných evakuací z prostor budovy. Důležitá byla také prevence v podobě vodítek vedoucích k identifikaci potencionálního školního střelce. Součástí projektu bylo také zprovoznění speciálního telefonního čísla, určeného výhradně školám, na kterém mohou pedagogové s kriminalisty konzultovat podezřelé chování žáků. Připraveny byly také praktické rady a doporučení na přijetí systémových a technických opatření, která by v případě reálného útoku minimalizovala možné škody a usnadnila práci složek IZS. S nabídkou účasti na semináři pražští policisté oslovili téměř 900 základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Z tohoto důvodu byly semináře realizovány v průběhu let 2012 a 2013.  
 • "Respektujte soukromí" – nevyžádaná reklama a podomní prodej jsou veřejností vnímány převážně negativně. Odmítání reklamy a podomních prodejců prostřednictvím označení domovních dveří a poštovních schránek plakáty a samolepkami, je novou formou, jak rozšířit ochranu osob a majetku v návaznosti na dlouhodobé priority Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy zejména v oblasti snižování majetkové trestné činnosti páchané především na seniorech.
 • "Zabouchnout nestačí" – snižování míry a závažnosti majetkové trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů v hlavním městě patří k dlouhodobým prioritám pražské policie. Na realizaci projektu spolupracují i hasiči, kteří seznamují občany s prevencí před požáry v domácnosti. Informace o zabezpečení majetku jsou občanům poskytovány na přednáškách a akcích pro širokou veřejnost prostřednictvím informačních letáků, brožur a samolepek s předmětnou tématikou.
 • "Stop kriminalitě" – nejohroženější skupinou obyvatel ve společnosti jsou senioři, kteří se stávají snadným cílem zlodějů, podvodníků a násilníků. Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy zřídilo pracovní tým „SENIOR“, který svou činnost zaměřuje právě na tuto skupinu obyvatel. Realizují se přednášky a akce, na kterých jsou senioři seznamováni s nejčastějšími triky podvodníků. Prostřednictvím tištěných médií a spotů vysílaných rozhlasovou stanicí Regina se potřebné informace dostanou ke značnému počtu těchto obyvatel.
 • "Není cesty zpět" – již po čtvrté pokračovala spolupráce s Dopravním podnikem hl. m. Prahy na projektu, který upozorňuje chodce na jejich rizikové chování v silničním provozu. Cílem projektu je upozornit chodce na skutečnost, že tramvaj má dle pravidel silničního provozu vždy přednost v jízdě a to i na přechodech pro chodce, kde jinak musí ostatní vozidla umožnit chodci bezpečné přecházení. Dvakrát v průběhu roku je na několika místech v Praze přistavena speciálně upravená tramvaj s informačními materiály a výstavou fotografií s bezpečnostní tématikou. Přímo v tramvaji probíhají pro zájemce krátké přednášky a besedy realizované policisty a dispečery Dopravního podniku. 

Projekty realizované v roce 2011

 • "FANDÍME SLUŠNĚ" – Cílem projektu je zejména zvýšení právního vědomí mladých fanoušků a upozornění na rizika nežádoucího chování na stadionech. 
 • "NENÍ CESTY ZPĚT II. a III." – Dopravně bezpečností projekt, zaměřený zejména na prevenci nehod, při kterých dochází ke střetu chodců s tramvajemi.

Projekty realizované v roce 2010

 • "Extremismus... a co na to zákon?" – Projekt primární prevence, zaměřený na projevy a formy extremismu v naší společnosti. Cyklus přednášek, přináší celkový pohled na extremismus, od jeho historických kořenů, přes základní dělení až po vysvětlení jednotlivých názorových proudů z levicově i pravicově orientovaného spektra. Hlavní důraz je kladen na detailní seznámení s naším právním řádem a jednotlivými trestnými činy, kterých se pachatelé dopouštějí v souvislosti s extremismem. Přednášky jsou určené především žákům 9. tříd základních škol a studentům středních škol a gymnázií.
 • "ZBRANĚ A VÝBUŠNINY" – Zbraně a výbušniny nejsou hračky a každou chybu tvrdě trestají! Tato stěžejní věta je na obalu nové publikace, kterou ve spolupráci s pyrotechniky a balistiky Policie České republiky vydalo preventivně informační oddělení krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. 
 • "SEŠIT PLNÝ PRŮŠVIHŮ" – Tento pracovní sešit obsahuje čtyři kreslené příběhy, týkající se některých typů protiprávních jednání, která mohou být páchána mládeží a na mládeži. Za každým z nich je stránka s otázkami.
 • "NENÍ CESTY ZPĚT" – Dopravně bezpečností projekt, zaměřený zejména na prevenci nehod, při kterých dochází ke střetu chodců s tramvajemi.

Projekty realizované v roce 2009

 • "STOP MAJETKOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI !" – propagační a informační materiály určené na akce pro širokou veřejnost, finanční prostředky přidělené v rámci realizace resortního programu MV ČR v oblasti prevence kriminality.
 • "JÁ CHCI DOMŮ !" – projekt, který je určen pro mládež ve věku 13 až 17 let a má za úkol upozornit dospívající mládež na rizikové chování s trestně právnímu důsledky. Při prezentaci tohoto projektu je nutná přítomnost odborného lektora z řad PČR.

Projekty realizované v roce 2008

 • "JSME TU I PRO VÁS !"  – ojedinělý a svou podstatou vyjímečný projekt, který je určen pro sluchově postižené spoluobčany a navazuje na projekt celorepublikové tísňové linky pro neslyšící, jenž byl uveden do života v roce 2006

Projekty realizované v roce 2007

 • „PREVENTIVNÍ AKCE PRO PRAHU 2007“ – propagační a informační materiály určené na akce pro širokou veřejnost, finanční prostředky přidělené v rámci realizace resortního programu MV ČR v oblasti prevence kriminality
 • „AJAX UČÍ PRAŽSKÉ ŠKOLÁKY“ – propagační předměty s potiskem loga psa Ajaxe, finanční prostředky přidělené v rámci grantů hl. m. Prahy

Projekty realizované v roce 2006

 • „KDE HLEDAT POMOC II ?“ – pokračování projektu z roku 2005 (pouzdra s vizitkami s kontaktními čísly na organizace poskytující pomoc lidem v nouzi), finanční prostředky přidělené v rámci realizace resortního programu MV ČR v oblasti prevence kriminality
 • "Rady nejen seniorům" – informační brožura nejen pro seniory, ucelené shrnutí zásad bezpečného chování, finanční prostředky přidělené v rámci realizace resortního programu MV ČR v oblasti prevence kriminality
 • „BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ HROU“ – preventivně informační materiály pro děti (omalovánky, kartičky, samolepky), finanční prostředky přidělené v rámci realizace resortního programu MV ČR v oblasti prevence kriminality
 • „PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST“ – propagační a informační materiály určené na akce pro širokou veřejnost, finanční prostředky přidělené v rámci realizace resortního programu MV ČR v oblasti prevence kriminality
 • „AJAX PRAŽSKÝM ŠKOLÁKŮM“ – propagační předměty s potiskem loga psa Ajaxe, finanční prostředky přidělené v rámci grantů hl. m. Prahy
 • "Zabezpečení bytů a rodinných domů" – publikace určená pro širokou veřejnost obsahuje rady jak chránit svůj majetek, finanční prostředky přidělené v rámci grantů hl. m. Prahy

Projekty realizované v roce 2005

 • „S AJAXEM DO PRAŽSKÝCH ŠKOL“ – propagační předměty s potiskem loga psa Ajaxe, finanční prostředky přidělené v rámci grantů hl. m. Prahy
 • „ZPACKANÉ ŽIVOTY“ – nová forma interaktivní výuky, videokazeta s filmem zaměřeným na posílení právního vědomí žáků 2. stupně ZŠ a studentů SŠ, OU, finanční prostředky přiděleny v rámci programu prevence kriminality PARTNERSTVÍ
 • „NUTNÁ OBRANA“ – odborné semináře o nutné obraně určené pro studenty SŠ, OU, VŠ a pro širokou veřejnost s doprovodnou brožurou základních chvatů sebeobrany, finanční prostředky přiděleny v rámci programu prevence kriminality PARTNERSTVÍ
 • "Pozor na krádeže" – kampaň zaměřená na kapesní krádeže, plakáty do prostředků MHD, ilustrovaná brožura s radami jak předcházet kapesním krádežím, samolepky v českém a anglickém jazyce umístěné na dveře prostředků MHD, finanční prostředky přiděleny v rámci programu prevence kriminality PARTNERSTVÍ
 • „INFORMACE NA DOSAH“ – brožura s informacemi pro cizince (historické památky, plán metra, důležitá telefonní čísla atd.) v anglickém, německém a francouzském jazyce, finanční prostředky přiděleny v rámci programu prevence kriminality PARTNERSTVÍ
 • "Zkvalitnění práce policie" – v dětské výslechové místnosti vybudování kamerového systému, jednocestného zrcadla, vybavení pro děti (hračky, omalovánky, pastelky atd.), finanční prostředky přidělené v rámci realizace resortního programu MV ČR v oblasti prevence kriminality
 • „POLICIE V PRAZE VČERA A DNES“ – prezentační informační materiál o historii i současnosti nejen pražské policie, finanční prostředky přidělené v rámci realizace resortního programu MV ČR v oblasti prevence kriminality
 • „KDE HLEDAT POMOC ?“ – výroba pouzder s vizitkami s kontaktními čísly na organizace poskytující pomoc lidem v nouzi, které budou mít k dispozici policisté na ulicích, finanční prostředky přidělené v rámci realizace resortního programu MV ČR v oblasti prevence kriminality
 • „PREZENTAČNÍ AKCE PRO OBČANY“ – propagační a informační materiály určené na akce pro širokou veřejnost, finanční prostředky přidělené v rámci realizace resortního programu MV ČR v oblasti prevence kriminality

Projekty realizované v roce 2004

 • „AJAX MEZI DĚTMI“ – v rámci programu „Prevence kriminality na místní úrovni“ byly přiděleny finanční prostředky na propagační předměty s potiskem loga psa Ajaxe
 • „BEZPEČNÁ ULICE PRO DĚTI“ – materiály s preventivně informační tématikou pro děti (kartičky, služebáček, samolepky, omalovánky) s logem „Poldy“, realizováno v rámci programu „Prevence kriminality na místní úrovni“
 • „NECHTE MĚ BEJT“ – nová forma interaktivní výuky, videokazeta se čtyřmi filmovými příběhy na téma zásady bezpečného chování, cílová skupina žáci 1. stupně ZŠ, finanční prostředky přidělené v rámci grantů hl. m. Prahy
 • "Zabezpečení automobilů" – publikace zaměřená na prevenci krádeží automobilů a vykrádání věcí z automobilů, cílová skupina široká veřejnost – řidiči, finanční prostředky přidělené v rámci grantů hl. m. Prahy
 • „VÝZKUM KRIMINALITY MLÁDEŽE“ – dotazník zaměřený na zjištění sociálně patologických jevů ve školách určený pro žáky ZŠ, finanční prostředky přidělené v rámci realizace resortního programu MV ČR v oblasti prevence kriminality
 • „NA SILNICI BEZPEČNĚ“ – materiály s dopravně preventivní tématikou pro děti (dopravní testy, dětský řidičák, vystřihovánky), finanční prostředky přidělené v rámci programu „Prevence kriminality na místní úrovni“
 • „POLICIE RADÍ A POMÁHÁ“ – propagační a informační materiály určené na akce pro širokou veřejnost, finanční prostředky přidělené v rámci realizace resortního programu MV ČR v oblasti prevence kriminality  

Projekty realizované v roce 2003

 • „AJAXŮV ZÁPISNÍK“ – projekt byl realizován v rámci programu „Prevence kriminality na místní úrovni“, přednášky a práce s pracovním „Ajaxovým“ sešitem byly doplněny o propagační předměty s potiskem loga „AJAXE“, které byly použity jako odměna pro nejšikovnější děti
 • "Bojím se promluvit" – brožura o šikaně, obsahuje vysvětlení co je šikana a jak se jí bránit, cílovou skupinou jsou žáci 1. stupně ZŠ, finanční prostředky na realizaci byly přiděleny v rámci programu „Prevence kriminality na místní úrovni
 • "Zbraně a výbušniny" – brožura obsahuje rady jak postupovat při nálezu nebezpečného předmětu, cílová skupina jsou žáci ZŠ, finanční prostředky byly přidělené v rámci programu „Prevence kriminality na místní úrovni“
 • „ZAVŘETE PŘED PODVODNÍKY DVEŘE“ – samolepka a brožura pro seniory, obsahovala rady a zásady bezpečného chování a důležitá telefonní čísla, projekt byl realizován v rámci programu „Prevence kriminality na místní úrovni“
 • „NEBUĎTE SNADNOU OBĚTÍ“ – prevence kapesních krádeží, jednalo se o plakáty na reklamní plochy v prostředcích MHD a letáky určené do drátěného programu na místních odděleních a k dispozici pro širokou veřejnost na akcích, realizováno v rámci programu „Prevence kriminality na místní úrovni
 • „AUTO NENÍ TREZOR“ – informační značky k prevenci vykrádání věcí z automobilů, projekt byl realizován v rámci programu „Prevence kriminality na místní úrovni“
 • „DRÁTĚNÝ PROGRAM“ – držáky na informační materiály pro veřejnost, které byly instalovány na místní oddělení PČR, finanční prostředky byly přidělené v rámci realizace programu MV ČR v oblasti prevence kriminality

Projekty realizované v roce 2002

         V roce 2002 se preventivní činnost na Správě hl. m. Prahy oddělila od práce tiskových mluvčí a začala se vykonávat samostatně. Její stěžejní zaměření bylo na přednáškovou činnost, realizoval se převzatý projekt "AJAXŮV ZÁPISNÍK", který je dnes celorepublikovým projektem systémové práce s dětmi 2. a 3. tříd ZŠ, byly vytištěny preventivně informační letáky a brožury určené pro obyvatele a návštěvníky Prahy, pro děti se začaly používat první potištěné kartičky.

vytisknout  e-mailem