Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Projekty Krajského ředitelství policie Libereckého kraje

Logo EU

Integrované operační středisko, CZ.1.06/3.4.00/11.07558

Projekt je zaměřen na pořízení nové technologie pro operační řízení s napojením na národní informační systém IZS umožňující zajistit vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých krajů. Projekt je integrální součástí obdobných projektů v rámci projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“ (IS IZS) s cílem dosažení jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení, modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS a zajištění vyšší úrovně interoperability základních složek IZS.
Důvod realizace:  Důvodem vzniku projektu je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby či následky přírodních a technologických rizik, které lze eliminovat či řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnosti a efektivity operačního řízení Policie ČR v rámci IZS, zejména se jedná o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události.
Období realizace: 2010 – 2015
Celkový rozpočet: 35 632 181 Kč
Zdroj spolufinancování: Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Vazba na projekty:
-     projekt “Národní informační systém IZS" (NIS IZS) v rámci IS IZS,
-     krajské standardizované projekty integrující operační střediska HZS a ZZS krajů
v rámci IS IZS,
-     projekt "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS" (ITS NGN), týkajícího se propojení (konektivity) jednotlivých integrovaných operačních středisek základních složek IZS,
-     projekt „Rozvoj systému Pegas“ zaměřeného zejména na modernizaci HW prvků stávající infrastruktury systému Pegas pro základní složky IZS,
-     projekty „Kontaktní a koordinační centra" (KKC) - prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti působnosti vybudovaného KKC,
-     projekt „Mobilní kontaktní a koordinační centra" (MKKC) - prevence a řešení mimořádných událostí na daném místě (v jakémkoliv terénu a povětrnostních podmínkách) s možností dlouhodobé působnosti a zajištění koordinace řešení vzniklé situace,
-     projekty „Lokalizační a záznamová zařízení" (LZZ) - zvýšení akceschopnosti. Policie ČR prostřednictvím moderní technologie ve služebních vozidlech Policie ČR, umožňující zvýšit rychlost reakce a celkovou účinnost v rámci prevence
a řešení mimořádných událostí.

__________________________________________________________________________________________________________________

Logo EU

 Zpráva o ukončení projektu spolufinancovaného z prostředků EU:

Název projektu:
Integrované operační středisko -  Krajského ředitelství policie Libereckého kraje
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/11.07558
Realizace projektu: 01/2011 - 11/2015

Rozpočet projektu:

CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU 35 174 335,3 Kč
CELKOVĚ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 30 433 174 Kč 100%
Z TOHO VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE
- státní rozpočet
4 564 976 Kč 15%
Z TOHO STRUKTURÁLNÍ FONDY EU
- Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
25 868 198 Kč 85%

Popis a cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu operačního řízení za účelem zajištění akceschopnosti Policie ČR jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů. K dosažení tohoto hlavního cíle si projekt stanovil dílčí/ specifické cíle – zlepšit poskytování pomoci občanům při mimořádné události, zajistit reakci na rozsáhlé mimořádné události, zvýšit účinnosti operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšit přehled o operační situaci, zkrátit přepravní časy sil a prostředků, zajistit interoperabilitu na úrovni krajů, zajistit podporu přesunu a nasazování sil a prostředků, zajistit účinné komunikační prostředí pro operační řízení, zálohování operačních středisek, zajistit operátorská pracoviště a technologické zázemí.

Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci implementace uvedeného operačního programu ve výši 85 % jeho celkových nákladů. Zbývající část byla financována z rozpočtu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Zpracovala: Ing. Lucie Ducháčková

Projekt byl připravován v souladu s celkovým záměrem Policie ČRtýkající se zvýšení efektivity operačního řízení Policie ČR jako jedné ze složek IZS při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky. Z hlediska naplňování cílů uvedeného záměru byl projekt součástí komplexu analogicky zaměřených projektů v oblasti integrace operačních středisek jednotlivých krajských ředitelství policie a Policejního prezidia ČR z územního a technologického hlediska. Zároveň je dílčí součástí rámcového projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ (IS IZS).

Cíle a obsahové zaměření projektu byly v souladu se zaměřením Prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Integrovaného operačního programu a dále s globálním cílem a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, přičemž projekt v jejím rámci z věcného hlediska přímo naplňuje stanovenou podporovanou aktivitu písm. a) „Vybudování informačního systému operačních středisek IZS“.

Publicita projektu
pořízení trvalé informační desky s umístěním na viditelném místě budovy KŘP Libereckého kraje a před vstupem do prostor operačního střediska a zajištění tiskové konference.

vytisknout  e-mailem