Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Projekty Krajského ředitelství policie Libereckého kraje

Logo EU

Rozvoj systému PEGAS, CZ.1.06/3.4.00/21.09352

Projekt je zaměřen na rozvoj, posílení a zefektivnění hlasové a datové komunikace mezi složkami IZS při řešení mimořádných událostí, a to především pořízením modernější techniky a techniky dosud chybějící pro hlídky Služby pořádkové a dopravní policie, Služby cizinecké policie a Služby kriminální policie a vyšetřování, které jsou v rámci řešení mimořádných událostí klíčovými složkami Policie ČR.
Důvod realizace: Důvodem vzniku projektu je potřeba zabezpečit dostatečné pokrytí hlídek KŘP Libereckého kraje technickým vybavením, které umožní rychlou odezvu a akceschopnost na území KŘP Libereckého kraje, tj. zajistí efektivnější reakci na ohlášení vzniku mimořádné události, neodkladný zásah v místě mimořádné události a zajištění podmínek pro efektivní koordinaci činností a postupů při vzniku kalamitních situací.
Období realizace: červen 2014 – říjen 2015
Celkový rozpočet:  10 181 782,- Kč
Zdroj spolufinancování: Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Výstup: V rámci projektu budou vybaveny koncovými prvky technologie PEGAS následující složky KŘP Libereckého kraje: Služba pořádkové a dopravní policie, Služba cizinecké policie a Služba kriminální policie. Projekt zahrnuje pořízení speciálních zařízení a samostatných funkčních celků jako jsou ruční radiostanice (dále jen „RDST“) nové generace (3. generace) a příslušenství k nim, vozidlové RDST nové generace (3. generace) a příslušenství k nim, ovládací panely k vozidlovým RDST, nezávislý digitální opakovač (mobilní „outdoorové“ provedení), mobilní radiová brána (mobilní „outdoorové“ provedení). Veškerý pořizovaný majetek bude využíván na celém území KŘP Libereckého kraje, v případě nutnosti posílení složek i v jiném kraji a na celém území České republiky ke zvýšení akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí (včetně přírodních a technologických katastrof).
Vazba na projekty:
 -     projekty „Integrace operačních středisek PČR“ - zajištění vyšší účinnosti operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a zajištění interoperability na úrovni jednotlivých krajů,
-     projekty „Kontaktní a koordinační centra" - prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti působnosti vybudovaného centra,
-     projekt „Lokalizační a záznamová zařízení" - zvýšení akceschopnosti. Policie ČR prostřednictvím moderní technologie ve služebních vozidlech Policie ČR, umožňující zvýšit rychlost reakce a celkovou účinnost v rámci prevence
a řešení mimořádných událostí,
-     projekt „Moderní technika a technologie Policie ČR" - pořízení speciálních zařízení a samostatných funkčních celků pro rychlejší a efektivnější vysílání sil a prostředků Policie ČR na místo mimořádné události a jejich efektivnější zásah - více zde.

vytisknout  e-mailem